Show simple item record

dc.contributor.advisorFoto Özdemir, Dilşad
dc.contributor.authorÖztürk, Ezgi
dc.date.accessioned2022-06-14T07:30:24Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-03-29
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26293
dc.description.abstractThis is a cross-sectional study comparing adolescents diagnosed with major depressive disorder (MDD) and adolescents who attempted suicide and adolescents without any psychiatric disorder, regarding depressive symptoms, negative life events (NLEs), emotion regulation (ER), mindfulness and sensory processing sensitivity (SPS). This study also investigates the association between these factors and the severity of suicide intent in adolescents who attempted suicide and the mediator and moderator roles of these factors in the relation of NLEs and depressive symptoms. One hundred and twenty five adolescents between the ages 12-18 were enrolled in the study, 47 in MDD group, 40 in suicide attempt group and 38 in healthy control group. Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for School Age Children- Present and Lifetime Version (K-SADS-PL) was used to confirm MDD diagnosis and suicide attempt and to exclude any psychiatric disease in healthy control group.Sociodemographic and Clinical Information Questionnaire, Negative Life Events Questionnaire, Beck Depression Inventory (BDI), Adolescentand Adult Mindfulness Scale (AAMS), The Regulation of Emotions Questionnaire (REQ)and The Highly Sensitive Child Scale-Mother Report were used to evaluate all adolescents and those in the suicide attempt group were also interviewed to fill Suicide Intent Scale (SIS). As a result, it was shown that adolescents with MDD experienced higher number of NLEs, have lower levels of mindfulness, use internal dysfunctional and external dysfunctional ER strategies more and external functional ER strategies less compared to healthy controls. When the whole sample was evaluated, the relation between the number of NLEs and depressive symptoms were mediated by mindfulness, self acceptance, external functional, external dysfunctional and internal dysfunctional ER strategies. Adolescents who had a suicide attempt had higher number of NLEs, lower levels of mindfulness and self acceptance and used internal dysfunctional and external dysfunctional ER strategies more compared to healthy controls. Severity of suicide intent in those adolescents was only correlated with the severity of depressive symptoms. There was no difference regarding sensory processing sensitivity between groups.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTıp Fakültesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectdepresyontr_TR
dc.subjectintihartr_TR
dc.subjectbilinçli farkındalıktr_TR
dc.subjectduygu düzenlemetr_TR
dc.subjectyaşam olaylarıtr_TR
dc.subjectduyusal işleme hassasiyetitr_TR
dc.subject.lcshPsikiyatritr_TR
dc.titleErgenlerde Olumsuz Yaşam Olayları ile Depresyon ve İntihar İlişkisinde Duygu Düzenleme, Bilinçli Farkındalık ve Duyusal İşleme Hassasiyetinin Rolütr_TR
dc.title.alternativeThe Impact of Emotion Regulation, Mindfulness and Sensory Processing Sensitivity in the Relation of Negative Life Events with Depression and Suicide in Adolescentstr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/othertr_TR
dc.description.ozetBu çalışma 12-18 yaş arasında Majör Depresif Bozukluk (MDB) tanılı ergenler ve intihar girişiminde bulunan ergenler ile herhangi bir psikiyatrik hastalığı olmayan ergenlerin depresif belirtiler, olumsuz yaşam olayları, duygu düzenleme (DD), bilinçli farkındalık (BF) becerileri ve duyusal işleme hassasiyet (DİH) açısından karşılaştırıldığı, intihar girişimi olan ergenlerde bu faktörler ile intihar niyeti şiddetinin ilişkisinin incelendiği ve bu faktörlerin olumsuz yaşam olayları ile depresyon belirtileri arasında aracı ve düzenleyici rollerinin araştırıldığı kesitsel bir çalışmadır. Çalışmaya 12-18 yaş arasında MDB tanılı 47 ergen, intihar girişimi olan 40 ergen ve 38 sağlıklı kontrol olgusu olmak üzere toplam 125 ergen alınmıştır. Araştırma grubundaki ergenlerde MDB tanısı ile intihar girişimini doğrulamak ve kontrol grubundaki ergenlerde psikiyatrik hastalıkları dışlamak için Okul Çağı Çocukları İçin Duygulanım Bozuklukları ve Şizofreni Görüşme Çizelgesi-Şimdi ve Yaşamboyu Versiyonu (KSADS-PL) kullanılmıştır. Ergenlerin değerlendirilmesi için Sosyodemografik ve Klinik Bilgi Formu, Olumsuz Yaşam Olayları Formu, Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ), Ergen ve Yetişkin Bilinçli Farkındalık Ölçeği (EYBFÖ), Ergenler İçin Duygu Düzenleme Ölçeği (EİDDÖ), Hassasiyeti Yüksek Birey Ölçeği (HYBÖ), intihar girişimi grubundaki ergenler için ayrıca İntihar Niyeti Ölçeği (İNÖ) kullanılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre sağlıklı kontrollere kıyasla MDB tanılı ergenlerin olumsuz yaşam olayı sayısı daha fazla, bilinçli farkındalık (BF) düzeyi daha düşük olup içsel ve dışsal işlevsel olmayan duygu düzenleme (DD) stratejilerini daha fazla, dışsal işlevsel DD stratejilerini daha az kullanmaktadırlar. Tüm örneklem değerlendirildiğinde olumsuz yaşam olayları sayısı ile depresif belirtilerin arasındaki ilişkiye bilinçli farkındalık, kendini kabullenme, dışsal işlevsel, içsel işlevsel olmayan ve dışsal işlevsel olmayan DD stratejileri aracılık etmektedir. İntihar girişimi olan ergenlerin yaşadıkları olumsuz olayların sayısı sağlıklı kontrollere göre daha fazla, BF ve kendini kabullenme düzeyleri daha düşük olup, dışsal ve içsel işlevsel olmayan DD stratejilerini daha fazla kullanmaktadırlar. Bu ergenlerde intihar niyetinin şiddeti yalnızca depresif belirti düzeyi ile ilişkili bulunmuştur. Duyusal işleme hassasiyeti açısından gruplar arasında fark bulunmamaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentÇocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıklarıtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-06-14T07:30:24Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypemedicineThesistr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record