Show simple item record

dc.contributor.advisorAYDIN, SUAVİ
dc.contributor.authorIŞIK, NERMİN KENUŞA
dc.date.accessioned2022-05-23T07:56:36Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-01-18
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26202
dc.description.abstractowadays, identity is a concept that contains many facts such as ethnicity, language, similarity-diversity, religion, otherness and belonging. When it comes to migration, the meanings of these concepts vary in the process and according to the conjuncture. Considering a multinational geography as Turkey, it becomes more complicated to make sense of identity for societies that are considered as minorities after the establishment of the nation-state. This thesis study includes the migration that the Kurdish ethnic identity, which is not constitutionally accepted as a minority after the establishment of the nation state, had to do with economic reasons. It focuses on the division of indefinite line between concepts of "we" a signification of identity which comes from being similar and ‘I’ an emphasis on individuality in this migration experiences. It conveys the belonging in daily life and identity experiences of the interviewees through their own narratives with the framework of an ethnographic fieldwork. In the study, there are working immigrant Kurdish subjects who maintain their own ethnic identity together with the officially accepted identity and lived in two different regions of Turkey, namely east and west. The study, which was carried out through in-depth interviews, was limited to 5 people. Main questions of the thesis text are Where does the belonging of 'we' occur and Where does it need the 'I' which is individual? What role do belonging and in-betweenness play in identity acquisition? Keywords: Ethnic Identity, Belonging, In-betweenness, We, Migration, East/Westtr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectKİMLİKtr_TR
dc.subjectAİDİYETtr_TR
dc.subjectARADA KALMIŞLIKtr_TR
dc.subjectETNİK KİMLİKtr_TR
dc.subjectDOĞU/BATItr_TR
dc.subject.lcshH- Sosyal bilimlertr_TR
dc.titleBİZ OLAMAYAN BEN(LİK): TÜRKİYEDEKİ KÜRT GÖÇMENLERİN AİDİYET DENEYİMLERİtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetKimlik, günümüzde içerisinde etnisite, dil, benzerlik-farklılık, din, ötekilik, aidiyet gibi birçok olguyu barındıran bir kavramdır. Siz konusu göç olduğunda bu kavramların anlamları süreç içerisinde ve konjonktüre göre değişkenlik göstermektedir. Türkiye gibi çok uluslu bir coğrafya söz konusu olduğunda ulus devlet kurulumu sonrası azınlık olarak kabul edilen toplumlar için kimliği anlamlandırmak daha karmaşık hale gelmektedir. Bu tez çalışması ulus devlet kurulumu sonrası anayasal olarak azınlık kabul edilmeyen Kürt etnik kimliğinin ekonomik sebeplerle yapmak zorunda kaldığı göçe yer vermektedir. Aidiyetin benzer olmaktan gelen ifadesi ‘Biz’ ile bireyselliğin vurgusu ‘Ben’ kavramlarının sınırları belirlenemem bu göç deneyimlerindeki ayrımına odaklanmaktadır. Etnografik bir alan çalışması çerçevesi ile gündelik hayatta aidiyet ve kimlik deneyimlerini görüşmecilerin kendi anlatımlarıyla aktarmaktadır. Çalışmada Türkiye’nin doğu ve batı olarak adlandırılan iki farklı bölgesinde yaşamış ve resmi olarak kabul edilen kimlik ile birlikte kendi etnik kimliklerini sürdü çalışan göçmen Kürt özneler yer almaktadır. Derinlemesine görüşmeler yapılarak gerçekleştirilen çalışma 5 kişi ile sınırlı tutulmuştur. Tez metninin temel soruları ‘Biz’ aidiyeti nerede oluşur ve bireysel olan ‘Ben’e nerede ihtiyaç duyar? Aidiyet ve arada kalmışlık kimlik ediniminde nasıl bir rol oynamaktadır? Anahtar Kelimeler: Etnik Kimlik, Aidiyet, Arada kalmışlık, Biz, Göç, Doğu/Batıtr_TR
dc.contributor.departmentİletişim Bilimleritr_TR
dc.embargo.terms2 yiltr_TR
dc.embargo.lift2024-05-24T07:56:36Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtyperecording, oraltr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record