Show simple item record

dc.contributor.advisorÜndeğer Bucurgat, Ülkü
dc.contributor.advisorAydın Dilsiz, Sevtap
dc.contributor.authorBabacanoğlu, Can
dc.contributor.authorBabacanoğlu, Can
dc.date.accessioned2021-11-29T11:31:22Z
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-11-02
dc.identifier.citationBabacanoğlu, C., Akrilamid ve 5-Hidroksimetilfurfural'in Olası Genotoksik Etkilerinin Tek Hücre Jel Elektroforez Yöntemi ile in vitro Değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Toksikoloji Programı, Doktora Tezi, Ankara, 2021.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/25656
dc.description.abstractThe cooking processes of foods containing carbohydrates forms acrylamide and 5-hydroxymethylfurfural (HMF) as a result of Maillard reaction. According to previous in vivo and in vitro tests, these two substances are knowns as carcinogenic. Coffee consumption is one of the most important routes of acrylamide and HMF exposure. Caffeic acid is a phenolic acid compound found in coffee naturally that is thought to have antigenotoxic effects. In our study, the evaluation of the possible genotoxic effect of acrylamide and HMF with/without caffeic acid in Chinese hamster lung fibroblast cell lines (V79 cells) and human hepatocellular carcinoma cell lines (HepG2) is aimed. Genotoxicity was evaluated by the single cell gel electrophoresis (COMET) assay. The cells were treated with different concentrations of acrylamide, HMF (1, 5, 10, 25, 50 and 100 μM) and caffeic acid (25 and 50 μM) and different combinations of acrylamide, HMF and caffeic acid with each other for 1 h. DNA damage was expressed as DNA tail intensity. In V79 cells the doses of acrylamide (1, 5, 10, 25 and 50 μM) and HMF (1, 5, 10, 50 and 100 μM) did not increase DNA damage alone. DNA damage was increased at the doses of 100 μM acrylamide, 25 μM HMF and 25 and 50 μM of caffeic acid, and the toxic effects of acrylamide and HMF were potentialized when combined with 50 μM of caffeic acid in V79 cells. In HepG2 cells, only 5 and 10 μM HMF increased DNA damage, but the most of dose combination of acrylamide and HMF with caffeic acid caused DNA damage more in HepG2 cells than V79 cells. Our results show that acrylamide and HMF alone may not cause considerable DNA damage however; caffeic acid might induce the DNA damage at high doses in V79 cells.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectDNA hasarıtr_TR
dc.subjectCOMETtr_TR
dc.subjectV79tr_TR
dc.subjectHepG2tr_TR
dc.subjectKafeik asittr_TR
dc.subject.lcshEczacılık bilimitr_TR
dc.titleAkrilamid ve 5-Hidroksimetilfurfural'in Olası Genotoksik Etkilerinin Tek Hücre Jel Elektroforez Yöntemi ile İn Vitro Değerlendirilmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetAkrilamid ve 5-hidroksimetilfurfural (HMF), karbonhidrat içeren gıdaların pişirilmeleri esnasında gerçekleşen Maillard reaksiyonunun bir sonucu olarak ortaya çıkan maddelerdir. Bu maddelerin in vivo ve in vitro test sonuçlarına göre karsinojenik oldukları gösterilmiştir. İnsanlar için akrilamid ve HMF maruziyetinin temel kaynaklarından birisi kahve tüketimidir. Kafeik asit kahvede bulunan ve antigenotoksik etkileri olduğu düşünülen fenolik asit yapısındaki bir bileşiktir. Çalışmamızda, Çin hamster akciğer fibroblast hücre hattında (V79) ve insan hepatosellüler karsinoma hücre hattında (HepG2) kafeik asit varlığında veya kafeik asit olmadan akrilamid ve HMF’nin olası genotoksik etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Genotoksisite tek hücre jel elektroforez yöntemi (COMET) ile değerlendirilmiştir. Hücreler akrilamid, HMF (1, 5, 10, 25, 50 ve 100 μM) ve kafeik asitin (25 ve 50 μM) farklı konsantrasyonları ve bunların farklı kombinasyonlarına 1 saat boyunca maruz bırakılmıştır. DNA hasarı, DNA kuyruk yoğunluğu olarak ifade edilmiştir. V79 hücrelerinde DNA hasarının 100 μM akrilamid, 25 μM HMF ve 25 ile 50 μM kafeik asit uygulanması ile arttığı saptanmış; akrilamid ve HMF’nin toksik etkisinin 50 μM kafeik asit ile kombine edildiğinde potansiyelize olduğu belirlenmiştir. HepG2 hücrelerinde yalnız 5 ve 10 μM HMF’nin DNA hasarına neden olduğu saptanmışır. Kafeik asit ile akrilamid ya da HMF’nin komibine edilmesi, V79 hücrelerine göre HepG2 hücrelerinde daha çok DNA hasarına neden olmuştur. Sonuçlarımız, V79 hücrelerinde akrilamid ve HMF’nin tek başına fark edilir miktarda DNA hasarına neden olmadığını ancak, kafeik asitin yüksek dozlarda DNA hasarını indükleyebileceğini göstermektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentFarmasötik Toksikolojitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2021-11-29T11:31:22Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeprojecttr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record