Show simple item record

dc.contributor.advisorErgen, Elif
dc.contributor.authorGündoğdu, Doğu
dc.date.accessioned2022-06-16T07:04:08Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-06-06
dc.identifier.citationGündoğdu, D. (2022). Post-Dijital Çağda İşbirliğine Dayalı Baskı Stüdyosu ve Melez Sanat Eseri Üretimi. Yayımlanmış Sanata Yeterlik Tezi. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Ankaratr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26311
dc.description.abstractWhile printing, which dates to the pre-written history, was only a means of reproduction at the beginning, with its artistic use, it directly became one of the forms of artistic expression. In addition to traditional printmaking techniques, the use of today's technologies in printmaking allows hybrid approaches in printmaking to emerge. Especially with the hybridization of analog and digital technologies, prints with post digital aesthetics are being produced. This new version of printmaking encourages artists to work in collaboration with experts from different disciplines. Printmaking, which forms the basis of graphic arts; requires serious technical knowledge in addition to workshops with high installation and operating costs. This makes printmaking inaccessible to many artists and turns printmaking into an overly conventional production. For artists who do not have sufficient technical knowledge, skills in printing techniques or who do not have access to printing workshops; collaborative printing workshops and master printers are institutions that allow artists from different disciplines to produce works in the field of printing. Throughout history, collaborative printmaking workshops and master printers have been helpful to reveal the true potential of printmaking and by escaping the traditional attitude of printmaking, they have contributed to printmaking becoming one of the means of contemporary art production. This thesis aimes; to research how printing can get rid of its traditional attitude, to make inferences about how it can turn into a direct medium in contemporary art, and to examine the future of printing. For this purpose, while the study examines the history and literature of printing in the first part, the printmaking and hybrid approaches in the post-digital age were discussed in the second part in order to discuss the future of printing and its plastic potential. In the third part of the study, the concepts of collaborative printing workshop and master printmaker were discussed in order to examine how printmaking can function in the contemporary art market, and in the fourth section, in order to test the information obtained from the literature and make evaluations; the working conditions and methods of the workshop were examined, and the events organized were evaluated through the example of Dou Printstudio, the collaborative lithography workshop established within the scope of the thesis. The findings are discussed in the conclusion part and by making suggestions about the future of printing, its potential and its place in the contemporary art market; the outcomes of Dou Printstudio are evaluated.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectBaskı resimtr_TR
dc.subjectMelez baskı resimtr_TR
dc.subjectPost dijital baskı resimtr_TR
dc.subjectBaskı resimde işbirliğitr_TR
dc.subjectUsta baskıcıtr_TR
dc.subject.lcshN- Güzel sanatlartr_TR
dc.subject.lcshGörsel sanatlartr_TR
dc.subject.lcshGenel olarak sanattr_TR
dc.titlePost-Dijital Çağda İşbirliğine Dayalı Baskı Stüdyosu ve Melez Sanat Eseri Üretimitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetYazılı tarihin öncesine dayanan baskı, başlarda yalnızca bir çoğaltım aracıyken sanatsal kullanımı ile zamanla doğrudan sanatsal ifade biçimleri arasına girmiştir. Geleneksel baskı resim tekniklerine ilave olarak günümüz teknolojilerinin baskı resim alanında kullanımı baskı resimde melez yaklaşımların ortaya çıkmasına olanak vermektedir. Özellikle analog ve sayısal teknolojilerin melezleşmesi ile post dijital estetiğe sahip baskılar üretilmektedir. Baskı resmin bu yeni hali sanatçıları farklı disiplinlerden uzmanlarla işbirliği içeresinde çalışmaya teşvik etmektedir. Grafik sanatların temelini oluşturan baskı resim; ciddi teknik bilgiye ayrıca yüksek kurulum ve işletme maliyetleri olan atölyelere ihtiyaç duymaktadır. Bu durum, baskı resmi pek çok sanatçı için erişilmez hale getirmekte ve baskı resmi aşırı geleneksel bir üretime dönüştürmektedir. Baskı teknikleri konusunda teknik bilgi ve becerisi yeterli olmayan ya da baskı atölyelerine erişimi olmayan sanatçılar için; işbirlikçi baskı atölyeleri ve usta baskıcılar farklı disiplinlerden sanatçıların baskı alanında işler üretebilmesine olanak veren kurumlardır. Tarih boyunca işbirlikçi baskı atölyeleri ve usta baskıcılar, baskı resmin gerçek potansiyelini açığa çıkartmaya yardımcı olmuş ve baskı resmin geleneksel tavrından sıyrılarak, çağdaş sanatın üretim araçlarından biri haline gelmesine katkı sağlamıştır. Bu tez; baskının geleneksel tavrından nasıl sıyrılabileceğini araştırmak, çağdaş sanatta doğrudan bir mecraya nasıl dönüşebileceği konusunda çıkarımlar yapmak ve baskının geleceğini incelemeyi amaçlamıştır. Bu amaçla birinci bölümde baskı tarihi ve literatürünü incelemiş, ikinci bölümde baskının geleceği ve plastik potansiyelini tartışmak amacıyla postdijital çağda baskı resim ve melez yaklaşımları konu edinmiş, üçüncü bölümde baskı resmin çağdaş sanat piyasasında nasıl bir işleve kavuşabileceğini incelemek amacıyla işbirlikçi baskı atölyesi ve usta baskıcı kavramlarını ele almış ve dördüncü bölümde literatürden elde edilen bilgileri sınamak ve değerlendirmeler yapabilmek amacıyla ve ayrıca bu tez kapsamında kurulan, işbirlikçi bir litografi atölyesi olan, Dou Printstudio örneği üzerinden atölyenin çalışma koşulları ve yöntemlerini incelemiş, düzenlediği etkinlikler değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgular sonuç bölümünde ele alınarak baskının geleceği, potansiyeli ve çağdaş sanat piyasasındaki yeri hakkında önerilerde bulunulmuş; Dou Printstudio’nun kazandırdıkları değerlendirilmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentGrafiktr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-06-16T07:04:08Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeproficiencyinarttr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record