Show simple item record

dc.contributor.advisorTaşdelen, Pınar
dc.contributor.authorCengiz, Alper
dc.date.accessioned2021-10-26T08:06:20Z
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-09-30
dc.identifier.citationCENGİZ, Alper. Representation of the Welsh Culture in the Mabinogion, Master’s Thesis, Ankara, 2021.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/25608
dc.description.abstractSince the formation of societies, people of each social establishment share a set of common values known as culture that defines who they are, where they come from, and what binds them together, and the Welsh as a Celtic community is a part of this perception. Although the Welsh culture and folklore were passed down orally, as time passed by, the oral tradition began to wane away. The contemporary knowledge on Celtic traditions has been derived from who came into contact with them, and consequently assimilated them and their culture. Nevertheless, thanks to the efforts and dedication of Lady Charlotte Guest who made the first translation (1849) from the Celtic, and many who followed her example, their tales were passed down to the present, in the Mabinogion, which, while preserving their essence as best as they can in twelve tales that stand as the living testament of the Welsh culture and folkloreAssuming that they were written between the twelfth and the thirteenth centuries, the tales do not only reflect the Welsh history and mythology, but also reflect how the Welsh define themselves through their socio-cultural norms. Among these twelve tales, the first four which are named as the “Four Branches of the Mabinogion” are of utmost importance due to their strong adherence to the Welsh culture. Therefore, the purpose of this thesis is to demonstrate how the Mabinogion depicts the characteristics of the Welsh society within the scope of socio-cultural norms and fundamentals through their literature. The study is limited to the Four Branches of the Mabinogion which first used the term mabinogi (story/tale) to specify the tales and their unique properties that preserve and reflect the Welsh culture, society, and folklore the best way possible. Each tale, in a distinct approach, deals with how socio-cultural norms are perceived in order to present how particular kinds of socio-cultural fundamentals blend in to the tales. Consequently, it presents how deeply engraved the socio-cultural parameters are to the core of the tales as an integral part of the Welsh mythology and heritage that uses the mythology as a means of defining the Welsh community.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectThe mabinogiontr_TR
dc.subjectThe four branchestr_TR
dc.subjectLady charlotte guesttr_TR
dc.subjectCulturetr_TR
dc.subjectSocio-cultural normstr_TR
dc.subjectMythologytr_TR
dc.subjectWelsh literaturetr_TR
dc.subject.lcshH- Sosyal bilimlertr_TR
dc.titleRepresentatıon Of The Welsh Culture In The Mabınogıontr_en
dc.title.alternativeGal Kültürünün Mabınogıon'daki Temsilitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetKültür, toplumların oluşumundan bu yana her sosyal yapıyı meydana getiren bireylerin kim olduklarını, nereden geldiklerini ve onları birbirine bağlayan unsurların ne olduğunu tanımlayan bir dizi ortak değer paylaşımıdır. Kelt halkının bir parçası olan Gal kültürü de bu görüşün bir parçasıdır. Gal kültürü ve folkloru her ne kadar sözlü olarak aktarılmış olsa da zaman ilerledikçe sözlü gelenek yavaş yavaş yok olmaya başlamıştır. Kelt gelenekleri hakkında bilinenler, Keltlerle temasa geçen ve sonuç olarak onları ve kültürlerini asimile eden toplumlar tarafından değiştirilerek günümüze ulaştırılmıştır. Buna karşın Keltçe’den ilk çeviriyi 1849 yılında yapan Leydi Charlotte Guest'in ve onun örneğini izleyen pek çok kişinin çabaları ve özverisi sayesinde bu birikim, on iki hikâye biçiminde özleri olabildiğince korunarak günümüze aktarılmışlardır. Gal kültürünün ve folklorunun canlı vasiyeti olan bu masallar bütünü Mabinogion’dur. On ikinci ve on üçüncü yüzyıllar arasında yazıldığı düşünülen bu hikâyeler, Galler tarihini ve mitolojisini yansıtmakla kalmayıp, Gal halkının kendilerini sosyo-kültürel kurallar çerçevesinde nasıl tanımladıklarını da ortaya koymaktadırlar. Bu on iki hikâye arasında “Mabinogion’ un Dört Dalı” olarak adlandırılan ilk dört hikâye, Gal kültürünü olduğu gibi yansıttıklarından ötürü büyük önem taşımaktadır. Dolayısıyla, bu tezin amacı, sosyo-kültürel kurallar ve temeller kapsamında Mabinogion'un edebiyat üzerinden toplumlarına özgü özellikleri nasıl tasvir ettiğini açıklamaktır. Çalışma, Gal kültürünü, toplumunu ve folklorunu en iyi şekilde koruyan ve yansıtan hikâyeleri ve benzersiz niteliklerini belirlemek için ilk olarak mabinogi (hikâye/masal) terimini kullanan Mabinogion’un Dört Dalı ile sınırlıdır. Her hikâye, belirli sosyo-kültürel temellerin hikâyelere nasıl dâhil edildiklerini göstermek amacıyla sosyo-kültürel kuralları farklı açılardan ele almaktadır. Sonuç olarak, sosyo-kültürel etkenlerin, hikâyelerini kendi toplumlarını tanımlamak için kullanan Galler mitolojisinin kökenlerine ne kadar derin işlendiği sunulmaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentİngiliz Dili ve Edebiyatıtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2021-10-26T08:06:20Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeworkingPapertr_TR
dc.subtypelearning objecttr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record