Show simple item record

dc.contributor.advisorErten, Asalet
dc.contributor.authorKürkcü, Ebru
dc.date.accessioned2022-02-04T08:17:27Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-01-05
dc.identifier.citationAPA 6tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/25830
dc.description.abstractRoald Dahl's Charlie and the Chocolate Factory (1964) is regarded as a children's classic extensively read by children worldwide. Dahl's unique storytelling techniques, neologisms, intriguing plots, and stylistic features earned him worldwide recognition as one of the most prominent children's authors. Therefore, it is essential to examine how it was translated by two different translators for the same publishing house and received by Turkish children's literature readers. This study aims to make a thorough translation analysis of the book within Raymond van den Broeck's translation criticism model, with an attempt to pave the way for further research on the translation of children's literature and its translation criticism. Translation of children's literature requires serious consideration of its audience. Translating for children is considered an easy task; however, it is as complex and demanding as translations of adult literature. To this end, a masterpiece of the genre, Charlie and the Chocolate Factory (1964) by Roald Dahl and its two Turkish translations by Makbel Oytay (1989) and Celal Üster (2006) is going to be analyzed and compared in accordance with Broeck's translation criticism model. Within this framework, cultural and cross-cultural elements in the book will be analyzed, the translators' choices will be evaluated, and the translators' possible reasons for using numerous translation strategies when translating the culture-specific terms will be discussed. In addition, the transmission of the translation of linguistic and extralinguistic elements in the source text is examined and compared. This thesis also uses Aixela's translation strategies and aims to specify the choices made by the translators based on Broeck's framework. The study results conclude that there are significant differences between the source text and target texts in terms of stylistic, lexical, and cultural elements between the source text and target texts.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectTranslation criticismtr_TR
dc.subjectCharlie and the Chocolate Factorytr_TR
dc.subjectTranslation of children's literaturetr_TR
dc.subjectRoald Dahltr_TR
dc.subjectRaymond van den Broecktr_TR
dc.subject.lcshİngiliz dilitr_TR
dc.titleA Comparative Analysis of the Turkish Translations of Roald Dahl's Charlie and the Chocolate Factorytr_TR
dc.title.alternativeRoald Dahl'ın Charlie and the Chocolate Factory adlı eserinin Türkçe çevirilerinin Karşılaştırmalı Bir Analizitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetRoald Dahl'ın Charlie and the Chocolate Factory (1964) adlı eseri, çocuklar tarafından yaygın olarak okunan, dünyaca ünlü bir çocuk yazını klasiği olarak kabul edilmektedir. Benzersiz hikaye anlatım teknikleri, biçemi, neolojizmleri ve merak uyandıran olay örgüleri, Dahl'ın dünyanın en seçkin çocuk edebiyatı yazarlarından biri olarak tanınmasını sağlamıştır. Bu nedenle, Charlie and the Chocolate Factory'nin (1964) aynı yayınevi için iki ayrı çevirmen tarafından nasıl çevrildiğini ve Türk çocuk yazını okuyucuları tarafından nasıl alımlandığını incelemek oldukça önemlidir. Bu çalışma, Raymond van den Broeck'in çeviri eleştirisi modeli çerçevesinde, çocuk yazını çevirisi ve çeviri eleştirisi alanında gelecekte yapılacak araştırmaların yolunu açma amacı ile kitabın kapsamlı bir çeviri analizini oluşturmayı amaçlamaktadır. Çocuk yazını çevirisi, okuyucu kitlesinin titizlikle değerlendirilmesini gerektirmektedir. Çocuklar için çeviri yapmak kolay bir iş olarak görülmektedir, ancak çocuk yazını çevirisi, en az yetişkin yazını çevirisi kadar karmaşık ve emek gerektiren bir alandır. Bu nedenle, Roald Dahl'ın Charlie and the Chocolate Factory (1964) adlı başyapıtı ve Makbel Oytay (1989) ve Celal Üster (2006) tarafından yapılmış iki Türkçe çevirisi, Broeck'in çeviri eleştiri modeli çerçevesinde analiz edilecek ve karşılaştırılacaktır. Bu model çerçevesinde, kitaptaki kültürel ve kültürlerarası unsurlar analiz edilecek, çevirmenlerin tercihleri ve kültürel ögeleri çevirirken çok sayıda çeviri stratejisi kullanmalarının olası nedenleri tartışılacaktır. Ayrıca, kaynak metindeki dil içi ve dil dışı ögelerin çeviri metinlere aktarımı incelenecek ve birbirleriyle karşılaştırılacaktır. Bu tezde, Aixela'nın öne sürdüğü çeviri stratejileri kapsamında, Broeck'in çeviri eleştirisi modeli temel alınarak çevirmenlerin tercih ettiği çeviri stratejilerinin belirlenmesi de amaçlanmaktadır. Çalışma sonuçları, kaynak metin ile hedef metinler arasında biçimsel, sözcüksel ve kültürel ögeler açısından önemli farklılıklar olduğunu ortaya koymaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentMütercim-Tercümanlıktr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-02-04T08:17:27Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record