Show simple item record

dc.contributor.advisorDepeli Sevinç, Gülsüm
dc.contributor.authorAtar, Özlem
dc.date.accessioned2022-06-23T07:38:04Z
dc.date.issued2022-06-22
dc.date.submitted2022-06-01
dc.identifier.citationATAR, Özlem. Intercultural Communication in the Third Space: In-Betweenness and Hybridity in Migrant Women’s Transnational Fictions, PhD Dissertationtr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26377
dc.description.abstractThis study underscores the transformative impact of migration and considers transnational fiction by im/migrant women writers as a source for Intercultural Communication research. Chapter 1 opens with the notion of “transnationalism” in migration research and distinguishes between transnational writing and cognate terms with reference to American literary studies. In addition to transcending national boundaries as finished products, transnational works take, as their main theme, various forms of border-crossing, intercultural contact, and cross fertilization. They feature linguistic hybridity to signal cultural hybridity and in-betweenness. In its more general sense, hybridity involves mixing and blending. However, if one emphasizes the process, which involves negotiating world views and values across cultural boundary lines, hybridity becomes a more elusive concept. Intercultural encounters occur in power networks, and the accompanying hybridization challenges participants differentially. I insist that Intercultural Communication inquiry on culture and identity, two key terms in the field, turn to literary texts and consider how they represent hybridity and in-betweenness. Chapter 2 proposes a tool kit to read transnational fictions from the perspective of Intercultural Communication. Chapter 3 analyzes Saffron Dreams by Shaila Abdullah and The Night Counter by Alia Yunis. Chapter 4 explores hybridity and in-betweenanes in Across a Hundred Mountains by Reyna Grande and Return to Sender by Julia Alvarez. Chapter 5 juxtaposes the findings and considers the ways in which Intercultural Communication can use transnational fiction as a rich source for intercultural communication research. I propose Literary Intercultural Communication as a new research area within Intercultural Communication inquiry.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectLiterary intercultural communicationtr_TR
dc.subjectTransnational literature
dc.subjectIm/migrant experience
dc.subjectIn-betweenness
dc.subjectHybridity
dc.subjectThe third space
dc.subjectWomen`s writing
dc.subjectWomen`s literature
dc.subject.lcshAmerika edebiyatıtr_TR
dc.titleIntercultural Communication in the Third Space: In-Betweenness and Hybridity in Migrant Women Writers’ Transnational Fictionstr_TR
dc.title.alternativeÜçüncü Alanda Kültürlerarası İletişim: Göçmen Kadın Yazarların Ulusötesi Kurmaca Yazınında Aradalık ve Melezliktr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışma, ulusötesi yazın örneklerini kültürlerarası iletişimin bir kaynağı olarak incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmada göçün dönüştürücü etkileri vurgulanıp Amerika Birleşik Devletleri`ne (ABD) göçen kadınları konu alan dört ulusötesi yazin örneği irdelenmiştir. Ulusötesilik, aradalık, melezlik, ve Üçüncü Alan çalışmanın temel kavramlarını oluşturmaktadır. Birinci bölümde öncelikle göç literatüründe ele alındığı şekliyle ulusötesi kavramı üzerine odaklanılmış, ulusötesi kavramının ABD bağlamında edebiyat çalışmalarındaki seyri serimlenmistir. Daha sonra, ulusötesi yazın kavramı, ilişkili kavramlarla birlikte değerlendirilerek ulusötesi edebiyat kavramını onlardan ayıran anlatı teknikleri ve temalar belirlenmistir. İkinci bölümde Kültürlerarası İletişim alanında nitel araştırma yöntemleri üzerine literatür taranmış, ulusötesi yazın örneklerini alanın penceresinden okumaya olanak sağlayacak bir sorular kiti geliştirilmiştir. Üçüncü bölümde, Shaila Abdullah`in Saffron Dreams romanıyla Alia Yunis`in The Night Counter romanı birlikte okunmuş, bu iki eserin 11 Eylül 2001`'den sonra Arap ve Müslüman karşıtı tuttumlara göçmen kadın kahramanların melez kimliklerini vurgulayarak cevap verdikleri ortaya çıkarılmıştır. Dördöncü bölümde Meksika'dan ABD`ye kayıtdışı göçü konu alan iki örnek olarak Reyna Grande`nin Across a Hundred Mountains ve Julia Alvarez`in Return to Sender romanları irdelenmiştir. Beşinci bölümde analizdeki bulgulardan hareketle araştırmanın üçüncü ve dördüncü soruları cevaplanmış, ulusötesi edebiyat örneklerinin Kültürlerarası İletişim çalışmalarında nasıl kullanışlı olabileceği düşünülmüştür. Son bölümde, araştırmanın bulguları bir kez daha kısaca gözden geçirilmiş, çalışmanın amacı doğrultusunda yöneltilen soruları belirlenen temel kavramlar ve geliştirilen metin inceleme yöntemi doğrultusunda ne derece yerine getirdiği değerlendirilmiştir. Çalışmanın özgünlüğü, edebi kurmaca eserleri Kültürlerarası İletişim`in penceresinden okumayı sağlayacak bir sorular kiti geliştirip ulusötesi yazın ile Kültürlerarası İletişim alanlarını kesiştirmesinde yatmaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentİletişim Bilimleritr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-06-23T07:38:04Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record