Show simple item record

dc.contributor.advisorÇalık Kütükcü, Ebru
dc.contributor.authorAkdal, Ayşe
dc.date.accessioned2022-01-31T11:18:47Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-01-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/25808
dc.description.abstractIn the primary or secondary prevention of sudden cardiac death, implantable cardiac defibrillators (ICD) are used as standard therapy. Purpose of the research; To examine the effect of upper extremity endurance training applied in addition to lower extremity endurance training on functional capacity and ICD parameters (shock and antitachycardia pacing) in heart failure patients with ICD. Twenty-four individuals who met the inclusion criteria were randomly divided into two groups. Demographic information, medical history and ICD parameters of the participants were recorded. Exercise capacities were evaluated with cardiopulmonary exercise test, arm ergometer test, and 6-minute pegboard and ring test (6PBRT). Both groups participated in 40 minutes of lower extremity training at 70-80% of peak oxygen consumption for six weeks, 5 days a week. The combined training group was also included in upper extremity endurance training for 20 minutes at 60% of peak workload. The peak oxygen consumption after exercise training was 1.58±1.37 ml/kg/min in the combined training group and 0.00±1.80 ml/kg/min in the lower extremity training group (p<0.05). Arm ergometer peak workload after training increased by 16.66±13.02 watts in the combined training group, while it increased by 4.16±7.92 watts in the lower extremity training group (p<0.05). In the 6PBRT test score, there was an increase of 16.66±21.24 in the combined training group and 7.83±14.23 in the lower extremity training group (p>0.05). When ICD parameters were examined, antitachycardia pacing was detected in only one person from the lower extremity training group. In conclusion, combined exercise training involving both extremities in heart failure patients with ICD was found to be effective and safe for the improvement of functional capacity.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
dc.subjectKalp yetersizliği, implante edilebilir kardiyak defibrilatör, üst ekstremite endurans eğitimitr_TR
dc.subject.lcshKardiyovasküler sistemtr_TR
dc.titleİmplante Kardiyoverter Defibrilatörü (ICD) Olan Hastalarda Alt Ekstremite Endurans Eğitimine Ek Olarak Uygulanan Üst Ekstremite Endurans Eğitiminin Fonksiyonel Kapasite ve Pacemaker Fonksiyonları Üzerine Etkisitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetAni kalp ölümlerinin birincil veya ikincil önlenmesinde, standart tedavi olarak implante edilebilir kardiyak defibrilatörler (ICD) kullanılmaktadır. Araştırmanın amacı; ICD taşıyan kalp yetersizliği hastalarında alt ekstremite endurans eğitimine ek olarak uygulanan üst ekstremite endurans eğitiminin fonksiyonel kapasite ve ICD parametreleri (şok ve antitaşikardi pacing) üzerinde etkisini incelemekti. Dahil edilme kriterlerine uygun 24 kişi randomize olarak iki gruba ayrıldı. Katılımcıların demografik bilgileri, medikal geçmişi ve ICD parametreleri kaydedildi. Kardiyopulmoner egzersiz testi, kol ergometresi testi ve 6 dakika delikli pano ve halka testi (6PBRT) ile egzersiz kapasiteleri değerlendirildi. Her iki grup da haftada 5 gün olmak üzere altı hafta boyunca, zirve oksijen tüketiminin % 70-80’inde 40 dakika alt ekstremite eğitimine katıldı. Kombine eğitim grubu ise ek olarak, zirve iş yükünün % 60’ında 20 dk, üst ekstremite endurans eğitimine dahil edildi. Egzersiz eğitimi sonrası zirve oksijen tüketimi, kombine eğitim grubunda 1,58±1,37 ml/kg/dk, alt ekstremite eğitim grubunda ise 0,00±1,80 ml/kg/dk değişim görüldü (p<0,05). Eğitim sonrası kol ergometresi zirve iş yükü, kombine eğitim grubunda 16,66±13,02 watt artarken, alt ekstremite eğitim grubunda 4,16±7,92 watt artış görüldü (p<0,05). 6PBRT testi skorunda ise kombine eğitim grubunda 16,66±21,24 alt ekstremite eğitim grubunda 7,83±14,23 artış görüldü (p>0,05). ICD parametreleri incelendiğinde alt ekstremite eğitim grubundan sadece bir kişide antitaşikardi pacing tespit edildi. Sonuç olarak, ICD olan kalp yetersizliği hastalarına her iki ekstremiteyi içeren kombine egzersiz eğitimi, fonksiyonel kapasitenin gelişmesi için etkili ve güvenilir bulundu.tr_TR
dc.contributor.departmentFizyoterapi ve Rehabilitasyontr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2022-08-05T11:18:47Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record