Show simple item record

dc.contributor.advisorSayın, Zülfikar
dc.contributor.authorGürdal Pamuklu, Ayşegül
dc.date.accessioned2022-09-05T12:53:06Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-06-20
dc.identifier.citationDOĞA TARİHİ MÜZELERİNDEKİ BİLGİLENDİRME TASARIMLARININ GRAFİK TASARIM VE BİLİMSEL RESİMLEME BAĞLAMINDA İNCELENMESİ Danışman: Doç. Zülfükar SAYIN Yazar: Ayşegül GÜRDAL PAMUKLUtr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26741
dc.description.abstractMuseums are rich acculturalization and information spaces in terms of visitor diversity and visual narrative. The diversity and quality of museum exhibitions in terms of visual communication increases this richness and hence its importance. Graphic design applications at museums are expected to inform about the object in a simple but authentic way. They are also expected to be compatible with the environment of the museum. Visual presentations in Turkism museums, particularly in state museums, generally have qualification problems in the context of graphic design and informational design. Studying problems in information design that makes museums visually attractive and transmits the data of inventory to visitors and developing suggestions to fix these problems are increasingly becoming important. This dissertation aims to determine the problems of the information designs in natural history museums in the context of graphic design and scientific illustration, to develop suggestions for the solution of the identified problems, and to materialize designs based on these suggestions. Consequently, the dissertation examines the informational designs in natural history museums that are scrutinized in the framework of graphic design and scientific illustration and reveal the causes of the identified problems. Furthermore, it presents suggestions to solve the problems in question and an application study that is based on the suggestions developed. The work consists of five chapters, with the introduction being the first chapter. The second chapter deals with museums of natural history and informational designs and provides information about the informational designs in museums of natural history in Türkiye and the world. The third chapter address use of scientific illustration in informational design. The fourth chapter examines informational designs in museums of natural history in the context of informational graphics and scientific illustrations. The fifth and the last chapter present a suggestion for informational design developed for the Museum of Amphibians at Suleyman Demirel University.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectDoğa tarihi müzeleritr_TR
dc.subjectMüze grafikleritr_TR
dc.subjectBilgilendirme tasarımıtr_TR
dc.subjectBilimsel resimlemetr_TR
dc.subjectGrafik tasarımtr_TR
dc.subjectGörsel iletişim tasarımıtr_TR
dc.subject.lcshÇizim. Tasarım. İllüstrasyon.tr_TR
dc.titleDoğa Tarihi Müzelerindeki Bilgilendirme Tasarımlarının Grafik Tasarım ve Bilimsel Resimleme Bağlamında İncelenmesitr_TR
dc.title.alternativeExamination of Information Designs In Museums of Natural Hıstory In The Framework of Graphic Design and Scıentific Illustration
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetMüzeler, ziyaretçi çeşitliliği ve görsel anlatı bakımından oldukça zengin bilgilenme ve kültürlenme ortamlarıdır. Müze sergilerinin görsel iletişim açısından çeşitliliği ve niteliği bu zenginliği, dolayısıyla da önemini daha da arttırmaktadır. Müzelerde kullanılan grafik tasarım uygulamalarının sergilenen nesneyi anlaşılır bir dille açıklayıcı ama olabildiğince özgün nitelikte ve aynı zamanda ortamla uyum içinde olması beklenir. Türkiye’de, özellikle devlet müzelerindeki görsel sunumlar, genelde grafik tasarım özelde ise bilgilendirme tasarımı bağlamında çeşitli nitelik sorunları taşımaktadır. Hem müzenin envanter bilgilerini izleyiciye aktaran hem de müzeleri görsel açıdan çekici ortamlar haline getiren bilgilendirme tasarımlarındaki sorunların araştırılması, varsa sorunlarının belirlenmesi ve belirlenen sorunların çözümü için öneriler geliştirilmesi her geçen daha çok önem kazanmaktadır. Doğa tarihi müzelerindeki bilgilendirme tasarımlarının grafik tasarım ve bilimsel resimleme bağlamında irdelenerek sorunlarının belirlenmesi, belirlenen sorunların çözümü için öneriler geliştirilmesi ve geliştirilen önerilerden hareketle tasarımlar gerçekleştirilmesi amaçlanan bu tez çalışmasında; doğa tarihi müzelerinde bulunan bilgilendirme tasarımları grafik tasarım ve bilimsel resimleme bağlamında incelenmekte, konu ile ilgili sorunlar belirlenmekte, belirlenen sorunların nedenleri ortaya konulmakta, söz konusu sorunların çözümü için önerilerde bulunulmakta ve geliştirilen önerilerden hareketle bir uygulama çalışması sunulmaktadır. Beş bölümden oluşan araştırmanın birinci bölümünde giriş yer almaktadır. İkinci bölümünde; doğa tarihi müzeleri ile bilgilendirme tasarımlarına değinilmekte, Dünyada ve Türkiye’de doğa tarihi müzelerindeki bilgilendirme tasarımları hakkında bilgiler verilmektedir. Üçüncü bölümünde; bilgilendirme tasarımında bilimsel resimleme kullanımına değinilmektedir. Dördüncü bölümünde ise doğa tarihi müzelerinde kullanılan bilgilendirme tasarımlarının bilgilendirme grafiği ve bilimsel resimleme bağlamında incelenmesi yer almaktadır. Çalışmanın beşinci ve son bölümünde ise; Süleyman Demirel Üniversitesi Sucul Canlılar Müzesi için geliştirilen bilgilendirme tasarımı önerisi sunulmaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentGrafiktr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-09-05T12:53:06Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record