Show simple item record

dc.contributor.advisorCanduran, Kaan
dc.contributor.authorBol, Yasemin
dc.date.accessioned2022-02-07T07:26:18Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-01-18
dc.identifier.citationSeramikte Harekettr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/25839
dc.description.abstractThe concept of movement in Plastic Arts has been dealt with in different forms in different periods. This concept, which manifests itself especially in the areas of painting, sculpture and architecture, can be evaluated under two general headings. In the first one, there is no real movement. Figures or objects are static, but as they move, they seem frozen for a moment. In the second one, which we started to see intensively after 1960, there is a physical movement. Such works often require engineering knowledge or working with an engineer. It has taken time for the term "kinetic", first used in the "Realistic Declaration" by Naum GABO and Antoine Pevsner in 1920, to become widespread in the Fine Arts. The term "dynamic" has long been used for the illusion of movement in the fields of painting and sculpture. Kinetic Art, which came into art terminology in the 1950s, continues to be applied today to encompass many different styles and techniques. It's aimed with this study to demonstrate how and for what purpose the movement element is used in ceramics from the beginning to the present, the problems of the existence of ceramics in kinetic art and the limitations/possibilities of the material in practice Kinetic Art, optical art, optical toys, visual illusion and visual imperfection will be investigated in relation to the concept of motion in ceramics and their relations with each other will be discussed. In addition, it will be tried to bring a different perspective on movement in ceramic art with personal applications to be made using today's technology.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectSeramiktr_TR
dc.subjectSeramikte harekettr_TR
dc.subjectKinetik sanattr_TR
dc.subjectOptik sanattr_TR
dc.subjectOptik oyuncaklar.tr_TR
dc.subject.lcshN- Güzel sanatlartr_TR
dc.titleSeramikte Hareket Kavramı ve Üç Boyutlu Zoetrope Uygulamasıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/othertr_TR
dc.description.ozetPlastik Sanatlarda hareket kavramı, farklı dönemlerde farklı biçimlerde ele alınmıştır. Özellikle resim, heykel ve mimarlık alanlarında kendini gösteren bu kavram iki genel başlık altında değerlendirilebilir. İlkinde gerçek bir hareket söz konusu değildir. Figür veya nesneler durağandır fakat hareket ederken bir an dondurulmuş gibidir. 1960 sonrasında yoğun olarak görmeye başladığımız ikincisinde ise fiziksel bir hareket söz konusudur. Bu tür eserler çoğunlukla mühendislik bilgisi ya da bir mühendis ile birlikte çalışmayı gerektirir. Naum GABO ve Antoine PEVSNER’in 1920’de hazırladığı Gerçekçi Bildirge’de ilk kez kullanılan “kinetik” teriminin güzel sanatlarda yaygınlık kazanması zaman almıştır. Resim ve heykel alanlarında hareket yanılsaması için uzun süre “dinamik” terimi kullanılmıştır. 1950’lerde sanat terminolojisine giren Kinetik Sanat, bugün çok farklı üslup ve teknikleri kapsayacak biçimde uygulanmaya devam etmektedir. Bu çalışma ile başlangıcından günümüze kadar seramikte hareket unsurunun nasıl ve ne amaçla kullanıldığı, Seramiğin Kinetik Sanat içerisinde var olma sorunları ve pratikte malzemenin sınırlılıklarının/olanaklarının ortaya konması amaçlanmaktadır. Seramikte Hareket kavramı ile ilişkili olarak Kinetik Sanat, Optik Sanat, Optik Oyuncaklar, görsel yanılsama ve görme kusuru konuları araştırılacak, bu alanların birbirleri ile ilişkileri tartışılacaktır. Ayrıca günümüz teknolojisinden faydalanarak yapılacak kişisel uygulamalar ile seramik sanatında hareket konusuna farklı bir bakış açısı getirilmeye çalışılacaktır.tr_TR
dc.contributor.departmentSeramik ve Camtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-02-07T07:26:18Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeproficiencyinarttr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record