Show simple item record

dc.contributor.advisorAykara, Aslıhan
dc.contributor.authorEraslan, Ayşe
dc.date.accessioned2022-06-24T08:21:08Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-05-24
dc.identifier.citationERASLAN, Ayşe. Türkiye-Yunanistan ve Bulgaristan Sınırlarındaki Düzensiz Göç Hareketleri İçerisinde Sığınmacıların Deneyimleri, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2022.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26390
dc.description.abstractThis thesis is carried out to reveal the difficulties, loss of rights, and psychosocial needs of asylum seekers who have been trying to cross to Europe by land or sea through irregular migration through Turkey in 2020-2021 or who have been pushed back, during and after their stay in the border regions. Fifteen asylum seekers from Afghanistan, Syria, Iran, Palestine, Angola, and Senegal were reached by snowball sampling method in this study, which was conducted with a qualitative research design. In-depth interviews were conducted with the participants using semi-structured interview forms. The collected data were analyzed by thematic analysis. The findings were gathered under the themes of factors affecting the decision to migrate to Europe, experiences at different stages of the migration process, and expectations from managers and service providers. It has been observed that the factors affecting the decisions of the participants are shaped by three different categories: the country of origin, the transit country, and Turkey. Their experiences during the migration process are categorized time-wise during and after the journey, as stylistically positive and negative experiences. Finally, it has been tried to understand the expectations of the managers and service providers. As a result, it has been seen that asylum seekers have many negative experiences that affect their decision to migrate to Europe, but they have the same negative experiences and similar more negative experiences during the migration process. It has been observed that when their migration journeys are forced to end, they are faced with the loss of their rights. Regarding these results, suggestions have been developed within the framework of micro, mezzo, and macro-level applications of social work for the protection and development of the rights of asylum seekers in the field of irregular migration.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectDüzensiz göçtr_TR
dc.subjectSığınmacıtr_TR
dc.subjectHak kaybıtr_TR
dc.subjectSosyal hizmettr_TR
dc.subject.lcshBilgi kaynaklarıtr_TR
dc.titleTürkiye-Yunanistan ve Bulgaristan Sınırlarındaki Düzensiz Göç Hareketleri İçerisinde Sığınmacıların Deneyimleritr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu araştırma, 2020-2021 yılları içerisinde Türkiye üzerinden; düzensiz göç ile kara ya da deniz yolu ile Avrupa’ya geçmeye çalışıp geçemeyen ya da geri itilmeye maruz kalan sığınmacıların sınır bölgelerde geçirdikleri sürede ve sonrasında karşılaştıkları zorlukları, hak kayıplarını ve psikososyal ihtiyaçlarını ortaya çıkarmak için gerçekleştirilmiştir. Nitel araştırma deseni ile yapılan bu çalışmada kartopu örnekleme yöntemi ile Afganistan, Suriye, İran, Filistin, Angola ve Senegal uyruklu on beş sığınmacıya ulaşılmıştır. Katılımcılar ile yarı yapılandırılmış görüşme formları kullanılarak derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Toplanan veriler tematik analiz yolu ile çözümlenmiştir. Bulgular; Avrupa’ya göç etme kararını etkileyen faktörler, göç sürecinin farklı aşamalarındaki deneyimler ve yönetici ve hizmet sağlayıcılardan beklentiler temaları altında toplanmıştır. Katılımcıların kararlarını etkileyen faktörlerin menşe ülkede, transit ülkede ve Türkiye’de olmak üzere üç faklı kategoride şekillendiği görülmüştür. Göç sürecindeki deneyimleri zamansal olarak yolculuk sırasında ve sonrasında yaşadıkları şeklinde; biçimsel olarak olumlu ve olumsuz deneyimler şeklinde kategorileştirilmiştir. Son olarak yönetici ve hizmet sağlayıcılardan beklentileri anlaşılmaya çalışılmıştır. Sonuç olarak sığınmacıların Avrupa’ya göç etme kararlarını etkileyen pek çok olumsuz deneyimlerinin olduğu ancak göç sürecinde aynı olumsuz deneyimleri ve benzer daha çok olumsuz deneyimi yaşadıkları göç yolculukları zorunlu olarak sona erdiğinde ise hak kayıpları ile karşı karşıya kaldıkları görülmüştür. Ulaşılan bu sonuçlara ilişkin olarak; düzensiz göç alanında sığınmacıların haklarının korunmasına ve geliştirilmesine yönelik sosyal hizmetin mikro, mezzo ve makro düzey uygulamaları çerçevesinde öneriler geliştirilmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentSosyal Hizmettr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-06-24T08:21:08Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record