Show simple item record

dc.contributor.advisorSusamoğlu, Funda
dc.contributor.authorNÜükte Dinçer, Melike
dc.date.accessioned2021-12-14T09:05:18Z
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-11-15
dc.identifier.citationNÜKTE DİNÇER, M. (2021). Çağdaş Sanatta Gündelik Yaşam ve Birey İdealinin Eleştirisi. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Seramik Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi. Ankaratr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/25690
dc.description.abstractThe study, which is handled as a Work of Art Report, covers the transformation of the ideal of the individual in the historical process; It is a research based on the effects of communication tools, consumption culture and urban phenomena on daily life. In this context, the conditions, situations and events we are in associated with social and individual problems through art. The study, which focuses on contemporary art, is shaped around the questions of why the ideal of the individual, designed in the enlightenment period, cannot find a response today. The reason why these questions come to the fore in the personal art approach is to draw attention to the situations encountered in daily life and to interpret the variability of today's individual. The aim of the study is to create an awareness by analyzing the state of individual ideology today through research. While the emergence of the individual ideal and the subsequent process are examined in the report created, the criticism of the individual ideal is made through selected artist works and personal practices. In the conducted report, social and individual concerns with art were discussed and it was aimed to interpret it with personal practices.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectSanat, Birey, Gündelik Yaşam, Tüketim, Kent, İletişim Araçları, Sosyal Medyatr_TR
dc.subject.lcshN- Güzel sanatlartr_TR
dc.subject.lcshGörsel sanatlartr_TR
dc.subject.lcshGenel olarak sanattr_TR
dc.titleÇağdaş Sanatta Gündelik Yaşam ve Birey İdealinin Eleştirisitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetSanat Eseri Raporu olarak ele alınan çalışma, birey idealinin tarihsel süreç içerisindeki dönüşümünü; iletişim araçları, tüketim kültürü ve kent olgularının gündelik yaşama etkisi üzerine kurulu bir araştırmadır. Bu bağlamda sanat aracılığıyla, içinde yer aldığımız koşullar, durumlar, olaylar, toplumsal ve bireysel sorunlar üzerinden ilişkilendirilmektedir. Çağdaş sanata yoğunlaşan inceleme, aydınlanma döneminde tasarlanan birey idealinin neden günümüzde karşılık bulamadığı yönündeki sorular çevresinde şekillenmektedir. Bu soruların kişisel sanat yaklaşımında öne çıkma nedeni, gündelik yaşamda karşılaşılan durumlara dikkat çekmek ve günümüz bireyin değişkenliğini yorumlamak oluşturmaktadır. Çalışma ile amaçlanan, günümüzde birey ideolojisinin geldiği durum araştırmalar üzerinden analiz edilerek bir farkındalık oluşturmaktır. Oluşturulan raporda birey idealinin doğuşu ve sonra ki süreç incelenirken, birey idealinin eleştirisi seçilen sanatçı eserleri ve kişisel uygulamalar üzerinden yapılmaktadır. Yürütülen raporda sanat ile toplumsal ve bireysel kaygılar ele alınmış ve kişisel uygulamalarla yorumlanmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentSeramik ve Camtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2021-12-14T09:05:18Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeproficiencyinarttr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record