Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzdemir, Semih Sırrı
dc.contributor.authorTaşdemir, Nergiz Büşra
dc.date.accessioned2022-01-19T07:58:31Z
dc.date.issued2022-01
dc.date.submitted2021-12-21
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/25771
dc.description.abstractElectronic commerce, which is defined as the accruing of commercial activities for purchase and sale over online networks, is increasing its share in the general commerce volume from day to day. By eliminating perception of time and space, the Internet has contributed to emerge of electronic marketplaces that can bring consumers and retailers together in electronic environment at all times. The distinctive structure of electronic market places has emerged to the necessity of seeking answer to questions of whether these markets should be defined as an alternative sales channel to traditional market or as a seperate market, how to draw the geographical boundaries of the market, and how to determine the dominant situation in these marketplaces. New competitive concerns have arisen with regard to big technology companies that are increasing their market share and transaction volume from day to day within the scope of competition law, which gives particular importance to economic welfare by prohobiting cartelization since the era which beginning of developing trade newly. Competition Authorities on both sides of the Atlantic have scrutinized behaviours these companies which have big market shares. In this context, conducts of undertakings that have dominant position in the electronic marketplaces in which they operate such as Google, Microsoft, Amazon, Facebook, Apple, Booking, Yemeksepeti, Sahibinden.com have been examined in terms of whether it lead to abuse of dominant position. In our study, which focuses on conducts of abuse of dominant position in electronic commerce, the concept of electronic commerce in the first part, the concept of abuse of dominant position in general terms in the second part and ultimately the abuse of dominant position in electronic commerce are discussed in the third part. Solutions to current disputes emerging in this context on the basis of decisions of national competition authorities, EU Commissions, Court of Justice of the European Union and current approaches in the USA were evaluated together. As a result, the transfer of commerce to the electronic envirenment led to decrease in search and time costs and manufacturer and consumer have had oppurtunity to meet directly. This situation has led to increase in efficency and productivity in terms of economic field. The benefit provided by positive contrubitions of electronic commerce has emerged the necessities of showing sensitive approach that is compatible with its own dynamics, responds quickly the necessities and will not decelarate pace of innovation in the sector, in disputes before competition authorities and judicial bodies.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectElektronik ticarettr_TR
dc.subjectHakim durumun kötüye kullanılması
dc.subjectElektronik ticarette hakim durumun kötüye kullanılması
dc.titleElektronik Ticarette Hakim Durumun Kötüye Kullanılmasıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetAlım ve satıma yönelik ticari faaliyetlerin çevrimiçi ağlar üzerinden gerçekleşmesi olarak tanımlanan elektronik ticaret, genel ticaret hacmindeki payını günden güne arttırmaktadır. İnternet, zaman ve mekân algısını ortadan kaldırarak, tüketici ve satıcıyı her daim elektronik ortamda buluşturabilen elektronik pazaryerlerinin doğmasına sebep olmuştur. Elektronik pazaryerlerinin kendine özgü yapısı, bu pazarların geleneksel pazarlara alternatif bir satış kanalı olarak mı ayrı bir pazar olarak mı tanımlanacağı, pazarın coğrafi sınırlarının nasıl çizileceği, bu pazarlarda hakim durum tespitinin nasıl yapılacağı sorularına cevap aranması gerekliliğini doğurmuştur. Ticaretin yeni gelişmeye başladığı dönemlerden beri kartelleşmeyi yasaklayarak iktisadi refahı ön planla tutan rekabet hukuku kapsamında günden güne işlem hacmi ve pazar payını artıran büyük teknoloji şirketleri bakımından yeni rekabetçi endişeler doğmuştur. Atlantik’in her iki yakasındaki rekabet otoriteleri, büyük pazar payına sahip olan bu şirketlerin davranışlarını mercek altına almıştır. Bu kapsamda, son yıllarda Google, Microsoft, Amazon, Facebook, Apple, Booking, Yemeksepeti, Sahibinden.com gibi faaliyet gösterdikleri elektronik pazaryerlerinde hakim durumdaki teşebbüslerin eylemleri kötüye kullanma bakımından incelemeye tabi tutulmuştur. Elektronik ticarette hakim durumun kötüye kullanılması davranışlarına odaklanan çalışmamızda birinci bölümde elektronik ticaret kavramı, ikinci bölümde hakim durumun kötüye kullanılması kavramı genel hatlarıyla ve son olarak üçüncü bölümde, elektronik ticarette hakim durumun kötüye kullanılması ele alınmıştır. Bu kapsamdaki uyuşmazlıklara, ulusal rekabet otoriteleri, Avrupa Birliği Komisyonu, Avrupa Birliği Adalet Divanı kararları temelinde getirilen çözümler ile ABD’de mevcut yaklaşımlar birlikte değerlendirilmiştir. Sonuç itibarıyla, ticaretin elektronik ortama taşınması arama ve zaman maliyetlerinin düşmesine yol açmış, üretici ile tüketici doğrudan buluşabilme imkânına sahip olmuştur. Bu durum ekonomik anlamda etkinlik ve verimlilik artışına ortam hazırlamıştır. Elektronik ticaretin olumlu katkılarının sağlamış olduğu fayda ise, rekabet otoriteleri ve yargı organlarının önlerine gelen uyuşmazlıklarda, elektronik ticaretin kendi dinamikleriyle uyumlu, ihtiyaçlara hızla cevap veren ve sektördeki inovasyon hızını kesmeyecek hassas bir yaklaşım sergilemesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentÖzel Hukuktr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-01-19T07:58:31Z
dc.fundingTÜBİTAKtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record