Show simple item record

dc.contributor.advisorMETİN, NİLGÜN
dc.contributor.authorUYAROĞLU, BAHAR
dc.date.accessioned2022-06-22T13:03:19Z
dc.date.issued2022-05
dc.date.submitted2022-05-13
dc.identifier.citationUYAROĞLU, B. İki Kere Farklı Çocuklara Yönelik Özgün Bir Gelişimsel Müdahale Programı: Bir Eylem Araştırması. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Programı, Doktora Tezi, Ankara, 2022.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26372
dc.description.abstractGifted children may have various conditions such as behavioral problems, learning difficulties, attention deficit-hyperactivity, and sensory integration disorders. The concept of "twice exceptional" is used in the literature to describe children with dual diagnosis accompanying giftedness. Twice exceptional children are known to experience difficulties in social, emotional and academic terms. The purpose of this research is to discover what kind of developmental assessments and interventions for 2e children, their families and teachers can be conducted. Technical/Scientific/Collaborative Action Research, one of the action research designs, which is a qualitative research method, is used in this research. The data sources of the research include practitioner notes, interviews, observation forms, and document review. The sample of the study is determined by criterion sampling, one of the purposive sampling methods used in qualitative research. Based on the theoretical sampling criterion, the sample size of this study includes three children who meet the specified criteria. The research procedure had two phases; developmental assessment and intervention. data collaction and anlysis was conducted synchronously with the intervention program. With this intervention plan, the development of twice-exceptional children, a neglected group in the education system, has been addressed and supported. Supporting twice exceptional children in accordance with their developmental profiles and priorities resulted in a decrease in behavioral problems, a decrease in tics, an increase in emotional expressions and an increase in academic achievement. The findings of this original intervention program prepared and applied is observed to be beneficial for profesionals, researchers, teachers, families and finally the children themselves.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectİki kere farklı, üstün yetenekli, gelişimsel müdahale, erken müdahaletr_TR
dc.subject.lcshA - Genel konulartr_TR
dc.titleİKİ KERE FARKLI ÇOCUKLARA YÖNELİK ÖZGÜN BİR GELİŞİMSEL MÜDAHALE PROGRAMI: BİR EYLEM ARAŞTIRMASItr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetÜstün yetenekli çocuklarda; davranış problemleri, öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği-hiperaktivite, duyusal özel gereksinim gibi çeşitli tanıların eşlik etmesi alan yazında “iki kere farklı” olarak ifade edilmektedir. İki kere farklı çocukların sosyal, duygusal ve akademik anlamda zorluklar yaşadıkları bilinmektedir. Bu araştırmanın amacı sosyal duygusal ve akademik gelişim alanlarını değerlendirmek ve desteklemek amacıyla çocuklarla, aileleri ile ve okul ortamlarında öğretmenleri ile nasıl gelişimsel uygulamalar yapılabileceğini ortaya koymaktır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi olan eylem araştırması desenlerinden Teknik/Bilimsel/İşbirlikçi Eylem Araştırması kullanılmıştır. Araştırmanın veri kaynaklarını; uygulayıcı notları, görüşmeler, gözlem formları, doküman incelemesi oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemi nitel araştırmalarda kullanılan amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme ile belirlenmiştir. Kuramsal örnekleme ölçütüne dayanarak bu araştırmanın örneklem büyüklüğü belirlenen ölçütleri karşılayan üç çocuğu içermiştir. Araştırma gelişimsel değerlendirme ve müdahale uygulamaları şekilnde iki aşamada tamamlanmıştır. Veri toplama ve veri analizi eş zamanlı olarak devam etmiştir. Müdahale planı ile eğitim sistemi içerisinde ihmal edilen bir grup olan iki kere farklı çocukların gelişimi ele alınmış ve desteklenmiştir. İki kere farklı çocukların gelişimsel profillerine ve önceliklerine uygun şekilde desteklenmesi davranış problemlerinde azalma, tiklerde azalma, duygusal ifadelerde artış ve akademik başarıda yükselme ile sonuçlanmıştır. Hazırlanan ve uygulanan bu özgün müdahale programının bulgularının profesyonellere, araştırmacılara, öğretmenlere, ailelere ve nihayetinde çocukların kendilerine faydalı olduğu görülmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentÇocuk Gelişimitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-06-22T13:03:19Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record