Show simple item record

dc.contributor.advisorBatuk, Merve
dc.contributor.authorÖzbaş, Öykü
dc.date.accessioned2022-06-07T10:59:00Z
dc.date.issued2022-06
dc.date.submitted2022-05-13
dc.identifier.citationÖzbaş Ö. (2022) Bilateral koklear implant kullanıcılarında lokalizasyon becerisinin araştırılması. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26251
dc.description.abstractBinaural hearing supports the development of sound localization skills and allows the auditory system to perform optimally. It is known that bilateral cochlear implantation positively affects the development of sound localization skills. The aim of this study was to examine the sound localization ability in simultaneous and sequential bilateral cochlear implant users and to compare them with their normal hearing peers, and to investigate the effects of inter-implant interval on sound localization ability in sequential bilateral cochlear implant users with different inter-implant intervals. For this purpose, the sound localization skills of the participants were evaluated with the Auditory Speech Sound Evaluation (ASSE) test battery. The study included 19 chidlren with bilateral simultaneous cochlear implants, 21 children with bilateral sequential cochlear implants with an inter-implant interval of less than 4 years, 19 children with bilateral sequential cochlear implant with an inter-implant interval of 4 years or more, and 18 children with bilateral normal hearing between the ages of 4 and 18 years. Azimuth Localization Test and Interaural Level Difference (ILD) Localization Test were applied to all subjects, respectively. As a result of the study, a significant difference was found between the sound localization skills of the group with normal hearing and the other groups in the Azimuth Localization Test (p<0.05). In addition, in the ILD Localization test, a significant difference was found between the sound localization skills of the study group with more than 4 years interval between implants and the other groups (p<0.05). In children with bilateral sequential cochlear implant, correlations were observed between the inter-implant interval and the sound localization ability. In the present study, it was concluded that the inter-implant interval, chronological age and the type of interaural cue used in the localization assessment are important factors affecting the sound localization ability in children with bilateral cochlear implants.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectişitme kaybıtr_TR
dc.subjectses lokalizasyonutr_TR
dc.subjectkoklear implanttr_TR
dc.subjectbilateral koklear implanttr_TR
dc.subject.lcshOtolarengolojitr_TR
dc.titleBilateral Koklear İmplant Kullanan Çocuklarda Lokalizasyon Becerisinin Araştırılmasıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBinaural işitme, ses lokalizasyon becerisini üst düzeye çıkararak işitsel sistemin optimum performans göstermesine izin verir. Bilateral koklear implantasyonun ses lokalizasyon becerisinin gelişimini olumlu etkilediği bilinmektedir. Bu çalışma ile eş zamanlı ve ardışık bilateral koklear implant kullanıcılarında ses lokalizasyon becerisini incelemek ve normal işiten yaşıtlarıyla karşılaştırmak, implantlar arası süresi birbirinden farklı olan ardışık bilateral koklear implant kullanıcılarında implantlar arası sürenin ses lokalizasyon becerisi üzerindeki etkilerini araştırmak amaçlanmıştır. Bu amaçla İşitsel Konuşma Sesleri Değerlendirme (Auditory Speech Sound Evaluation, ASSE) test bataryası aracılığıyla katılımcıların ses lokalizasyon becerileri değerlendirilmiştir. Çalışmaya 4-18 yaş arası bilateral eş zamanlı koklear implant kullanıcısı 19, implantlar arası süre 4 yıldan daha kısa olan bilateral ardışık koklear implant kullanıcısı 21, implantlar arası süre 4 yıl ve daha uzun olan bilateral ardışık koklear implant kullanıcısı 19 ve bilateral normal işitmeye sahip 18 çocuk katılmıştır. Katılımcılara sırasıyla Azimut Lokalizasyon Testi ve Interaural Level Difference (ILD) Lokalizasyon Testi uygulanmıştır. Çalışmanın sonucunda, Azimut Lokalizasyon Testi’nde normal işitmeye sahip grubun ses lokalizasyon becerisi ile diğer gruplar arasında, ILD lokalizasyon testinde ise implantlar arası süresi uzun olan çalışma grubu ile diğer grupların ses lokalizasyon becerisi arasında anlamlı fark elde edilmiştir (p<0.005). Bilateral ardışık koklear implant kullanan bireylerde implantlar arası süre ile ses lokalizasyon becerisi arasında korelasyon bulunmuştur (p=0,003; rho= 0,480). Bilateral koklear implant kullanıcısı çocuklarda implantlar arası süre, kronolojik yaş ve lokalizasyon değerlendirmesinde kullanılan kulaklar arası ipucu türünün, ses lokalizasyon becerisini etkileyen önemli faktörler olduğu sonucuna varılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentOdyolojitr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2022-12-10T10:59:00Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeworkingPapertr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record