Show simple item record

dc.contributor.advisorAltıntaş, Prof. Dr. Kerim Hakan
dc.contributor.authorKavukcu, Nurtaç
dc.date.accessioned2021-10-22T13:56:54Z
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-09-13
dc.identifier.citationKavukcu N, Altıntaş KH. The perceptions of healthcare professionals serving migrant, refugee and asylum seekers in the primary healthcare centers of Hatay, Şanlıurfa,Gaziantep and İzmir about healthcare provision, and their level of burnouttr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/25605
dc.description.abstractObjective: The purpose of this study is to investigate the level of burnout and perceptions of health professionals serving in primary healthcare centers in four provinces in Turkey, namely Gaziantep, Hatay, İzmir, Şanlıurfa, Method: The study was conducted in primary healthcare facilities in Gaziantep, Hatay, İzmir and Şanlıurfa. A survey with 85-items was used to collect data for demographic information, perceptions of healthcare professionals regarding their services and burnout. Maslach Burnout Inventory (MBI) was utilized to explore the level of burnout. A total of 236 healthcare professionals completed the survey, out of which 224 responses were used in the analyses. Results: The results showed that healthcare professionals serving migrant groups mainly face challenges linked to linguistic barriers. Most of them consider interpreter services to be essential and appreciate the importance of training. Among the three burnout subscales of the Maslach Burnout Inventory (MBI), particularly Emotional Exhaustion (EE) was found to have a relationship with a variety of factors like age, current workplace, training, number of children, profession, year of graduation, duration of work and knowledge of a common language, legal status and culture. Depersonalization (DP) was associated with age and knowledge of a common language, legal status and culture. Finally, Personal Achivement (PA) showed a relationship with the duration of work, gender and knowledge about culture. Conclusion: Evidence gathered in this study suggests that healthcare professionals serving migrant groups, particularly the ones working in in Family Health Centers and those with limited professional experience, need to be supported by interventions targeting linguistic and cultural barriers. Capacity building opportunities and effective human resource management in the health facilities need to be ensured for staff welfare and improvement of healthcare services.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherHalk Sağlığı Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectAsylum seekertr_TR
dc.subjectChallenges
dc.subjectBurnout
dc.subjectDelivery of health care
dc.subjectHealth care provider
dc.subjectMaslach Burnout Inventory
dc.subjectRefugee
dc.titleThe Perceptions of Healthcare Professionals Serving Migrant, Refugee and Asylum Seekers in the Primary Healthcare Centers of Hatay, Şanlıurfa, Gaziantep and İzmir About Healthcare Provision, and Their Level of Burnouttr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetAmaç: Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de Gaziantep, Hatay, İzmir ve Şanlıurfa illerinde birinci basamak sağlık merkezlerinde görev yapan sağlık çalışanlarının sağlık hizmeti sunumuna ilişkin tükenmişlik düzeylerini ve algılarını incelemektir. Yöntem: Araştırma, Türkiye'de göçmen gruplarının yoğun olduğu Gaziantep, Hatay, İzmir ve Şanlıurfa'daki birinci basamak sağlık kuruluşlarında gerçekleştirilmiştir. Demografik bilgiler, sağlık çalışanlarının hizmetlere ilişkin algıları ile ilgili verileri toplamak amacıyla 85 maddelik bir anket kullanılmıştır. Tükenmişlik düzeyini araştırmak için Maslach Tükenmişlik Ölçeği’nden (MTÖ) yararlanılmıştır. Toplam 236 sağlık çalışanı içinden 224'ünün anket yanıtları analizlerde kullanılmıştır. Bulgular: Sonuçlar, sağlık çalışanlarının çoğunlukla dil ve iletişimle ilgili engellerle bağlantılı zorluklarla karşılaştığını göstermiştir. Çoğu katılımcı, tercümanlık hizmetlerinin gerekliliğini ve eğitimin sağlık çalışanları, tercümanlar ve hizmet kullanıcılar için önemli olduğunu vurgulamıştır. Maslach Tükenmişlik Ölçeği'nin (MTÖ) üç tükenmişlik alt ölçeğinden özellikle Duygusal Tükenmişliğin (DT) yaş, mevcut iş yeri, eğitim, çocuk sayısı, meslek, mezuniyet yılı, çalışma süresi, ortak bir dil bilme, yasal statü ve kültür hakkında bilgi sahibi olma gibi çeşitli faktörlerle ilişkisi olduğu ortaya çıkmıştır. Duyarsızlaşma (D), yaş ve ortak bir dil, yasal statü ve kültür hakkında bilgi sahibi olma ile ilişkili bulunmuştur. Son olarak, Kişisel Başarı (KB), çalışma süresi, cinsiyet ve kültür hakkında bilgi sahibi olma ile ilişki göstermiştir. Sonuç: Bu çalışma, özellikle Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışanlar ve sınırlı mesleki deneyime sahip olan sağlık çalışanlarının dilsel ve kültürel engellerin üstesinden gelmek için hedefe yönelik müdahalelerle desteklenmesi gerektiğini göstermiştir. Çalışan refahı ve sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi için kapasite geliştirme olanakları ve etkin insan kaynakları yönetimi sağlanmalıdır.tr_TR
dc.contributor.departmentHalk Sağlığıtr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2022-04-26T13:56:54Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record