Show simple item record

dc.contributor.advisorÇobanoğlu, Özkul
dc.contributor.advisorÇobanoğlu, Özkul
dc.contributor.authorOmar, Sunbl
dc.date.accessioned2022-04-15T08:33:02Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-01-07
dc.identifier.citationOmar, Sunbl, Kerkük'teki Hıristiyan Türkler, 2022, Ankaratr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26147
dc.description.abstractABSTRACT OMAR Sunbl, Christian Turks in Kirkuk, Ph. D. Dissertation, Ankara, 2022. In this study, the oral literature, history, music, beliefs, traditions and customs of "Christian Turks in Kirkuk" are discussed within the framework of oral culture. In the first chapter, in addition to determining the regions, houses, cemeteries and churches, by making searches and field researches about the settlement areas where Christians are densely located in Kirkuk, the historical past is included. In the second part titled beliefs, traditions and customs; The folk songs and folk songs of the Christian Turks in Kirkuk are emphasized and examples are given. Tales, proverbs, idioms, riddles, anecdotes, prayers and curses about nature and nature are included as mastery genres. At the same time, their beliefs, religious ceremonies and children's games were discussed. It has been tried to show how these traditions and customs affect people's lives and way of thinking. In the third part, beliefs, practices and ceremonies related to the transition periods are discussed with examples. It is seen that this study named Christian Turks in Kirkuk will contribute to future studies on the subject. Keywords: Kirkuk, Christians, Turks, Tradition and Customstr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectKerkük, Hristiyan, Türkler, Gelenek ve Görenektr_TR
dc.subject.lcshHristiyan mezhepleritr_TR
dc.titleKerkük'teki Hıristiyan Türklertr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetÖZET OMAR Sunbl, Kerkük’teki Hristiyan Türkler, Doktora Tezi, Ankara, 2022. Bu çalışmada “Kerkük’teki Hristiyan Türklerin” sözlü edebiyatı, tarihî, musikisi, inancı ile gelenek ve görenekleri sözlü kültür çerçevesinde ele alınmıştır. Birinci bölümde Hristiyanların Kerkük kenti içerisindeki yoğun bulundukları yerleşim bölgeleri hakkında arama ve alan araştırmaları yaparak, bölgeleri, evleri, mezarlıkları ve kiliseleri tespit etmenin yanında tarihî geçmişlerine de yer verilmiştir. İnançlar, gelenek ve görenekler başlığını taşıyan ikinci bölümde ise; Kerkük’teki Hristiyan Türklerin, manzum türler olarak mani ve hoyratları, halk türküleri üzerinde durulmuş ve örnekler verilmiştir. Mensur türler olarak ise masallar, atasözleri, deyimler, bilmeceler, fıkralar, doğa ve doğa ile ilgili dua ve beddualara yer verilmiştir. Aynı zamanda inançları, bayramlarla ilgili merasimleri ve çocuk oyunları konuları ele alınmıştır. Bu gelenek ve göreneklerin, insanların yaşantılarını ve düşünce tarzını nasıl etkiledikleri gösterilmeye çalışılmıştır. Üçüncü bölümde ise geçiş dönemleri ile ilgili inanç, uygulama ve merasimler örneklerle gösterilerek ele alınmıştır. Kerkük’teki Hristiyan Türkler adlı bu çalışmanın konuyla ilgili gelecek çalışmalara katkıda bulunacağı görülmektedir. Anahtar Kelimeler: Kerkük, Hristiyan, Türkler, Gelenek ve Görenektr_TR
dc.contributor.departmentTürk Halkbilimitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-04-15T08:33:02Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeworkingPapertr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record