Show simple item record

dc.contributor.advisorŞaman Doğan, Nermin
dc.contributor.authorİpekçioğlu, G. İpek
dc.date.accessioned2022-09-28T10:25:44Z
dc.date.issued2022-09-28
dc.date.submitted2022-08-23
dc.identifier.citationİpekçioğlu, G.İ. (2022). Konya'da Karamanoğulları Dönemi Mimari Eserleritr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26800
dc.description.abstractKaramanid and many tribes affiliated to them settled in Anatolia while the Anatolian Seljuk State was still under its rule and continued their existence in these lands for about two and a half centuries. In addition to being an important center in many ways, Konya, as the capital of the Seljuks, has always kept its focus of attention. Especially after the destruction of the Mongols, the biggest aim of protecting the legacy of domination was to obtain Konya. Since the collapse of the Seljuk State, Karamanid made great efforts to protect the city and succeeded until it was destroyed by the Ottoman principality. Although its centers are in other Karaman lands, Konya has always preserved its importance and feature. During this period, the city, on the one hand, maintained its usual political, religious and commercial vitality, on the other hand, constantly witnessed destruction and renewal. XIV-XV. Konya was under the rule of Karamanoğulları. centuries has not been the subject of research until today. With this study, while examining the works left by Karamanoğulları in Konya, we will try to draw a picture of the urban texture and development of Konya in the aforementioned centuries.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectKonya, Karamanoğulları, Ortaçağ, Mimaritr_TR
dc.subject.lcshTürk tarihitr_TR
dc.subject.lcshMimarlıktr_TR
dc.titleKONYA'DA KARAMANOĞULLARI DÖNEMİ MİMARİ ESERLERİtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetKaramanoğulları ve onlara bağlı olan çok sayıda oymak, Henüz Anadolu Selçuklu Devleti hakimiyetini sürdürürken Anadolu’ya yerleşmiş ve takriben iki buçuk yüzyıl boyunca bu topraklarda varlıklarını sürdürmüşlerdir. Pek çok yönden önemli bir merkez olmasının yanında Selçuklu Başkenti sıfatıyla Konya, her dönem ilgi odağı olma özelliğini korumuştur. Özellikle Moğol yıkımının ardından hakimiyet mirasına sahip çıkmanın en büyük nişanı Konya’yı elde etmek olmuştur. Karamanoğulları da Selçuklu Devleti’nin çöküşünden itibaren kente sahip çıkmak için büyük çaba göstermiş ve Osmanlı Beyliği tarafından yok edilene kadar buna muvaffak olmuştur. Merkezleri diğer Karaman topraklarında olsa da Konya her zaman önemini ve özelliğini korumuştur. Bu dönemde kent bir yandan her zamanki politik, dini ve ticari canlılığını sürdürürken bir yandan da yıkımlara ve yenilenmelere sürekli tanık olmuştur. Konya’nın Karamanoğulları’nın hakimiyetinde geçirdiği XIV. ve XV. yüzyılları bugüne kadar araştırma konusu olmamıştır. Bu çalışmamızla Karamanoğulları’nın Konya’da bıraktığı eserleri incelerken, adı geçen yüzyıllarda Konya’nın kent dokusu ve gelişiminin de bir resmi çizilmeye çalışılacaktır.tr_TR
dc.contributor.departmentSanat Tarihitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-09-28T10:25:44Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeworkingPapertr_TR
dc.subtypeimagetr_TR
dc.subtypeplan or blueprinttr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record