Show simple item record

dc.contributor.advisorYandım Aydın, Sercan
dc.contributor.authorÖzdemir, Özgür
dc.date.accessioned2022-07-05T08:29:14Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-05-26
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26481
dc.description.abstractThroughout its existence, humanity gave meanings to natural powers and phenomena that they couldn’t understand, thus created a great supernatural corpus. These deeprooted beliefs can be encountered in every society and religious belief system. Usually transferred within the oral tradition, these beliefs became an essential part of every society. The belief of magic is one of these beliefs In general, magic is the art of manipulation of nature and divine powers using one’s supernatural powers. In Early Byzantine era these beliefs are also wide spread among the people. Especially magical objects called amulets used for protection against evil and illnesses were very common in Early Byzantine society; similar beliefs are still living among people and parallel practices are applied in Anatolian societies. The purpose of this study is to reveal how common was the belief of magic, how it was used, what the religious authorities thought about using these magical objects.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectBüyütr_TR
dc.subjectAmulettr_TR
dc.subjectErken Bizanstr_TR
dc.subjectGeç Antiktr_TR
dc.subjectKutsal Süvaritr_TR
dc.subjectKem göztr_TR
dc.subjectHıristiyanlıktr_TR
dc.subject.lcshResim sanatıtr_TR
dc.titleBüyü ve Okült (Gizlere Ulaşma) Bilimlerin Erken Bizans Sanatında Yansımaları, Ortaçağ ve Sonrasına Projeksiyonutr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetİnsanlık var oluşu boyunca kendi gücünün dışında kalan doğal güçlere ve anlam vermekte zorlandığı fenomenlere çeşitli anlamlar yüklemiş ve büyük bir doğaüstü inanç külliyatı oluşturmuştur. Bu köklü ve yaygın inançlara her toplumda ve dini inanç sistemi içinde rastlanmaktadır. Genellikle sözlü anlatım yoluyla aktarılan bu gelenekler toplumların ayrılmaz parçaları halini almıştır. Büyü inancı da bu geleneklerden biridir. Büyü, genel anlamı itibariyle kişinin birtakım doğaüstü güçleri kullanarak doğayı ve ilahi güçleri manipüle etme sanatıdır. Bu tür inançlar Erken Bizans toplumunda da oldukça yaygındır. Özellikle kötülüklerden korunmak ve hastalıkları iyileştirmek için kullanılan ve amulet adıyla anılan büyülü objeler Erken Bizans toplumunda yaygın biçimde kullanılmakla birlikte bu tür inançlar günümüz Anadolu toplumunda da devam etmekte ve benzer pratiklerin günümüzde de uygulandığı görülebilmektedir. Bu çalışmanın amacı Erken Bizans toplumunda bu büyülü obje inancının ne kadar yaygın olduğunun, hangi amaçlarla kullanıldığının, dini otoritenin bu objelerin kullanımı hakkında düşüncelerinin ortaya konmasıdır.tr_TR
dc.contributor.departmentSanat Tarihitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-07-05T08:29:14Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeproficiencyinarttr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record