Show simple item record

dc.contributor.advisorSAĞLAM, Melda
dc.contributor.authorKAVRIK, Zeynep
dc.date.accessioned2022-02-11T10:55:26Z
dc.date.issued2022-02-09
dc.date.submitted2022-01-20
dc.identifier.citationKavrık Z. Siyanotik ve Asiyanotik Konjenital Kalp Hastalığı Olan Bebeklerde Cerrahi Öncesi Dönemde Fidgety Hareketlerin Analizi. (Yüksek lisans tezi). Ankara: Hacettepe Üniversitesi; 2022tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/25868
dc.description.abstractCongenital heart disease (CHD) is the most common type of congenital defects and its presence increases the risk of neurodevelopmental delay. Absence or abnormality of fidgety movements between the post-term 9-20 weeks suggests the presence of neurodevelopmental disorder. The aim of this study was to compare fidgety movements (FMs) and gross motor development in the preoperative period in cyanotic and acyanotic CHD infants. 19 acyanotic infants with a mean age of 15 weeks and 13 cyanotic CHD infants with a mean age of 16 weeks were included in this study. Of the babies followed, 20 were girls and 12 were boys. Demographics, clinical features and laboratory values of the infants were recorded. Motor Optimality Score (MOS) was calculated by recording the FMs of the infants with the video recording method. Gross motor development was assessed with the Alberta Infant Motor Scale (AIMS). As a result of the study, no difference was found between the MOS of cyanotic and acyanotic CHD infants (p>0.05). AIMS percentages for which we compared gross motor development values were lower in the acyanotic CHD group (p<0.05). Hemoglobin and hematocrit values were found to be higher (p=0.002, p=0.001, respectively), and platelet and oxygen saturation values were found to be lower (p=0.006, p<0.001, respectively) in cyanotic CHD infants than in acyanotic CHD infants. Regardless of the presence of cyanosis in infants with heart disease, it is important to evaluate gross motor development and monitor oxygen saturation.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectDoğumsal kalp kusurlarıtr_TR
dc.subjectMotor beceriler
dc.subjectGeneral movements
dc.subjectFidgety hareketler
dc.subjectMotor repertuar
dc.titleSiyanotik ve Asiyanotik Konjenital Kalp Hastalığı Olan Bebeklerde Cerrahi Öncesi Dönemde Fidgety Hareketlerin Analizitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetKonjenital kalp hastalıkları (KKH) doğumsal defektlerin en fazla görülen tipi olmakta ve varlığında nörogelişimsel gecikme riski artmaktadır. Fidgety hareketlerin post-term 9-20. haftalar arasında görülmemesi ya da anormal olması nörogelişimsel bozukluk varlığını düşündürmektedir. Çalışmanın amacı, siyanotik ve asiyanotik KKH bebeklerde; cerrahi öncesi dönemde fidgety hareketleri (FMs) ve kaba motor gelişimi karşılaştırmaktı. Çalışmaya yaş ortalaması 15 hafta olan 19 asiyanotik ve 16 hafta olan 13 siyanotik KKH bebek dahil edildi. Takip edilen bebeklerin 20’si kız, 12’si erkekti. Bebeklere ait demografik bilgiler, klinik özellikler ve laboratuvar değerleri kaydedildi. Bebeklerin FMs’leri video kayıt yöntemi ile kaydedilerek Motor Optimalite Skoru (MOS) hesaplandı. Kaba motor gelişim Alberta Infant Motor Scale (AIMS) ile değerlendirildi. Çalışma sonucunda siyanotik ve asiyanotik KKH bebeklerin MOS arasında fark bulunmadı (p>0,05). Kaba motor gelişim değerlerini karşılaştırdığımız AIMS yüzdelik değerleri asiyanotik KKH grubunda daha düşüktü (p<0,05). Siyanotik KKH bebeklerin laboratuvar değerlerinden hemoglobin, hematokrit değerleri daha yüksek (p=0,002, p=0,001 sırasıyla), trombosit ve oksijen saturasyonu değerleri asiyanotik KKH bebeklere göre daha düşük (p=0,006, p<0,001sırasıyla) bulundu. Kalp hastası bebeklerde siyanozun varlığına bakılmaksızın kaba motor gelişimlerinin değerlendirilmesi, oksijen saturasyonu takibinin yapılması önemlidir.tr_TR
dc.contributor.departmentFizyoterapi ve Rehabilitasyontr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2022-08-16T10:55:26Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record