Show simple item record

dc.contributor.advisorSayın, Zülfikar
dc.contributor.authorYıldız,Pelin
dc.date.accessioned2021-10-14T07:40:03Z
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-06-29
dc.identifier.citationAdobe. Erişim: 02.06.2021. https://www.adobe.com/creativecloud/illustration/discover/vector-art.html Antmen, Ahu. (2008). 20. Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar. İstanbul: Sel Yayıncılık. Ambrose, Gavin., Harris, Paul. (2012). Görsel Baskı Öncesi Hazırlık ve Üretim Sözlüğü (M. E. Uslu, Çev.). İstanbul: Literatür Yayınları. Aslan Yavaşça, Şerife. (2017). 1960-1980 Yılları Arası Amerika’da Grafik Bir Dil Olarak Kolaj. (Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü. Grafik Anasanat Dalı. İzmir. Ataç, Onur. (2021). Yedi Özgürlükçüyle Kübizm. İstanbul: Destek Yayınları. BBC News. Erişim: 15.04.2021. https://www.bbc.com/news/magazine-28642846 Becer, Emre. (2019). İletişim ve Grafik Tasarım. Ankara: Dost Kitabevi Yayınları. Bektaş, Dilek. (1992). Çağdaş Grafik Tasarımın Gelişimi. Yapı Kredi Yayınları. Bird, Michael. (2016). Sanatı Değiştiren 100 Fikir (D. Öztok, Çev.). Literatür Yayıncılık. Erişim: 04.05.2021. Britannica. Erişim: 27.05.2021. https://www.britannica.com/biography/John-Heartfield Bozoğlu, Batu., Fidan, Mürteza. (2019). Mekanize Sanatçı: Bir Birinci Dünya Savaşı Gazisi Olarak Dadacı. DergiPark, s. 11. Erişim: 15.05.2021. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/878479 Clark, Toby. (2017). Sanat ve Propaganda (E. Hoşsucu, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları Cooper Hewitt. Erişim: 20.05.2020. https://collection.cooperhewitt.org/objects/18612741/ Çitoğlu, Sema. (2008). 1945 Yılı Sonrası Afişlerdeki Renklerin Psikolojik Boyutları. (Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Uygulamalı Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı. Ankara. Çördük, Ozan Özgün. Gustav Klimpt ve “Öpücük”. Evrensel. Erişim: 10.04.2021. https://www.evrensel.net/haber/284684/gustav-klimt-ve-opucuk Doğan, İsmailcan. İkinci Dünya Savaşı’nda Kullanılan Amerikan Propaganda Afişlerinin Değerlendirilmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi/The Journal of Internetional Social Research, s. 1143. Erişim: 20.05.2020. http://mts.sosyalarastirmalar.com/Makaleler/478287847_dogan_ismailcan.pdf Dadanizm. Erişim: 10.06.2021. https://www.dadanizm.com/5-soruda-dadandik-selman- hosgor-40-istanbul-film-festivali-afisini-anlatiyor Eken, Begüm. (2018). Teknoloji ile Birlikte Dönüşen Afişin İncelenmesi ve Kamusal Ekranlarda Etkileşimli Afiş Uygulamaları. (Sanatta Yeterlik Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü. Grafik Anasanat Dalı. Ankara. Eroğlu, Özkan. (2014). Dada. İstanbul: Tekhne Yayınları. Gayret, Tuğba. 1789 Sonrasından Günümüze Dans Temalı Afiş Tasarımları Üzerine Bir İnceleme. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, s. 39. Heller, Steven., Vienne, Vèronique. (2016). Grafik Tasarımı Değiştiren 100 Fikir. İstanbul: Literatür Yayıncılık. Hodge, Susie. (2018). Gerçekten Bilmeniz Gereken 50 Sanat Fikri (E. Gözgü, Çev.). İstanbul: Domingo, Bkz Yayıncılık. Kaplan, Kenan. (2015). Tiyatro Afişlerinin Grafik Tasarım İlkeleri Bakımından Analizi ve Eğitsel Açıdan Değerlendirilmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı. Van. Kaplanoğlu, Lütfü. Sanatsal Bir Değer Olarak “Kolâj”. DergiPark, s. 103. Erişim: 11.05.2021. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/28954 Man, DC.. Postmodernizm Nedir ve Özellikleri Nelerdir? DeCombo Design Combination. Erişim: 21.04.2021. https://decombo.com/postmodernizm-nedir-ozellikleri-nelerdir/ National Galleries Scotland. Erişim: 28.05.2021. https://www.nationalgalleries.org/exhibition/cut-and-paste-400-years-collage Özlüsoylu, Nail. (2004). 21. Yüzyıl Afiş Tasarımlarında Görsel Ögelerin İncelenmesi ve Yeni Öneriler. (Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Güzel Sanatlar Anabilim Dalı. İzmir. Özsoy, Vedat., Ayaydın, Abdullah. (2016). Görsel Tasarım Öge ve İlkeleri. Ankara: Pegem Akademi. Quintavalle, Carlo Arturo. (1978). Afiş Sanatının Gelişimi. Mimarlık Dergisi, s. 7. Erişim: 10.04.2021. http://dergi.mo.org.tr/dergiler/4/343/9067.pdf Sarı, Serpil. (2019). Bilgisayar Destekli Kolaj Tekniği ile Yeniden Üretimler. (Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü. Bileşik Sanatlar Anasanat Dalı. Ankara. Sayın, Zülfükar. (2019). Grafik Tasarımda “Etki”. Zülfükar Sayın (Ed.). Grafik Tasarımda Etki-Görsel İletişimde Etki Uygulamaları, s. 5-28. Ankara: Pegem Akademi. Tarlakazan, Elif. Türkiye Cumhuriyeti Tarihinin İlk Yıllarında Afişlerde İmge Olarak Kadın: Gösterge Bilimsel Bir Analiz. DergiPark, s. 183. Erişim: 06.09.2020. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/712948 Tepecik, Adnan. (1994). Grafik Tasarlama İlkelerine Dayalı Tasarım Yöntem ve Teknikleri. (Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Resim-İş Eğitimi Bölümü. Ankara. Turgut, Erol. (2013). Grafik Dil ve Anlatım Biçimleri. Ankara: Anı Yayıncılık. Türk Dil Kurumu Sözlükleri. Erişim: 09.05.2020. https://sozluk.gov.tr Uçar, Tevfik Fikret. (2019). Görsel İletişim ve Grafik Tasarım. İstanbul: İnkılâp Kitabevi Baskı Tesisleri. Uslu, Yaşar. (2017). Grafik Tasarımda Mükemmellik Kusurluluk Afişler. Bursa: Ekin Basım Yayın. Weill, Alain. (2015). Grafik Tasarım. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Wikipedia. Erişim: 18.06.2021. https://tr.wikipedia.org/wiki/Memento_mori Yeşilyurt, Şebnem. (2018). Tiyatro Afişlerinin Göstergebilimsel Açıdan İncelenmesi ve Oyun Atölyesi Tiyatrosu için Afiş Tasarımları. (Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü. Grafik Anasanat Dalı. Ankara. GÖRSEL KAYNAKLARI Alexander Rodchenko. Kriz/Crisis. 1923. Fotokolaj. (Erişim: 29.05.2021; https://tr.pinterest.com/pin/440297301040735277/). Alexander Rodchenko. Kino Glaz Film Afişi. 1924. (Erişim: 29.05.2021; https://avantgardebar.com/products/movie-poster-documentary-kino-glaz-cine-eye- 1925). Alfred Leete. London Opinion. 1914. (Erişim: 15.04.2021; https://en.wikipedia.org/wiki/London_Opinion#/media/File:Kitchener_poster_by_Alfred_L eete.jpg). Alphonse Mucha. Amante, Rönesans Tiyatrosu Oyun Afişi. 1896. (Erişim: 06.09.2020; https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/668598). Alphonse Mucha. Mevsimler/The Seasons. 1896. (Erişim: 11.04.2021; https://www.wikiart.org/en/alphonse-mucha/spring-1896). Astreoids oyunundan bir kare. 1979. (Erişim: 31.05.2021; https://levelskip.com/classic/Asteroids-Game). Banu Bulduk Türkmen. 2020 Sanat ve Tasarım Sergisi Afişi. (Erişim: 28.08.2021; http://www.banubulduk.com/en/) Bartolomeo Passarotti. Tarama Tekniği Kullanılarak Yapılan Desen Çalışması. (Erişim: 16.05.2021; https://fineartamerica.com/featured/study-of-seated-woman-sleeping- bartolomeo-passerotti.html). Bernard Villemot. Bally Markası için Yapılmış Afiş. 1851. (Erişim: 13.12.2020; https://www.stylemotivation.com/famous-fashion-posters/). Charles R. Mackintosh. Glasgow Güzel Sanatlar Enstitüsü için Afiş Çalışması/Glasgow Institue of the Fine Arts. 1894/95. (Erişim: 19.04.2021; https://tr.pinterest.com/pin/20477373289251984/). Charles R. Mackintosh. Glasgow Güzel Sanatlar Enstitüsü için Afiş Çalışması/Glasgow Institue of the Fine Arts. 1895. (Erişim: 19.04.2021; https://tr.pinterest.com/pin/374009944059630275/). Cliff Roman. Weirdos Are Loose. 1977. (Erişim: 30.05.2021; https://www.pinterest.fr/pin/561683384761363618/). Coca Cola Markası Reklam Afişi. 1910. (Erişim: 19.12.2020; http://www.markatescilofisi.com/gecmisten-bugune-coca-cola-reklam-afisleri-1/). Çizgi Örnekleri. (Erişim: 16.05.2021; https://medium.com/turkishkit/temel-tasarım- e72acd788ad). David Singer. Fillmore Konser Afişi/BG-253. 1970. (Erişim: 30.05.2021; https://rockposters.com/collections/david-singer/products/bg253-bo-diddley-poster- fillmore-auditorium-condition-near-mint). Édouard Manet. Kediler/Les Chats. 1868. (Erişim: 18.04.2021; https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/84/PP_D041_champfleury_les_chats _by_edouard_manet.png). El Lissitzky. Rus Sergisi Afişi. 1929. (Erişim: 29.05.2021; https://www.sci-fi-o- rama.com/2008/04/09/el-lissitzky-poster-1929/). Frederick Siebel. Someone Talked! (İkinci Dünya Savaşı Propaganda Afişi). 1942. (Erişim: 20.05.2020; https://www.theguardian.com/artanddesign/gallery/2018/apr/22/war-and- pleas-propaganda-posters-from-the-20th-century-in-pictures#img-5). Georges Braque. Meyve Tabağı ve Cam/Fruit Dish and Glass. 1913. (Erişim: 23.05.2021; https://www.wikiart.org/en/georges-braque/fruit-dish-1913). Georges Braque. Le Courrier. 1913. (Erişim: 23.05.2021; https://cubismsite.com/synthetic-cubism/). Gustav Klimt. Öpücük/Kiss. 1905. (Erişim: 10.04.2021; http://www.leblebitozu.com/opucuk-resmiyle-bilinen-gustav-klimtin-19-eseri/). Haddon Sundblom. Coca Cola Markası Reklam Afişi. 1931. (Erişim: 25.08.2021; https://clickamericana.com/holidays-seasons/christmas/vintage-coca-cola-christmas- ads-starring-santa?utm_source=pinterest&utm_medium=social&utm_campaign=grow- social-pro). Herbert Matter. Engelberg Trübsee. 1934. (Erişim: 30.05.2021; http://herbertmatter.org/welcome/posters). Henri de Toulouse-Lautrec. Jane Avril. 1893. (Erişim: 19.04.2021; http://www.leblebitozu.com/henri-de-toulouse-lautrecin-hayati-ve-eserleri/). Henry Tomaszewski. Polonya Afiş Örnekleri. (Erişim: 21.04.2021; https://www.sosyalarastirmalar.com/articles/investigation-of-design-principles-of-clubs- logo-designed-as-french-graphic-edouard-allegret-hobby.pdf). Howard Chandler. Vay canına!! Keşke Bir Erkek Olsaydım da Donanmaya Katılsaydım/Gee!! I Wish I Were A Man. 1917. (Erişim: 19.04.2021; https://ichi.pro/tr/ulusal-hizmete-ovgu-80741969754124). İhap Hulusi Görey. Ulusal Ekonomi ve Arttırma Kurumu için Afiş Çalışması. (Erişim: 20.05.2020; https://tr.pinterest.com/pin/383509724497098370/). Jan Lenica. Wozzeck (Alban Berg Opera Afişi). 1964. (Erişim: 06.09.2020; https://galeriaplakatu.com.pl/0729-wozzeck-alban-berg-polish-opera-poster.html) James Montgomery. ABD Kara Kuvvetleri tarafından kullanılan Sam Amca afişi. 1917. (Erişim: 19.04.2021; https://tr.wikipedia.org/wiki/Sam_Amca). John Heartfield. Yaşasın, tereyağ bitti! (Hurrah, die Butter ist alle!). 1935. Fotokolaj. (Erişim: 22.05.2021; https://www.johnheartfield.com/John-Heartfield-Exhibition/john- heartfield-art/political-posters-sale#276). Joost Schmidt. Bauhaus Sergi Afişi. 1923. (Erişim: 20.04.2021; https://www.tasarimakademi.org/bauhaus-sanat-akimi.html). Juan Gris. Gazete ve Meyve Tabağı/Newspaper and Fruit Dish. 1916. (Erişim: 24.05.2021; https://tr.m.wikipedia.org/wiki/Dosya:Newspaper_and_Fruit_Dish_Juan_Gris.jpeg). Juan Gris. Sepetli Kadın/Woman with Basket. 1927. (Erişim: 24.05.2021; https://www.wikiart.org/en/juan-gris/woman-with-basket-1927). Jules Chéret. Paris Bahçesi/Jardin de Paris. 1890. Litografi. (Erişim: 03.04.2021; http://www.1worlddecor.com/french-poster/1w-art-063-jardindeparis2-cheret-1890.htm). Jules Chéret. Quinquina Dubonnet. (Erişim: 19.04.2021; http://artnouveauposters.biz/jules-cheret-posters). Kurt Schwitters. Anna Blume’un Kapağı/Cover of Anna Blume. 1919. (Erişim: 03.04.2021; http://designishistory.com/1850/dada/). Leonardo Da Vinci. El Eskizi Desen Çalışması. 1474. Karakalem. (Erişim: 16.05.2021; https://tr.pinterest.com/pin/555772410246336688/). Lucian Bernhard. Alman Propaganda Afişi. (Erişim: 19.04.2021; https://www.moma.org/collection/works/7507?artist_id=515&page=1&sov_referrer=artist) Mağara Resilerinde Boyama Örneği. (https://medium.com/@malicaliskan/mağara- duvarından-yansıyan-ışık-520428be4d18). Max Ernst ve Hans Arp. Fatagaga. 1920. Kolaj. (Erişim: 24.05.2021; https://ar.pinterest.com/pin/23292123046180148/). Makoto Saito. Gün Doğumu Gün Batımı (Sunrise Sunset) Yusaku Kamekura. 1999. (Erişim: 28.08.2021; https://www.sfmoma.org/artwork/2000.138/). Niklaus Troxler. Tekerlekli Sandalye Maratonu Afişi. 2004. (Erişim: 26.08.2021; http://www.troxlerart.ch/details.php?bild_id=862&border=1). Nazario Graziona. Hayalet (Phantom). (Erişim: 29.08.2021; http://nazariograziano.com/portfolio/phantom/). Pablo Picasso. Gitar Maketi/Maquette for Guitar. 1912. (Erişim: 23.05.2021; https://www.moma.org/collection/works/81723). Pablo Picasso. Hasır İskemleli Natürmort/Naturaleza muerta can silla de rejilla. 1912. (Erişim: 23.05.2021; http://lilimoli.blogspot.com/2012/12/resim-ve-dokuma-sanatnn- diyalogu.html). Paul Rand. No Way Out. 1950. (Erişim: 30.05.2021; https://www.sfmoma.org/artwork/2000.556/). Raoul Hausmann. “ABCD” afişi. 1923-24. Fotokolaj. (Erişim: 13.05.2021; https://tr.pinterest.com/pin/107875353559136658/). Sadık Karamustafa. 16. Uluslararası İstanbul Festivali, Miles Davis Konseri Afişi. 1988. 70x100. (Erişim: 05.06.2021; http://gmk.org.tr/uploads/news/file- 14466414591420998511.pdf) Salvador Dali. St. Anthony’nin Baştan Çıkışı. (Erişim: 20.04.2021; https://onedio.com/haber/dahi-deli-salvador-dali-nin-sirlarla-dolu-6-eseri-ve-anlami- 732726). Sanat Yönetmeni: Kewin Wade, Tasarım: Curtis Jinkins. Konser Afişi. (Turgut, E, 2013). Selman Hoşgör. 40. İstanbul Film Festivali Afişleri. 2021. (Erişim: 31.05.2021; https://www.dadanizm.com/5-soruda-dadandik-selman-hosgor-40-istanbul-film-festivali- afisini-anlatiyor). TBWA/İSTANBUL. İkea Markası Reklam Afişi. 2018. (Erişim: 13.12.2020; https://mediacat.com/felis-2018-basin-bolumu-felis-kazanan-tum-isler/6/). Umberto Boccioni. Bisikletçinin Dinamizmi/Dinamismo di un ciclista. 1913. Tuval Üzerine Yağlı Boya. (Erişim: 03.04.2021; https://i.pinimg.com/originals/74/05/89/740589062cb0a587b39c81ec2edda845.jpg). Vektörel grafik örneği. (Erişim: 31.05.2021; https://www.adobe.com/creativecloud/illustration/discover/vector-art.html). Vektör ve Bitmap arasındaki farkı anlatan bir örnek. (Erişim: 03.06.2021; https://crjdesign.co.uk/2019/11/15/vector-vs-bitmap-images/). Yurdaer Altıntaş. “Romeo ile Juliet” Oyun Afişi. 1999. (Turgut, E, 2013).tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/25592
dc.description.abstractCollage is an important conjectural element that stands out in the formatting processes in art and design applications. The use of collage technique as a conjectural language in poster design is the main subject of this study. In the first part of the study, the subject of the poster was discussed, and the definitions related to the subject were examined. There is talk about design principles and elements that can be applied for a powerful poster design. In this section, poster types are explained with examples, the development, change and effect of art movements on the communication tool in question are discussed; the section is completed by mentioning the importance of the poster in life. It can be said that the developing technology has a great impact on all communication tools.In this context, the poster was also shaped by the development of technology and many different methods and technologies were used from the past to the present while the poster design was made. When it comes to the second part,these methods and technologies are mentioned,and the design principles and elements briefly mentioned in the first chapter are examined in detail. Conjectural approaches that can be seen in the fields of art and design,such as painting,sculpture,ceramics,fashion, architecture, also play a very active role in graphic design. In this context, in the third chapter,these approaches are addressed within the framework of the development process, supported by computer and manual formatting methods with examples. Currently, its main feature, although it is often made using digital Technologies, the collage technique known as’ cut-and-paste " is examined in the manual formatting section of this section. In the fourth section, the examples of banners applied with collage technique are examined and presented. In the fifth chapter,in the light of the studies and the examples studied, there are poster designs performed to re-raise some of William Shakespeare's books, which are considered world classics. These banners, performed by collage methods, are presented by explaining their stages.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectGrafik tasarımtr_TR
dc.subjectGörsel iletişim
dc.subjectAfiş
dc.subjectKolaj
dc.subjectYoğrumsal sanatlar
dc.subjectPlastik sanatlar
dc.subjectShakespeare
dc.subject.lcshN- Güzel sanatlartr_TR
dc.titleKolaj Tekniğinin Yoğrumsal Bir Dil Olarak Afiş Tasarımında Kullanımı ve Uygulamalartr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetKolaj, sanat ve tasarım uygulamalarındaki biçimlendirme süreçlerinde dikkat çeken önemli bir yoğrumsal (plastik) ögedir. Kolaj tekniğinin yoğrumsal bir dil olarak afiş tasarımında kullanımı bu çalışmanın ana konusudur. Çalışmanın ilk bölümünde afiş konusu ele alınmış ve konu ile ilgili tanımlar irdelenmiştir. Güçlü bir afiş tasarımı için başvurulabilecek tasarım ilke ve öğelerinden söz edilmektedir. Bu bölümde, afiş çeşitleri örneklerle açıklanmaya çalışılmakta, geçmişten günümüze gelişimine, değişimine ve sanat akımlarının söz konusu iletişim aracı üzerindeki etkisine değinilmekte; bölüm, afişin yaşam içerisindeki önemine değinilerek tamamlanmaktadır. Gelişen teknolojinin tüm iletişim araçları üzerinde büyük bir etkisi olduğu söylenebilir. Bu bağlamda afiş de teknolojinin gelişimiyle şekillenmiş, afiş tasarımı yapılırken geçmişten günümüze birçok farklı yöntem ve teknolojilerden faydalanılmıştır. İkinci bölüme gelindiğinde bu söz konusu yöntem ve teknolojilere değinilmekte, birinci bölümde kısaca söz dilen tasarım ilke ve öğeleri ayrıntılı olarak irdelenmektedir. Resim, heykel, seramik, moda, mimarî gibi sanat ve tasarım alanlarında görülebilen yoğrumsal yaklaşımlar grafik tasarımda da çokça etkin bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda, üçüncü bölümde, söz konusu yaklaşımlara gelişim süreci çerçevesinde değinilmekte, bilgisayarla ve elle (manuel) biçimlendirme yöntemleri örneklerle desteklenerek aktarılmaktadır. Günümüzde, çoğu zaman sayısal (dijital) teknolojiler kullanılarak yapılsa da, ana özelliği “kes-yapıştır” olarak bilinen kolaj tekniği, bu bölümün elle biçimlendirme kısmında irdelenmektedir. Dördüncü bölümde, kolaj tekniğiyle uygulanan afiş örnekleri incelenerek sunulmaktadır. Beşinci bölümde ise, yapılan araştırmalar ve incelenen örneklerden hareketle elde edilen veriler ışığında, William Shakespeare’ın dünya klasiği olarak kabul edilen bazı kitaplarını yeniden gündeme getirmek için gerçekleştirilen afiş tasarımlarına yer verilmektedir. Kolaj yöntemleriyle gerçekleştirilen söz konusu afişler tüm aşamalarıyla açıklanarak sunulmaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentGrafiktr_TR
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeimagetr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record