Show simple item record

dc.contributor.advisorDerman, Orhan
dc.contributor.authorErdem Torun, Şeyma
dc.date.accessioned2022-06-14T07:36:46Z
dc.date.issued2022-04-28
dc.date.submitted2022-04-28
dc.identifier.citationCOVID-19 Pandemisinin Yeme Bozukluğu Olan Ergenlerde Bir Yıllık Etkisinin Değerlendirilmesi Yazar: ŞEYMA ERDEM TORUN Danışman: PROF. DR. ORHAN DERMAN Yer Bilgisi: Hacettepe Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Konu: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları = Child Health and Diseases Dizin:Ergen = Adolescent ; ; COVID 19 ; Anoreksiya Nervoza; ; Yeme Bozukluğu =Eating Disordertr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26295
dc.description.abstractBACKGROUND:COVID-19 has many effects on both physical and mental health. More information is needed on the effects of the pandemic on long-term eating disorders (ED). This study, as the second part of the study carried out by Hacettepe University Department of Adolescent Health and Child and Adolescent Psychiatry at the beginning of the pandemic, aimed to reveal the late effects of the pandemic on ED with adolescents diagnosed with ED according to DSM-5, 1 year after the first studymade for comparison with the early period.RESULTS:Thirty-seven (97.3%) of 38 adolescents who participated in the previous study participated in this study. The most common diagnosis was Anorexia Nervosa, and as a result of our study, similar to the first study, 37.8% of the adolescents had an improvement in the ED prognosis/improvement, 83.5% understood how valuable it was to be healthy, 89.5% felt self-conscious, 43.2% of the participants stated that they felt more mature and this situation showed a significant increase compared to the first study, the adolescents stated that the situations that would prevent them from receiving health care services decreased significantly compared to the first study, and that telehealth services were more effective than face-to-face examinations. It was found that the difficulty of not going to school increased significantly compared to the first study, 54.1% of the adolescents did not have newly developing psychiatric symptoms, 62.2% did not experience conflict with their families, and the quality of life of more than half of them improved. In addition, in this study, while no difference was found in the ED prognosis, depression and obsession scores of adolescents, it was determined that anxiety scores increased significantly in the late period.CONCLUSION: As a result of this study, we found that ED symptoms did not worsen both in the early and late phase of the pandemic. We showed that individuals with ED during the pandemic should be evaluated additionally in terms of anxiety and depression in the long term, and that being under surveillance before the pandemic and close follow-up during the pandemic is protective in adolescents with ED.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTıp Fakültesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectCOVID-19, Yeme Bozukluğu, Anoreksiya Nervoza, Ergentr_TR
dc.subject.lcshBilgi kaynaklarıtr_TR
dc.titleCOVID-19 Pandemisinin Yeme Bozukluğu Olan Ergenlerde Bir Yıllık Etkisinin Değerlendirilmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetAMAÇ:COVID-19 hem fiziksel hem de zihinsel sağlık üzerine pek çok etkiye sahiptir. Pandeminin uzun dönemde yeme bozukluğu (YB) üzerindeki etkileri hakkında daha çok bilgiye gereksinim vardır. Bu çalışma, pandeminin başlangıç döneminde Hacettepe Üniversitesi Ergen Sağlığı ve Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Bölümleri tarafından yapılan çalışmanın ikinci ayağı olarak DSM-5’e göre YB tanısı olan ergenlerle, ilk çalışmadan 1 yıl sonra, pandeminin YB üzerindeki geç dönem etkilerinin ortaya konulması ve erken dönemle kıyaslanması amacıyla yapılmıştır. BULGULAR: Çalışmaya, ilk çalışmaya katılan 12-18 yaş arasındaki 38 ergenden 37’si katılmıştır (%97,3). En sık tanı Anoreksiya Nervoza olup çalışmamızın sonucunda, ilk çalışmaya benzer olarak ergenlerin %37,8’inde YB seyrinin düzelmeye başladığı/iyiye gittiği, %83,5’inin sağlıklı olmanın ne kadar değerli olduğunu anladığı, %89,5’inin kendisini daha olgun hissettiği ve bu durumun ilk çalışmaya kıyasla belirgin artış gösterdiği, ergenlerin sağlık hizmeti almaya engel teşkil edecek durumların ise ilk çalışmaya göre belirgin şekilde azaldığını belirttiği tespit edilmiştir. Ayrıca tele sağlık hizmetlerinin yüz yüze muayeneye göre daha etkili bulunduğunun ve katılımcıların %43,2’sinin uyku kalitesinin daha kötü olduğunu belirttiği, ilk çalışmaya kıyasla okula gidememenin zorluğunun belirgin artış gösterdiği, ergenlerin %54,1’inin yeni gelişen psikiyatrik belirtisi olmadığı, %62,2’sinin ailesi ile çatışma yaşamadığı ve yarısından fazlasının YB yaşam kalitesinin iyileştiği bulunmuştur. Bunun yanında bu çalışma ile ergenlerin YB seyrinde, depresyon ve obsesyon puanlarında fark saptanmazken geç dönemde anksiyete puanlarının belirgin olarak artış gösterdiği tespit edilmiştir. SONUÇLAR:Çalışmamızın sonucunda, YB belirtilerinin, pandeminin hem erken hem de geç döneminde kötüye gitmediği bulunmuştur. Pandemi sürecinde YB olan bireylerin uzun vadede anksiyete ve depresyon açısından ek olarak değerlendirilmesinin gerektiği ve pandemi öncesi izlem altında olunmasının ve pandemi sırasında da yakın klinik izlemin YB olan ergenlerde koruyucu olduğu görülmüştür.tr_TR
dc.contributor.departmentÇocuk Sağlığı ve Hastalıklarıtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-06-14T07:36:46Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypemedicineThesistr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record