Show simple item record

dc.contributor.advisorErdal, Ömer Dilek
dc.contributor.authorÇakan, Gökhan
dc.date.accessioned2022-06-20T10:34:19Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-05-16
dc.identifier.citationÇAKAN, G. (2022). Cevizcioğlu Çiftliği Nekropolü İnsan İskelet Kalıntılarının Paleodemografi ve Ölü Gömme Gelenekleri Açısından İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26324
dc.description.abstractHellenistic-Roman Period studies in Anatolia were usually focused on cities and material culture. This study is aimed to obtain mortality practices and demographic data about rural settlements based on human skeletal remains of Cevizcioglu Çiftliği Nekropolis dated to the Hellenistic-Roman Period. Differences in life tables and burial practices of Cevizcioğlu Çiftliği Necropolis revealed that the Necropolis should be evaluated as Hellenistic, Roman and Late Roman. It was determined that the sex ratios for the three periods were close to the 1/1 ratio. However, it was observed that the death rates between the periods differed and the death rates of the Hellenistic Period were higher than the other periods. Although infant and child representation rates are low in the Roman Period and Late Roman Period, they are compatible with Anatolia in general. However, the Hellenistic Period has low rates in terms of infant and child representation. This finding suggests that immature individuals may have been buried in separate places. It has been determined that the Cevizcioglu Çiftliği Nekropolis does not differ in terms of the burial forms of men and women. However, both sexes differ in terms of burial gifts. Earthenware products were placed on women's graves, and gifts made of glass were placed on men's graves. The difference in grave gifts differs not only in terms of sex, but also in age groups. For example, it was determined that the figures and the rattles are put on babies and children. In conclusion, it has been seen that the necropolises dating to the Hellenistic-Roman Period should not be evaluated as a whole and that the Roman period should be dealt with in its division.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectPaleodemografitr_TR
dc.subjectÖlü gömme gelenekleritr_TR
dc.subjectHellenistik-Romatr_TR
dc.subjectGeç Romatr_TR
dc.subjectMezar hediyeleritr_TR
dc.subjectBebek-çocuk ölümlüğütr_TR
dc.subject.lcshAntropolojitr_TR
dc.titleCevizcioğlu Çiftliği Nekropolü İnsan İskelet Kalıntılarının Paleodemografi ve Ölü Gömme Gelenekleri Açısından İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetAnadolu’ da Hellenistik-Roma Dönemi çalışmaları genellikle kentlere ve materyal kültüre odaklanmıştır. Bu çalışma Hellenistik-Roma Dönemine tarihlendirilen Cevizcioğlu Çiftliği insan iskelet kalıntılarından yola çıkarak kırsal yerleşimlere dair ölüm uygulamaları ve demografik verilerin elde edilmesi amaçlanmıştır. Cevizcioğlu Çiftliği Nekropolü’nün yaşam tabloları ve gömü uygulamalarındaki farklılıklar Nekropolün Hellenistik, Roma ve Geç Roma şeklinde değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koymuştur. Üç dönem için cinsiyet oranlarının 1/1 oranına yakın olduğu belirlenmiştir. Ancak dönemler arası ölüm oranlarının farklılaştığı ve Hellenistik Dönem ölüm oranlarının diğer dönemlerden yüksek olduğu görülmüştür. Roma Dönemi ve Geç Roma Dönemi’nde bebek ve çocuk temsil oranları az olmakla birlikte Anadolu’nun geneliyle uyumludur. Ancak Hellenistik Dönem bebek ve çocuk temsiliyeti açısından düşük oranlara sahiptir. Bu bulgu erişkin olmayan bireylerin ayrı mekanlara defnedilmiş olabileceğini düşündürtmektedir. Cevizcioğlu Çiftliği Nekropolü kadın ve erkeklerinin gömü biçimleri açısından farklık göstermediği belirlenmiştir. Ancak, her iki cinsiyet mezar hediyeleri açısından farklılık göstermektedir. Kadın mezarlarına toprak ürünler erkek mezarlarına ise cam malzemeden hediyeler konulmuştur. Mezar hediyelerindeki farklılık sadece cinsiyetler açısından değil aynı zamanda yaş gruplarında da farklılık göstermektedir. Örneğin, bebek ve çocuklara figürün ve çıngırak konduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak Hellenistik-Roma Dönemi’ne tarihlenen nekropollerin bir bütün olarak değerlendirilmemesi, Roma Dönemi’nin de kendi içinde bölümlenerek ele alınması gerektiği görülmüştür.tr_TR
dc.contributor.departmentAntropolojitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-06-20T10:34:19Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record