Show simple item record

dc.contributor.advisorYalçıner, Ruhtan
dc.contributor.authorGürüz, Fevzi Can
dc.date.accessioned2022-06-27T08:01:19Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-05-27
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26404
dc.description.abstractIn the creative process, art goes beyond space and time. The art of theatre is a performative activity in terms of its production process. It also offers a discursive framework through which the relationship between art and politics can be understood. Undoubtedly, in terms of its performative and dynamic character; it differs from painting, sculpture or literature. This study aims to discuss the relationship between art and political theory by particularly focusing on Jacques Rancière’s perspective on the art of theatre and its potentials. Ranciére’s views on theater generally include criticism of the classical theater movements that preceded him. In the study, Ranciére’s approach to the relationship between publicity and theater is being discussed within the framework of the debates on representation, agency, participation, and power that come to the fore in contemporary political theory. In this context, by going through Rancière’s thought; it is aimed to make a particular contribution to the understanding of current debates on theatrical representation and collectivity, coexistence and performance.tr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectSanattr_TR
dc.subjectPolitika
dc.subjectEstetik
dc.subjectTemsil
dc.subjectKatılım
dc.subjectİktidar
dc.subjectYeni tiyatro
dc.titlePolitika ve Performans: Jacques Ranciére’de Sanat, Tiyatro ve Kamusal Olantr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetYaratım süreci içerisinde sanat mekânın ve zamanın ötesine taşar. Üretim süreci açısından performatif bir sanatsal etkinlik olan tiyatro da sanat ve politika ilişkisinin üzerinden okunabileceği bir söylemsel çerçeve sunar. Kuşkusuz tiyatro icraya ve de bir devinime, dinamizme sahip olması yönüyle; resim, heykel ya da yazın gibi diğer sanat dallarından ayrılmaktadır. Bu çalışma sanat ve politika teorisi arasındaki ilişkiyi, Fransız filozof Jacques Ranciére’nin tiyatroya ve tiyatronun potansiyel imkanlarına dair yaklaşımı üzerinden ele almayı amaçlamaktadır. Ranciére’nin tiyatro hakkındaki görüşleri genel olarak kendisinden önce gelen klasik tiyatro akımlarının eleştirisini barındırır. Çalışmada Ranciére’nin kamusallık ve tiyatro arasındaki ilişkiye dair yaklaşımı, çağdaş politik teoride öne çıkan temsil, faillik, katılım ve iktidar tartışmaları çerçevesinde ele alınmıştır. Bu bağlamda çalışmada Ranciére’nin düşüncesinden hareketle, teatral temsil ve kolektiflik ilişkisi ile bir arada yaşam ve performans ilişkisinin anlaşılmasına özgün bir katkı sağlanması amaçlanmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-06-27T08:01:19Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record