Show simple item record

dc.contributor.advisorSever, Hayritr_TR
dc.contributor.authorCanbay, Pelintr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T08:42:10Z
dc.date.available2015-10-15T08:42:10Z
dc.date.issued2014tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/2620
dc.description.abstractData obtained or recorded by healthcare institutions, present extraordinary opportunities to produce forward solutions in many fields. Sharing accurate (real-consistent) data is necessary to produce useful results in healthcare field. Because of personal health records that are held by health systems include sensitive attributes about individuals, sharing these records after removing information like name, surname and identity number without any editing causes privacy disclosure. In literature, a lot of privacy-preserving data sharing approaches are developed that aims keeping the benefit that can be taken from existing data in maximum level. Especially in recent years, Privacy-Preserving Data Mining and Privacy-Preserving Data Publishing approaches were studied comprehensively to protect personal or institutional privacy.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectPrivacy preservingtr_TR
dc.titleSağlık Hizmetlerinde Anonimlik: Dağıtık Yapılar Için Ideal Bir Veri Paylaşım Modelitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2014/1627tr_TR
dc.contributor.departmentoldBilgisayar Mühendisliğitr_TR
dc.description.ozetSağlık kuruluşları tarafından elde edilen (kayıt altına alınan) veriler, birçok alanda ileriye yönelik çözümler üretmek için olağanüstü fırsatlar sunmaktadır. Sağlık hizmetleri alanında faydalı sonuçlar üretebilmek için doğru (gerçek - tutarlı) verilerin paylaşılması gerekmektedir. Sağlık sistemlerinde tutulan kişisel sağlık kayıtlarının bireyler ile ilgili hassas bilgiler içermesinden dolayı, bu kayıtların sadece adı, soyadı ve kimlik numarası gibi bilgilerinin çıkarılarak başka hiçbir düzenleme yapılmadan doğrudan paylaşılması, bireysel mahremiyetin ihlal edilmesine sebep olmaktadır. Literatüre bakıldığında, mahremiyet ihlaline sebep olmadan, eldeki verilerden alınabilecek faydayı olabildiğince maksimum seviyede tutmayı hedefleyen birçok mahremiyet korumalı veri paylaşım yaklaşımı geliştirilmiştir.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record