Show simple item record

dc.contributor.advisorÖksüz, Çiğdem
dc.contributor.authorKarakuş, Emirhan
dc.date.accessioned2022-06-22T13:00:01Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-05-25
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26368
dc.description.abstractThe study was planned to examine the effect of self-management intervention performed with telerehabilitation on quality of life, pain, activity performance, fatigue, self-efficacy and sleep in individuals diagnosed with scleroderma. 29 individuals with scleroderma who met the inclusion criteria and volunteered were included in our study. Sociodemographic information and clinical features were questioned. The severity of the disease, the level of pain and physical activity were evaluated with Scleroderma Health Assessment Survey (SHAQ), Self-Management was evaluated with Self-efficacy Scale on the People with Chronic Diseases, sleep quality was evaluated with Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), level of fatigue was evaluated with The Fatigue Severity Scale, quality of life was evaluated with Short Form - 12 (SF - 12) and activity performance was evaluated with Canadian Occupational Performance Measure (COPM) An 8-week self-management intervention was administered using telerehabilitation for an average of 45 minutes. At the end of the intervention, individuals with scleroderma were evaluated again with the same scales. A dependent t-test was used for normally distributed variables, and Wilcoxon signed-rank test was used for non-normally distributed variables. As a result of our study, a significant difference was found in the areas of self-management, fatigue, activity performance and satisfaction of individuals (p<0.01). We recommend that self-management intervention be included in interdisciplinary occupational therapy programs in order to psychosocially support individuals with scleroderma.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectsklerodermatr_TR
dc.subjectergoterapitr_TR
dc.subjectöz yönetimtr_TR
dc.subjecttelerehabilitasyontr_TR
dc.titleSklerodermalı Bireylerde Telerehabilitasyon Kullanılarak Gerçekleştirilen Öz Yönetim Programının Etkisitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetÇalışma skleroderma tanısı almış olan bireylerde telerehabilitasyonla gerçekleştirilen öz yönetim müdahalesinin yaşam kalitesi, ağrı, aktivite performansı, yorgunluk, öz yeterlilik ve uyku üzerindeki etkisini incelemek amacıyla planlandı. Çalışmamıza dahil edilme kriterlerini sağlayan ve gönüllü olan 29 sklerodermalı birey katıldı. Sosyodemografik bilgileri ve klinik özellikleri sorgulandı. Hastalığın şiddeti, ağrı ve fiziksel aktivite düzeyi; Skleroderma Sağlık Değerlendirme Anketi (SHAQ), öz yönetimi; Kronik Hastalıklar Öz-Etkililik Ölçeği, uyku kalitesi; Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ), yorgunluk düzeyi; Yorgunluk Şiddet Ölçeği, yaşam kalitesi; Kısa Form – 12 Yaşam Kalitesi Ölçeği (SF – 12) ve aktivite performansı; Kanada Aktivite Performans Ölçümü (KAPÖ) kullanılarak değerlendirildi. Telerehabilitasyon kullanılarak ortalama 45 dakika olmak üzere 8 haftalık öz yönetim müdahalesi uygulandı. Müdahale sonunda sklerodermalı bireyler tekrar aynı ölçeklerle değerlendirildi. Normal dağılım gösteren değişkenler için bağımlı t-testi, normal dağılım göstermeyen değişkenler için Wilcoxon işaretli sıra testi kullanıldı. Çalışmamız sonucunda bireylerin öz yönetim, yorgunluk, aktivite performansı ve memnuniyet alanlarında anlamlı fark bulundu (p<0,01). Sklerodermalı bireyleri psikososyal açıdan desteklemek amacıyla öz yönetim müdahalesinin interdisipliner ergoterapi programlarına dahil edilmesini önermekteyiz.tr_TR
dc.contributor.departmentErgoterapitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-06-22T13:00:01Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record