Show simple item record

dc.contributor.advisorKıran, Hasan
dc.contributor.authorAteş, Coşgu
dc.date.accessioned2022-06-28T11:41:15Z
dc.date.issued2022-06-22
dc.date.submitted2022-06-15
dc.identifier.citationsanat, görsel sanat, resimtr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26430
dc.description.abstractUnderstanding the process of perception is important for understanding areas of indeterminacy. The time december from the beginning of the sensory process of perception to the moment of identification in consciousness determines the way of existence of the image that is formed in the mind. At what times and conditions the image undergoes changes, it is related to the understanding of changes and transformations in states of uncertainty. The process of perception, which begins with sensory processes takes place with an integrated perception: the mind creates an image in a state of flow and formation. But this form of existence is never identical with the being itself, the fluid structure of consciousness-it constantly changes and becomes ambiguous with the mind. In this context, the thesis focuses on the processes of shaping the image of the mind in a state of uncertainty in the relationship of perception and image. The philosophical, physiological and artistic dimensions of ambiguity have been studied with a comprehensive research and the artists who directly or indirectly address the indeterminacy of the image in the art of painting have been investigated. The new possibilities offered by technology have offered new and different expansions to the concept of indeterminacy of the image. Within the scope of the thesis, application studies have been carried out on the concept of indeterminacy with this approach.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectSanattr_TR
dc.subjectResimtr_TR
dc.subjectBelirsizliktr_TR
dc.subjectAlgıtr_TR
dc.subjectİmgetr_TR
dc.subjectZihintr_TR
dc.subject.lcshResim sanatıtr_TR
dc.titleResim Sanatında Algı ve İmge İlişkisi Bağlamında Belirsizlik Olgusutr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetAlgılama sürecinin anlaşılması, belirsizlik alanlarını anlamlandırmak için önemlidir. Algının duyumsal sürecinin başlamasından bilinçte tanımlanma anına kadar geçen zaman aralığı, zihinde şekillenen imgenin varoluş biçimini belirler. İmgenin hangi zamanlarda ve koşullarda değişime uğradığı ise belirsizlik durumlarındaki değişim ve dönüşümlerin anlamlanmasına ilişkindir. Algının duyusal işlemlerle başlayan süreci, bütünleşik bir algıyla gerçekleşir: zihin, akış ve oluş halinde bir imge yaratır. Ancak bu varoluş biçimi hiçbir zaman varlığın kendisiyle özdeş değildir, bilincin akışkan yapısı-zihin ile sürekli değişir ve belirsizleşir. Bu bağlamda tez algı ve imge ilişkisinde, belirsizlik halindeki zihnin imgeyi biçimleme süreçlerine odaklanır. Belirsizliğin felsefi, fizyolojik ve sanatsal boyutları kapsamlı bir araştırmayla incelenmiş ve resim sanatında imgenin belirsizliğini direkt veya dolaylı olarak konu edinen sanatçılar araştırılmıştır. Teknolojinin sunduğu yeni olanaklar imgenin belirsizliği kavramına yeni ve farklı açılımlar sunmuştur. Tez kapsamında bu yaklaşımla belirsizlik kavramı üzerine uygulama çalışmaları yapılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentResimtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-06-28T11:41:15Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeproficiencyinarttr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record