Show simple item record

dc.contributor.advisorAkbulut, Hale
dc.contributor.authorKurt, Mustafa
dc.date.accessioned2022-07-01T08:04:51Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-06-08
dc.identifier.citationKURT, Mustafa. Bütçe Dengesinin Büyüme Üzerindeki Etkisinde İyi Yönetişimin Rolü, Doktora Tezi, Ankara, 2022.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26454
dc.description.abstractThe aim of this study is to reveal the role of governance in the relationship between budget balance and economic growth. For this purpose, unlike the previous studies in the literature, Hansen (1999) panel threshold regression analysis was used as a method. A total of 28 countries covering the period 2006-2018 were selected as sample. Findings from the fixed effects model show that there is a positive and non-linear relationship between budget balance and economic growth. Findings from the panel threshold method, on the other hand, show that governance is an important tool in determining the size of the effects of the budget balance on economic growth. Budget surplus both below and above the threshold value obtained as a result of the analysis positively affects economic growth. However, the positive effect of the budget surplus in countries with poor governance (where governance is below the threshold) on economic growth is much more effective and significant than the budget surplus in countries with good governance (where governance is above the threshold).tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectBütçetr_TR
dc.subjectEkonomik büyümetr_TR
dc.subjectYönetişimtr_TR
dc.subjectPanel eşik yöntemitr_TR
dc.subject.lcshMaliyetr_TR
dc.titleBütçe Dengesinin Büyüme Üzerindeki Etkisinde İyi Yönetişimin Rolütr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmanın amacı, bütçe dengesi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkide yönetişimin rolünü ortaya koymaktır. Bu amaçla, literatürde yer alan öncül çalışmalardan farklı olarak Hansen (1999) panel eşik regresyon analizi yöntem olarak kullanılmıştır. 2006-2018 dönemini kapsayan toplam 28 ülke örneklem olarak seçilmiştir. Sabit etkiler modelinden elde edilen bulgular, bütçe dengesi ile ekonomik büyüme arasında pozitif ve doğrusal olmayan bir ilişki olduğunu göstermektedir. Panel eşik yönteminden elde edilen bulgular ise, bütçe dengesinin ekonomik büyüme üzerindeki etkilerinin büyüklüğünün belirlenmesinde yönetişimin önemli bir araç olduğunu göstermektedir. Analiz neticesinde elde edilen eşik değerin hem altında hem de üstünde bütçe fazlası ekonomik büyümeyi pozitif yönde etkilemektedir. Ancak, yönetişimin iyi olmadığı (yönetişimin eşik değerin altında olduğu) ülkelerdeki bütçe fazlasının, yönetişimin iyi olduğu (yönetişimin eşik değerin üzerinde olduğu) ülkelerdeki bütçe fazlasına nazaran ekonomik büyüme üzerindeki pozitif etkisi çok daha etkili ve önemli olmaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentMaliyetr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-07-01T08:04:51Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record