Show simple item record

dc.contributor.advisorTopçu, Hayrunisa
dc.contributor.authorKocadağ, Aslıhan Aybüke
dc.date.accessioned2022-09-28T07:57:20Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-08-26
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26797
dc.description.abstractSemiotics; it is a science based on the systematic examination of all factors, including the interpretation, production or processes of understanding signs. In this master thesis which is inspired by the semiotic, and Hikmet Erhan Bener’s stories in his eight books are analized according to this method. In the introduction part of the thesis, the history of semiotic theory is mentioned. Also in this section, method and the reasons for choosing the author are emphasized. In the first chapter of the thesis, the storyteller identity of Hikmet Erhan Bener is emphasized. In the second chapter; discoursive level, narrative level and deep level are handled into three different tittles. Within the analysis narrative program is detected, the table of actants model is constituted, after the detection of the actants, their general transformations are given. After the manipulation, competence, performance and sanction hierarchy of the actants are shown, the deep level of the text are shown into the semiotic square.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectHikmet Erhan Benertr_TR
dc.subjectgöstergebilimtr_TR
dc.subjectTürk öykücülüğütr_TR
dc.subjectA.J. Greimastr_TR
dc.titleHİKMET ERHAN BENER’İN ÖYKÜLERİNE GÖSTERGEBİLİMSEL BİR YAKLAŞIMtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetGöstergebilim; göstergelerin yorumlanmasını, üretilmesini veya işaretleri anlama süreçlerini içeren bütün faktörlerin sistematik bir şekilde incelenmesine dayanan bir bilim dalıdır. Göstergebilimden yararlanan bu yüksek lisans tezinde Hikmet Erhan Bener’in sekiz öykü kitabında yer alan öyküler bu yönteme göre incelenmiştir. Tezin giriş bölümünde göstergebilim kuramının tarihçesinden bahsedilmiştir. Ayrıca bu bölümde, yöntem ve yazarın seçilme nedenleri üzerinde durulmuştur. Tezin ilk bölümünde Hikmet Erhan Bener’in öykücü kimliği üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde öyküler çözümlenirken söylemsel düzey, anlatısal düzey ve temel yapı olmak üzere üç farklı başlıkta ele alınmıştır. İnceleme sırasında anlatı izlencesi tespit edilmiş, eyleyenler modeli tablosu hazırlanmış, eyleyenler tespit edildikten sonra genel dönüşümleri verilmiştir. Eyleyenlerin eyletim, edinç, edim, tanıma ve yaptırım aşamaları gösterildikten sonra, metnin temel yapısı göstergebilimsel dörtgen üzerinde gösterilmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentTürk Dili ve Edebiyatıtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-09-28T07:57:20Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record