Show simple item record

dc.contributor.advisorKedik, Ayşe Sibel
dc.contributor.authorYıldız, Semiha Betül
dc.date.accessioned2022-07-05T05:58:43Z
dc.date.issued2022-07-01
dc.date.submitted2022-06-02
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26476
dc.description.abstractIn the report titled “The Reflections of Trauma in the Context of Gender to Art”, the traumatic situations caused by gender inequality were examined within the social structure and the relationship between trauma and art was examined. In addition to defining men and women biologically in social life, gender shows the behaviors of two different sexes regarding the roles determined by society. Men and women see these behaviors and roles as truths accepted by society. The gender discrimination produced by the patriarchal system and continued throughout the history determined by masculine domination is known as the most effective tool in maintaining the unequal balance between men and women. Discrimination, which is a violation of basic human rights, causes women to be psychologically affected by the power relations that men create in the social field by marginalizing women and to compel them to submit to this domination. As a result, researches show that gender inequality causes trauma by affecting more women in social life. In this study, it has been tried to reach the answers to the questions of how trauma affects art, artist and society, considering the psychological depressions and psychological disorders caused by trauma from a gender perspective.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectSanattr_TR
dc.subjectTravmatr_TR
dc.subjectCinsiyet
dc.subjectToplumsal cinsiyet
dc.subjectCinsiyet rolleri
dc.titleToplumsal Cinsiyet Bağlamında Travmanın Sanata Yansımalarıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozet“Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Travmanın Sanata Yansımaları” başlıklı raporda cinsiyet eşitsizliğinin ortaya çıkardığı travmatik durumlar toplumsal yapı içerisinde incelenmiş ve travmanın sanatla ilişkisi irdelenmiştir. Toplumsal cinsiyet sosyal yaşam içerisinde kadın ve erkeği biyolojik olarak tanımlamanın dışında iki farklı cinsin toplum tarafından belirlenen rollerine ilişkin davranışlarını gösterir. Kadın ve erkek bu davranış ve rolleri toplum tarafından kabul edilen doğrular olarak görür. Ataerkil sistemin ürettiği ve eril tahakkümün belirlediği tarih boyunca devam eden cinsiyet ayrımcılığı kadın erkek arasındaki eşitliksiz dengeyi sürdürmede en etkin araç olarak bilinmektedir. Temel bir insan hakkı ihlali olan ayrımcılık erkeğin kadını ötekileştirerek sosyal alanda oluşturduğu iktidar ilişkileriyle psikolojik olarak kadının etkilenmesine ve bu tahakküme boyun eğmek zorunda bırakılmasına sebep olmaktadır. Bunun sonucunda yapılan araştırmalar cinsiyet eşitsizliğinin sosyal yaşam içerisinde daha çok kadınları etkileyerek travmaya sebep olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada toplumsal cinsiyet bakış açısıyla travmanın yol açtığı ruhsal bunalımlar ve psikolojik rahatsızlıklar göz önünde bulundurularak travmanın sanatı, sanatçıyı ve toplumu nasıl etkilediği sorularının yanıtlarına ulaşılmaya çalışılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentHeykeltr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-07-05T05:58:44Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record