Show simple item record

dc.contributor.advisorGökmen, Rengim
dc.contributor.authorAbakan, Nevin
dc.date.accessioned2022-09-28T08:58:46Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-09-09
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26799
dc.description.abstractIn this study, the nationalization processes of the 20th Century. with the efforts of Hungary and Turkey, the two countries that performed in the century, to create national musical cultures, it will be tried to reveal the mutual interaction and contributions of Bartók and Saygun in this process. In the first part, music culture and Bartók in the Hungarian nationalization process will be examined, and in the second part, music culture and Saygun in the Turkish nationalization process will be examined. In the third section, Bartók and Saygun's roles in the field of music in the process of nationalization in their own countries and the contributions of their compilation trips in Turkey to the musical universe on the way to nationalization of both countries will be examined. In the fourth section, it will be tried find a hidden or open interaction between Bartók's Concerto for Orchestra and Saygun's Yunus Emre Oratorio.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectHalk müziğitr_TR
dc.subjectFolklor
dc.subjectDerleme gezileri
dc.subjectBéla Bartók
dc.subjectOrkestra konçertosu
dc.subjectAhmed Adnan Saygun
dc.subjectYunus Emre Oratoryosu
dc.subject.lcshMüziktr_TR
dc.titleTürk ve Macar Uluslaşma Süreçleri Bağlamında Béla Bartók ve Ahmed Adnan Saygun Etkileşimitr_TR
dc.title.alternativeBéla Bartók and Ahmed Adnan Saygun Interaction in the Context of Turkish and Hungary Natıonalization Processes
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmada uluslaşma süreçlerini 20. yüzyılda gerçekleştiren iki ülke olan Macaristan ve Türkiye’nin ulusal müzik kültürlerini yaratma çabaları ile bu süreç içerisinde Bartók ve Saygun’un karşılıklı etkileşim ve katkıları ortaya konmaya çalışılacaktır. Birinci bölümde Macar uluslaşma sürecinde müzik kültürü ve Bartók, ikinci bölümde Türkiye uluslaşma sürecinde müzik kültürü ve Saygun başlığında inceleme yapılacaktır. Üçüncü bölümde Bartók ve Saygun’un kendi ülkelerindeki uluslaşma süreci içerisinde müzik alanındaki rolleri ile Türkiye’de çıktıkları derleme gezilerinin, her iki ülkenin uluslaşma yolundaki müzik evrenine katkıları incelenecektir. Dördüncü bölümde Bartók’un Orkestra Konçertosu ve Saygun’un Yunus Emre Oratoryosu eserleri arasında saklı veya açık bir etkileşimin var olup olmadığı hakkında bir bilgiye ulaşılmaya çalışılacaktır.tr_TR
dc.contributor.departmentKompozisyon ve Orkestra Şefliğitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-09-28T08:58:46Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record