Show simple item record

dc.contributor.advisorBora, Aksu
dc.contributor.authorŞenel Alpuğan, Burcu
dc.date.accessioned2022-07-01T08:16:36Z
dc.date.issued2022-06
dc.date.submitted2022-06-06
dc.identifier.citationŞENEL ALPUĞAN, Burcu. Bir Popüler Kültür Mecrası Olarak Wattpad, Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, 2022.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26456
dc.description.abstractFocusing on Wattpad, a platform of popular culture, this dissertation aims to put forth the technical features and interactive space that the platform offers to its users, and how all these correspond to users’ interests and needs. Designed as a qualitative research, it is based on multi-platform digital ethnography, shaped by in-depth interviews conducted with sixteen famous writers of Turkish Wattpad, and three-year participant and non-participant observation in multiple platforms. In accordance with the field research conducted, this study approaches Wattpad, not in terms of literature, the first context to come to mind, but as a social media platform in which interaction takes place and community/communities are established. While concentrating on the community dynamics in Wattpad and their reflections on subjects’ lives, this study takes into consideration what we do with popular culture and focuses on the community established with/around popular culture. It argues that this kind of relationship of ours with popular culture and its community-building function, which are embodied in Wattpad, should be interpreted in relation to today’s conditions, in the light of the discussions on the conditions of the neoliberal era and the forms of subjectivity it commands. In conclusion, it tries to make inferences about the social transformation we are going through, together with digital platforms and popular culture.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectPopüler kültürtr_TR
dc.subjectDijitalleşmetr_TR
dc.subjectSosyal medyatr_TR
dc.subjectTopluluktr_TR
dc.subjectNeoliberalizmtr_TR
dc.subjectDijital etnografitr_TR
dc.subjectWattpadtr_TR
dc.subject.lcshH- Sosyal bilimlertr_TR
dc.titleBir Popüler Kültür Mecrası Olarak Wattpadtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBir popüler kültür mecrası olan Wattpad’e odaklanan bu tez çalışması, platformun kullanıcılarına sunduğu özellikler ve etkileşimsel alanla, bunların kullanıcıların ne tür ilgi ve ihtiyaçlarına karşılık geldiğini ortaya koymayı amaçlıyor. Nitel bir araştırma olarak tasarlanan çalışma, platformun Türkiye’deki popüler on altı yazarıyla yapılan derinlemesine görüşmeler ve üç yıla yayılan katılımlı-katılımsız gözlemlerle şekillenen çok platformlu dijital etnografiye dayanıyor. Yürütülen saha araştırması ışığında, Wattpad’e ilk akla gelen haliyle edebiyat bağlamında değil, etkileşimin süregeldiği ve topluluğun/toplulukların kurulduğu bir sosyal medya mecrası olarak yaklaşıyor. Bu bağlamda çalışma Wattpad’deki topluluk dinamiklerine ve bunların öznelerin yaşamlarındaki karşılıklarına kafa yorarken, bugün popüler kültürle kurduğumuz ilişkiden yola çıkıyor ve popüler kültürle kurulan topluluğa odaklanıyor. Wattpad’de cisimleşen bu ilişki ve popüler kültürün topluluk kurma işlevinin ise bugüne bakarak, neoliberal çağın koşulları ve buyurduğu öznelik biçimlerine dair yürütülen tartışmalar ışığında anlamlandırılabileceği düşüncesine yaslanıyor. Sonuç olarak Wattpad’den yola çıkarak dijital mecralar ve popüler kültürle birlikte içinden geçtiğimiz toplumsal dönüşüme dair çıkarımlar yapmaya çalışıyor.tr_TR
dc.contributor.departmentİletişim Bilimleritr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-07-01T08:16:37Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record