Show simple item record

dc.contributor.advisorAl, Umut
dc.contributor.authorKöksal, Mücella Sena
dc.date.accessioned2022-06-30T10:43:52Z
dc.date.issued2022-06-29
dc.date.submitted2022-06-03
dc.identifier.citationKöksal, M. S. (2022). Türkiye Adresli Bilgibilim Makalelerinin Atıf Etkisi (Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversites, Ankara.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26445
dc.description.abstractThe aim of this study is to determine the place of the Turkey-addressed information science articles in terms of the citations they receive. The data evaluated within the scope of the study were obtained from Web of Science, which is an international database. In this context, bibliographic data of all Turkey-addressed information science articles indexed from 1974, the year they were first published in the journals covered by Web of Science, to 2020 and of all other articles published in the relevant field in the same issue of the same journal were obtained. Afterwards, the citation performance of each Turkey-addressed information science article in the related issue of the journal was examined and the median value was determined. These articles were analyzed under the titles such as the number of citations, national and international collaboration, multiple authorship, interdisciplinary collaboration, and also analyzed within the scope of the peer article citation impact. The peer article citation impact was conceptually discussed for the first time in this study. This metric makes it possible to see the position of each article in terms of citations among other articles in the relevant issue of the journal in which it was published, and to make a comment about its effectiveness by comparing it with its peers. In this way, it is possible to detect whether an article is cited high or low compared to its peers published in the same issue. According to research findings, it is essential to increase the significance granted to multiple authorship, national and international collaboration in Turkey-addressed information science articles. The scientific meetings (symposiums, conferences, etc.) to be held in cooperation with institutions or universities will pave the way for joint authorship. Furthermore, it has been understood that the contribution of researchers with the information science background to the literature, as defined in this study, is as important as the contributions of researchers from outside the field. It is thought that bringing these researchers to the fore will contribute to increasing the quality and visibility of the Turkey-address information science articles. In order to encourage qualified scientific publications, it is recommended to benefit from the peer article citation impact, which is considered as a supportive tool for the journal impact factor-centered and currently used research evaluation and measurement mechanisms. Nevertheless, the limitations of scientific communication process and metrics should not be overlooked in all applications.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectBibliyometritr_TR
dc.subjectAtıf performansıtr_TR
dc.subjectAkran makale atıf etkisitr_TR
dc.subjectBilgibilim makaleleritr_TR
dc.subjectBilimsel İletişimtr_TR
dc.subject.lcshBilgi kaynaklarıtr_TR
dc.titleTürkiye Adresli Bilgibilim Makalelerinin Atıf Etkisitr_TR
dc.title.alternativeCitation Impact of Turkey-Adressed Information Science Articlestr_en
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmanın amacı, Türkiye adresli bilgibilim makalelerinin aldıkları atıflar açısından hangi konumda olduklarını saptamaktır. Bu doğrultuda, uluslararası bir veri tabanı olan Web of Science kapsamındaki dergilerde ilk yayımlandığı 1974 yılından 2020 yılına kadar geçen sürede dizinlenmiş tüm Türkiye adresli bilgibilim makalelerine ve bunlarla aynı derginin aynı sayısında ilgili alanda yayımlanmış diğer tüm makalelere ait bibliyografik veriler elde edilmiştir. Ardından, her bir Türkiye adresli bilgibilim makalesinin, yer aldığı derginin ilgili sayısındaki atıf performansı incelenmiş ve ortanca değere göre konumu tespit edilmiştir. Bu makaleler, atıf sayısı, ulusal ve uluslararası işbirliği, çok yazarlık, disiplinlerarası işbirliği gibi başlıklar altında ele alındıktan sonra akran makale atıf etkisi kapsamında ayrıca analiz edilmiştir. Akran makale atıf etkisi, kavramsal olarak ilk kez bu çalışma ile ele alınmıştır. Bu ölçev, her bir makalenin, yer aldığı derginin ilgili sayısındaki diğer makaleler arasında atıflar bakımından ne konumda olduğunun görülebilmesini ve kendi akranlarıyla kıyaslanarak etkinliği hakkında bir yorum yapılabilmesini mümkün kılmaktadır. Araştırmanın bulgularına göre, Türkiye adresli bilgibilim makalelerinde çok yazarlılığa, ulusal ve uluslararası işbirliğinin yapılmasına verilen önemin artması gerekmektedir. Kurumlar veya üniversiteler arasında gerçekleştirilecek işbirliği çalışmaları ortak yayın yapmak için zemin hazırlayacaktır. Ayrıca, alan dışından katkı sağlayan araştırmacıların yanı sıra, bu çalışmadaki kavramsal tanımı çerçevesinde bilgibilim kökenli araştırmacıların literatürde daha etkin olması ve ön plana çıkmasının Türkiye adresli bilgibilim makalelerinin kalitesinin ve görünürlüğünün artmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bilimsel yayınların teşvik edilmesi ve nitelikli yayınların desteklenmesi noktasında günümüzde dergi etki faktörü merkezli ve hali hazırda kullanılmakta olan araştırma değerlendirme ölçme mekanizmalarına destekleyici olarak akran makale atıf etkisinden yararlanılması önerilmektedir. Yine de, tüm uygulamalarda bilimsel iletişim sürecine ve ölçevlere dair sınırlılıkların gözden kaçırılmaması gerekmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentBilgi ve Belge Yönetimitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-06-30T10:43:52Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeworkingPapertr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record