Show simple item record

dc.contributor.advisorKaymas, Serhat
dc.contributor.authorYıldırım, Bahaeddin Umur
dc.date.accessioned2022-06-20T11:24:08Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-06-02
dc.identifier.citationYıldırım, B.U. (2022). Çağdaş Kapitalizmde Eğlencenin Profesyonelleşmesi: Türkiye'de Elektronik Spor Oyunculuğu. (Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26328
dc.description.abstractThis study is based on observing being a professional e-sports player, considered as a special form of a gaming which is a new field that have been widely affected by the commodification mentality, over the contemporary platform of capitalist production system. Intending to explain how a practice such as gaming which has been previously regarded as a ‘leisure’ activity, has found its place in the value production logic under the conditions of contemporary capitalism, this study benefits from immaterial labor theory. Alongside above-mentioned subjects, the study further aims to indicate the level of correlation among creative industries approach, based on individual creativity discourse, while discussing the e-sports industry which is fundamentally the origin of professional e-sports. Within this context, in order to gather the most accurate information regarding the industry, the field of this study was limited to League of Legends which is the most predominant and long-established video game within the e-sport ecosystem in Turkey. Therefore, through semi structured profound interviews, data were gathered from 10 professional League of Legends players. Thus, study pursues to demonstrate the amount of correlation between the theoretical origins and practice as well.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectElektronik sportr_TR
dc.subjectMaddi olmayan emektr_TR
dc.subjectYaratıcı endüstrilertr_TR
dc.subjectVideo oyuntr_TR
dc.subjectLeague of Legendstr_TR
dc.subject.lcshH- Sosyal bilimlertr_TR
dc.titleÇağdaş Kapitalizmde Eğlencenin Profesyonelleşmesi: Türkiye'de Elektronik Spor Oyunculuğutr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışma, kapitalist üretim sisteminin çağdaş uğrağında metalaştırma mantığının sirayet ettiği yeni alanlardan birisi olarak video oyun oyunculuğunu ve onun özel bir biçimi olarak elektronik sporculuğu incelemeyi kendisine çıkış noktası olarak belirlemiştir. Çalışma, çağdaş kapitalizm koşulları içerisinde daha önceleri bir ‘boş zaman’ etkinliği olarak kavranan video oyun oyunculuğu gibi bir pratiğin e-sporculuk kimliği içerisinde ne şekilde değer üretim mantığı içerisinde kendine yer bulduğunu açıklamaya çalışırken maddi olmayan emek teorisinden yararlanır. Bunun yanında bir değer üretim pratiği olarak e-sporculuğu var eden e-spor endüstrisini ele alırken ise bireysel yaratıcılık söylemi üzerinde temellenen yaratıcı endüstriler yaklaşımıyla da ne ölçüde ilişkili olduğunu da ortaya koymayı amaçlar. Bu bağlamda çalışmanın ilgi odağı faydalı bir sınırlılığı sağlayabilmek adına Türkiye’de e-spor ekosistemi içerisinde en köklü ve baskın video oyun olan ve aynı zamanda endüstriye dair en tutarlı bilgiye ulaşmanın mümkün olduğu League of Legends oyunuyla sınırlı kalmıştır. Bu doğrultuda ise 10 League of Legends oyuncusundan yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşmeler aracılığıyla veri toplanmıştır. Böylelikle çalışma, teorik yola çıkış noktasıyla sahadaki pratiğin arasında ne ölçüde bir ilişkinin bulunduğunu göstermeyi de kendisine amaç edinmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentİletişim Bilimleritr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-06-20T11:24:08Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record