Show simple item record

dc.contributor.advisorKaraduman, Alev
dc.contributor.authorAtaman, Özgün
dc.date.accessioned2022-06-27T08:16:54Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-06-01
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26405
dc.description.abstractGothic novels reflect social, economic, and cultural values of society and mirror the norms and codes of their time. It is possible to analyse such novels in terms of the ‘Woman Question’ which diverges from the traditional gender codes of society within which men are represented as oppressors while women are depicted as oppressed and docile. In the eighteenth century, women were associated with the private sphere, which confined them to the domestic domain mainly. In this regard, women, who were perceived to be oppressed and suppressed in the patriarchal society of the eighteenth century, as represented in Horace Walpole’s The Castle of Otranto, are among the major concerns of this thesis. In the nineteenth century, the Industrial Revolution caused a drastic change in that perception as it made women take part in the social. Besides, through the concept of the ‘New Woman’ (1894), womanhood was redefined and several acts in relation to women’s rights were introduced. This change in the perception of women is represented in Wilkie Collins’ The Woman in White. In the twentieth century, through the Suffragette Movement, women achieved their suffrage. Besides, different concerns such as female identity and sexuality are included on the agenda, both of which are delved into in Daphne du Maurier’s Rebecca. In this respect, the major aim of this thesis is to analyse the changing status of women from their subjugation by the patriarchal society in The Castle of Otranto, to the redefinition of womanhood as exemplified in The Woman in White, and finally to the exploration of female identity and sexuality in Rebecca.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectHorace Walpoletr_TR
dc.subjectThe castle of otrantotr_TR
dc.subjectWilkie collinstr_TR
dc.subjectThe Woman in whitetr_TR
dc.subjectDaphne du mauriertr_TR
dc.subjectRebeccatr_TR
dc.subjectRepresentation of womentr_TR
dc.subjectChanging status of womentr_TR
dc.subjectGothic fictiontr_TR
dc.subjectPatriarchal societytr_TR
dc.subject.lcshİngiliz edebiyatıtr_TR
dc.titleThe Changing Status of Women in Horace Walpole's The Castle of Otranto, Wilkie Collins' The Woman in White and Daphne du Maurier's Rebeccatr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetGotik romanlar, toplumun sosyal, ekonomik ve kültürel değerlerini yansıtırlar ve yazıldıkları dönemin normlarına ve kodlarına ayna tutarlar. Bu tür eserleri, erkeklerin baskıcı, kadınların ise bastırılmış olduğu toplumlardaki geleneksel cinsiyet rollerinden uzaklaşmayı amaçlayan ‘Kadın Sorunsalı’ açısından incelemek de mümkündür. On sekizinci yüzyılda kadınlar özel alan ile ilişkilendirilmiştir ve bu onları evlerine bağlı bir yaşam sürmelerine sebep olmuştur. Horace Walpole’un The Castle of Otranto romanında yansıtılan erkek egemen toplumdaki baskılanmış ve ötekileştirilmiş kadınlar bu çalışmanın ana konularından birini oluşturur. Fakat, on dokuzuncu yüzyılda Endüstri Devrimi, kadınların topluma katılmalarına ön ayak olmuştur. Bunun yanı sıra, ‘yeni kadın’ konsepti ile (1894) Sarah Grand (1584-1943) kadınlık kavramını yeniden tanımlamıştır ve kadın hakları ile ilgili birçok yasa çıkarılmıştır. Kadın algısındaki bu değişim Wilkie Collins’in The Woman in White isimli romanında yansıtılır. Bu değişimler yirminci yüzyıldaki süfrajet akımının ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Ayrıca, kadın kimliği ve kadın cinselliği gibi konular da gündeme gelmiştir. Bu iki konu ise, Daphne du Maurier’in Rebecca adlı eserinde incelenecektir. Bu hususta, bu tezin amacı Horace Walpole’un (1717-1797) The Castle of Otranto (1764), Wilkie Collins’in (1824-1889) The Woman in White (1859) ve Daphne du Maurier’nin (1907-1989) Rebecca (1938) isimli romanları üzerinden kadınların değişen konumlarını incelemektir.tr_TR
dc.contributor.departmentİngiliz Dili ve Edebiyatıtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-06-27T08:16:54Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record