Show simple item record

dc.contributor.advisorDalgıç, Başak
dc.contributor.authorGül, Aslıhan
dc.date.accessioned2021-10-22T08:36:55Z
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-09-21
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/25604
dc.description.abstractThe aim of this study is to examine nonlinear dynamics between both rational and irrational components of investor sentiment and stock market movements. In order to provide a proper explanation about total investor sentiment, we decompose its irrational and rational components. We examine the nonlinear dynamics between irrational and rational components of investor sentiment, stock market returns and volatility of the BIST 100 Index utilizing threshold regression models. Our findings reveal that (i) in both low and high return states, rational investor sentiment positively impact the stock market returns, (ii) the rational sentiment have more impact in the high return state than that of the low return state, (iii) in the high volatility state, rational investor sentiment negatively impact the stock market volatility. Results suggest that optimistic environment originating from the rational component positively affects the stock market returns where the investors’ positive expectations shape the economic environment by decreasing the uncertainty and the volatility of stock market.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectBehavioral financetr_TR
dc.subjectinvestor sentimenttr_TR
dc.subjectBIST 100tr_TR
dc.subjectthreshold regression modeltr_TR
dc.subject.lcshİktisat kuramı. Demografitr_TR
dc.titleNonlınear Dynamıcs Between Investor Sentıment And Stock Movements: Evıdence From Borsa Istanbultr_en
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmanın amacı, yatırımcı duyarlılığının hem rasyonel hem de irrasyonel bileşenleri ile hisse senedi piyasaları arasındaki doğrusal olmayan dinamikleri incelemektir. Toplam yatırımcı duyarlılığı hakkında doğru bir açıklama yapabilmek için irrasyonel ve rasyonel bileşenlerine ayrıştırılmıştır. BIST 100 Endeksi'nin yatırımcı duyarlılığının irrasyonel ve rasyonel bileşenleri, hisse senedi getirileri ve oynaklığı arasındaki doğrusal olmayan dinamikleri eşik regresyon modelleri kullanılarak incelenmiştir. Bulgularımız, (i) hem düşük hem de yüksek getiri durumlarında, rasyonel yatırımcı duyarlılığının hisse senedi getirilerini olumlu etkilediğini, (ii) rasyonel duyarlılığın yüksek getiri durumunda düşük getiri durumuna göre daha fazla etkiye sahip olduğunu, (iii) yüksek oynaklık durumunda, rasyonel yatırımcı duyarlılığı borsa oynaklığını olumsuz etkilediğini ortaya çıkarmıştır. Sonuçlar, rasyonel bileşenden kaynaklanan iyimser ortamın hisse senedi getirilerini olumlu etkilediğini, yatırımcıların olumlu beklentilerinin ise hisse senedi piyasasındaki belirsizliği ve oynaklığı azaltarak ekonomik ortamı şekillendirdiğini göstermektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentİktisattr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2021-10-22T08:36:55Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess