Show simple item record

dc.contributor.advisorDemircan, Havva
dc.contributor.authorBalaban, Hakan
dc.date.accessioned2022-06-27T12:43:50Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-05-23
dc.identifier.citationBalaban, Hakan. (2022). Resimde Gösteri ve Gösteriş İmgeleri. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Resim Anasanat Dalı. Ankaratr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26408
dc.description.abstractIn this thesis, concepts of spectacle and conspicuous consumption have been explored through other concepts such as ‘fashion’, ‘kitsch’, ‘fetishism’ by assuming there is a relationship between them and interpreted through some examples in art history. Throughout history, humankind has attributed a value to its actions and consumed objects as a method of proving dignity in its social relations, signaling this dignity ostentatiously. In this study, how this situation arises in the image structure of a painting is examined. Values preceded functionality in a world where being conspicuous is important, actions and objects come to the foreground, and eventually, by influencing passive human beings, they were released from humankind’s control and affected their relations. The spectacle can be likened to a stage play. The stage is built on an object or a person and demands passive audiences before it. While the spectacle demands their feelings and desires, it uses art as a tool and determines the audience’s direction as it wishes.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectGösterişçi tüketimtr_TR
dc.subjectGösteritr_TR
dc.subjectFetişizmtr_TR
dc.subjectModatr_TR
dc.subjectKitschtr_TR
dc.subject.lcshResim sanatıtr_TR
dc.titleResimde Gösteri ve Gösteriş İmgeleritr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu tez kapsamında gösteri ve gösterişçi tüketim kavramları aralarında bir ilişki olduğu varsayılarak, ‘moda’, ‘kitsch’, ‘fetişizm’ gibi başka kavramlar üzerinden incelenmiş ve sanat tarihindeki bazı örnekler üzerinden değerlendirilmiştir. İnsanoğlu, tarih boyunca toplumsal ilişkileri içerisinde itibarını kanıtlama biçimi olarak tükettiği nesnelere ve gerçekleştirdiği eylemlere değer atfetmiş, gösteriş yaparken itibarını bu şekilde sergilemiştir. Bu durumun, bir resmin imgesel yapısında ne şekilde karşımıza çıktığı bu tez bağlamında incelenmiştir. Eylemlerin ve nesnelerin kendini ön plana attığı, görünür olmanın önemli olduğu bir dünyada değerler, işlevselliklerin önüne geçmiş ve sonunda edilgen insanoğlunu etkisi altına alarak onun kontrolünden çıkıp, ilişkilerini etkilemiştir. Gösteri sahnelenen bir oyuna benzetilebilir. Sahne, bir nesne veya insanın üzerine kurulur ve karşısında edilgen izleyiciler ister. Gösteri, onların duygu ve arzularını talep ederken sanatı bir araç olarak kullanır ve izleyicilerinin yönlerini istediği biçimde tayin eder.tr_TR
dc.contributor.departmentResimtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-06-27T12:43:50Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record