Show simple item record

dc.contributor.advisorÖtgün, Cebrail
dc.contributor.authorKoraltan, Hatayhan
dc.date.accessioned2022-06-28T12:13:25Z
dc.date.issued2022-06-21
dc.date.submitted2022-06-08
dc.identifier.citationKoraltan, Hatayhan. Sanatta Yeterlik Tezitr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26434
dc.description.abstractThe object themes on which still life painting tradition is based have changed and transformed over time, and in Contemporary Art Practices, the path opened by the historical avant-garde has assumed an unbounded understanding. In the modern era, the way we see the world has expanded and the Contemporary Art paradigm has transformed the still life tradition and created new alternatives. The relations between still life and today's three-dimensional object arrangements have been examined within the framework of the paradigm shift in art. In the new social order defined by mass and consumption culture, people have become passive in the face of their objects. That's why the tradition of still life, which focuses on objects as artistic expression, has gained more importance than ever before. Still life has become a style of representation that develops in direct relation with the transformations of social and artistic discourse. Within the scope of this study, flora, fauna, daily household items, food and vanitas paintings, which constitute the five main themes of the still life tradition, have been interpreted as five new states of the object in terms of the metaphorical roles of objects in contemporary art. The most important features of the contemporary paradigm reflecting the spirit of the time are interdisciplinarity and postproduction. By reconsidering these five main themes of the still life tradition, a subjective language has been put forward with an understanding that combines traditional and contemporary themes. Works are also containing relational autoethnographic memories, which is formed by the bonds established by the artist as a creative subject with his own experiences and objects.tr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectResimtr_TR
dc.subjectNatürmort
dc.subjectNesne
dc.subjectÇağdaş sanat
dc.subjectVanitas
dc.subject.lcshResim sanatıtr_TR
dc.titleÇağdaş Paradigmada Nesne Yorumlarıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetNatürmort resim geleneğinin esas aldığı nesne temaları zaman içerisinde değişip dönüşmüş ve çağdaş sanat uygulamalarında tarihsel avangardın açtığı yolda sınır tanımaz bir anlayışa bürünmüştür. Modern dönemde dünyayı görme biçimlerimiz genişlemiş ve değişen paradigma ile natürmort resim türünden ne resim ne de heykel olan melez yeni alternatifler doğmuştur. Natürmort ve günümüz üç boyutlu nesne düzenlemeleri arasındaki ilişkiler sanattaki paradigma değişimi çerçevesinde incelenmiştir. Kitle ve tüketim kültürünün tanımladığı yeni toplumsal düzende, insan nesneleri karşısında edilgen duruma düşmüştür. Nesneleri merkeze alan natürmort geleneğinin sembolik anlatım olanakları bugün her zamankinden daha fazla önem kazanmıştır. Nesneler, toplumsal ve sanatsal söylemin dönüşümleri ile doğrudan ilişki içinde gelişen bir temsil tarzı haline gelmiştir. Bu çalışma kapsamında natürmort geleneğinin beş ana temasını oluşturan flora, fauna, gündelik ev eşyaları, yiyecekler ve vanitas resimleri, çağdaş sanatta nesnelerin yüklendiği metaforik roller bakımından, nesnenin beş yeni hali olarak yorumlanmıştır. Zamanın ruhunu yansıtan çağdaş paradigmanın en önemli özellikleri disiplinlerarasılık ve postprodüksiyondur. Bu doğrultuda natürmort geleneğinin ana temaları yeniden ele alınarak, geleneksel olanla güncel temaları birleştiren anlayışıyla öznel yorumlar ortaya konulmuştur. “Nafile Gerçeklik” başlığı altında üretilen yapıtlar, güncel toplumsal konulara eleştirel bir bakış sunarken diğer taraftan da yaratıcı özne olarak kişinin kendi yaşanmışlıkları, deneyimleri ve nesneleri ile kurduğu bağlarla oluşan otoetnografik içeriğe sahip yorumlardır.tr_TR
dc.contributor.departmentResimtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-06-28T12:13:25Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record