Show simple item record

dc.contributor.advisorSarıkavak, Namık Kemal
dc.contributor.authorKaleli, Burak
dc.date.accessioned2022-06-28T12:07:22Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-06-06
dc.identifier.citationKaleli, B. (2022). GRAFİK TASARIMDA ETKİLEŞİMLİ ANİMASYONLARIN KULLANIMI VE İSTİKLÂL YOLUNU TANITICI BİR ETKİLEŞİMLİ ANİMASYON PROJESİ. Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü. Grafik Anasanat Dalı. Ankara.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26433
dc.description.abstractDeveloping technology has made multimedia devices an integral part of everyday life. The frequent use of multimedia devices and internet by users from many age groups presents e-learning as a frequently used element in education. According to multimedia theory, e-learning has a positive effect on learning. Interactive animations provide feedback to the user as well as transmitting information through visual and auditory channels. For this reason, it is quite reasonable to use interactive animation studies as e-learning material. During the 100th Anniversary Celebrations of the Turkish War of Independence, an animated film made with interactive animation technique and an educational content for the challenging “İstiklâl Yolu” stretching from İnebolu to Ankara. is very important for Another goal of the study is for children and young people to learn about what happened on this difficult route, the course of the War of Independence and logistics problems. In the first part of the study, the concept of communication, interaction and multimedia concepts under the title of interaction in graphic design were examined. The principles of learning in multimedia and design in multimedia are also examined under this title as sub-titles of the concept of multimedia. In the second part, there is the animation title. The basic principles in animation, animation techniques, the use of animation in the field of education and the concept of interactive animation have taken their place in the study as the sub-titles of animation, which is the second part. In the third section, there is the historical infrastructure of the Istiklal Yolu interactive animation project, and the project section.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectE-öğrenmetr_TR
dc.subjectEtkileşimtr_TR
dc.subjectEtkileşimli animasyontr_TR
dc.subjectEtkileşimli animasyon tasarımıtr_TR
dc.subjectÇoklu ortamtr_TR
dc.subject.lcshGörsel sanatlartr_TR
dc.titleGrafik Tasarımda Etkileşimli Animasyonların Kullanımı ve İstiklal Yolunu Tanıtıcı Bir Etkileşimli Animasyon Projesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetGelişen teknoloji, çoklu ortam cihazlarını gündelik hayatın ayrılmaz bir parçası haline getirmiştir. Çoklu ortam cihazları ve internetin birçok yaş grubundan kullanıcı tarafından sıklıkla kullanılması e-öğrenmeyi eğitimde sıklıkla kullanılan bir unsur olarak karşımıza çıkarmaktadır. E-öğrenmenin, çoklu ortam kuramına göre, öğrenme üzerinde pozitif etkisi bulunmaktadır. Etkileşimli animasyonlar, görsel ve işitsel kanallar üzerinden bilgi iletimi yapmakla beraber, kullanıcıya geri bildirim olanağı vermektedir. Bu sebeple etkileşimli animasyon çalışmalarının e-öğrenme materyali olarak kullanılması akılda kalıcılık bağlamında faydalı olacaktır. İstiklâl Savaşı’nın 100. Yıl Kutlamaları sırasında, etkileşimli animasyon tekniği ile yapılan bir animasyon filmi ile İnebolu’dan Ankara’ya uzanan, zorlu “İstiklâl Yolu” için eğitici bir içerik hazırlanması İstiklâl Yolu’nda önemli bir durak noktası olan Çankırı’nın tanınırlığı için oldukça önemlidir. Çocuk ve gençlerin bu zorlu rotada yaşananları öğrenmesi, İstiklâl Savaşı’nın gidişatı ve lojistik sorunlarını kavraması ise çalışmanın hedefi olmuştur. Çalışmanın birinci bölümünde grafik tasarımda etkileşim başlığı altında iletişim kavramı, etkileşim ve çoklu ortam kavramları incelenmiştir. Çoklu ortamda öğrenme ve çoklu ortamda tasarım ilkeleri de bu başlığın altında çoklu ortam kavramı başlığının alt başlıkları olarak irdelenmiştir. İkinci bölümde ise animasyon başlığı yer almaktadır. Animasyonda temel prensipler, animasyon teknikleri, animasyonun eğitim alanında kullanılması ve etkileşimli animasyon kavramı ikinci bölüm olan animasyonun alt başlıkları olarak çalışmada yerini almıştır. Üçüncü bölümde ise İstiklâl Yolu etkileşimli animasyon projesinin tarihi alt yapısı, ve proje bölümü bulunmaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentGrafiktr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-06-28T12:07:22Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeanimationtr_TR
dc.subtypeproficiencyinarttr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record