Show simple item record

dc.contributor.advisorDoğan, Güleda
dc.contributor.authorSarı, Özge
dc.date.accessioned2022-06-24T11:07:53Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted27-05-20
dc.identifier.citationSarı, Özge. (2022). Türkiye'deki Üniversitelerin Açık Erişim Arşivlerinin ve Politikalarının Değerlendirilmesi Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 2022.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26395
dc.description.abstractHumanity has needed access to information since the existence of the universe. Particularly, access to scientific information is important for everyone who produces scientific information, publishes academic publications and needs access to scientific information. In this respect, the university libraries where the foundations of higher education were laid and the Council of Higher Education (HEC), which was established to manage the scientific supervision of universities in Turkey, play an important role in the process of accessing scientific information.However, there are some problems in our country in terms of access to scientific publications and the dissemination of academic knowledge.With the work carried out by HEC in order to solve these problems, it is aimed for each university to create an open access archive within its own body, and it is aimed to support open access archives with an open access policy.In parallel, open access archives have started to be created by universities in order to carry out access to scientific information through a certain systematic. In this process, HEC started to collect data based on university statements on a regular basis regarding the open access archives and policies of universities. In this study, the data collected by HEC for the first three periods and the data collected from the open access archives and web pages of universities in the same periods are periodically compared. Accordingly, it is found that there has been an increase in the number of university open access archives and records entered in the archives by periods, and contrary to expectations, it has been found that university age and university type do not affect the number of records in the open access archive.In addition, it has been revealed that having a mandatory or non-mandatory open access policy does not increase the number of records entered into the open access archive.One of the most important findings obtained from the thesis is that the data obtained as a result of the study and the data entered in the HEC information form of the universities are not compatible. Hence, within the scope of the thesis, various suggestions are presented about the duties of HEC and universities and what can be done.Some of these suggestions are to ensure that the archive officers are informed about the subject in order to manage the open access archive content and to avoid disruptions in the current registration flow, and to raise awareness for university administrations to give more importance to the subject and to ensure that scientific outputs are included in the archive.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectAçık Erişim, Açık Erişim Arşivi, Üniversite Açık Erişim Arşivleri, Açık Erişim Politikası, Üniversiteler, Yükseköğretim Kurulu (YÖK)tr_TR
dc.subject.lcshBilgi kaynaklarıtr_TR
dc.titleTürkiye’deki Üniversitelerin Açık Erişim Arşivlerinin ve Politikalarının Değerlendirilmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetİnsanlık, evrenin var oluşundan bu yana bilgiye erişme ihtiyacı duymuştur. Özellikle bilimsel bilgiye erişim, bilimsel bilgi üreten, akademik yayın yapan ve bilimsel bilgiye erişme ihtiyaç duyan herkes için önem taşımaktadır. Bu bakımdan yükseköğrenimin temellerinin atıldığı üniversitelere ait üniversite kütüphaneleri ve Türkiye’de üniversitelerin bilimsel anlamda denetimini tek elden sağlamak amacıyla kurulmuş olan Yükseköğretim Kurulu (YÖK),bilimsel bilgiye erişim sürecinde önemli rol oynamaktadır. Ancak ülkemizde, bilimsel yayınlara erişim ve akademik olarak bilginin yayılması bağlamında birtakım sorunlar mevcuttur. Bu sorunların çözümü amacıyla YÖK tarafından yürütülen çalışmalarla, her bir üniversitenin kendi bünyesinde bir açık erişim arşivi oluşturması amaçlanmakta ve açık erişim arşivlerinin bir açık erişim politikası ile desteklenmesi hedeflenmektedir. Buna paralel olarak, bilimsel bilgiye erişimin belirli bir sistematik üzerinden yürütülmesi amacıyla üniversiteler tarafından açık erişim arşivleri oluşturulmaya başlanmıştır. Bu süreçte, üniversitelerin açık erişim arşivleri ve politikalarına yönelik çalışmaları ile ilgili YÖK tarafından düzenli olarak üniversite beyanlarına dayalı veri toplanmaya başlanmıştır. Bu çalışmada YÖK tarafından toplanan ilk üç dönem verisi ile aynı dönemlerde üniersitelerin açık erişim arşivleri ve web sayfalarından toplanan veriler dönemsel olarak karşılaştırılmaktadır. Araştırmanın sonucunda dönemler itibariyle üniversite açık erişim arşivlerinin ve arşivlere girilen kayıtların sayısında artış olduğu, ancak beklenenin aksine üniversite yaşının ve üniversite türünün açık erişim arşivindeki kayıt sayısı etkisi olmadığı bulunmuştur. Ayrıca zorunlu veya zorunlu olmayan bir açık erişim politikasına sahip olmanın, açık erişim arşivine girilen kayıt sayılarında artış sağlamadığı ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda çalışma kapsamında YÖK ve üniversitelere düşen görevler ve yapılabilecekler konusunda çeşitli öneriler sunulmaktadır. Bu önerilerden bazıları, açık erişim arşiv içeriğinin yönetilmesi ve güncel kayıt akışında aksaklıkların yaşanmaması adına arşiv sorumlularının konu hakkında bilgi sahibi olmalarının sağlanması ve üniversite yönetimlerinin konuya daha fazla önem vermeleri ve bilimsel çıktıların arşivde yer almasını sağlamaya yönelik farkındalık oluşturmalarıdır.tr_TR
dc.contributor.departmentBilgi ve Belge Yönetimitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-06-24T11:07:53Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeworkingPapertr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record