Show simple item record

dc.contributor.advisorIşık, Atila
dc.contributor.authorBaran, Hüseyin
dc.date.accessioned2021-10-14T07:37:29Z
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-09-13
dc.identifier.citationBaran, H. (2021). Üç Boyutlu Konsept Tasarım ve Animasyonun Sanal Gerçeklik Uzamındaki Uygulama Yöntemleri. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Ankara.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/25591
dc.description.abstractThe technological development of human beings has created an interaction-based link between the past and the present of design tools by influencing the methods and techniques used in visual design studies. With the development of computers, hardware technologies and software offering digital variations of real tools to designers, this interaction has created a synergetic development alternative where technology provides the designer with new tools and the designer is guided by the act of designing the technological one. Virtual reality technologies, which started to make a name for themselves in the last quarter of the 20th century, thanks to their rapid development in recent years, thanks to their digital tools, software and digital interfaces, have become an unlimited workshop and an exhibition environment with endless possibilities for artists and designers. The aim of the thesis is to research new hardware and software that emerged with the development of virtual reality technologies. In addition, the research aims to reveal what new opportunities it brings to the field in terms of creating three-dimensional graphics, design concepts and animations with the mentioned new technologies and bringing the works to the audience. Thus, the thesis study aims to reveal the effects of the new reality created by stretching the concepts of time and space of virtual reality on the perception dimension with an academic approach for both the designer and the audience. In the first part of the thesis, which consists of three parts; The concepts of virtual and real, the effects of technological development, futuristic possibilities of hyper-real and hardware are examined with the experienceable features of virtual reality at the level of perception. In the second part; The development of virtual reality design software was discussed in line with the effects of technological evolution, the bonds between traditional desktop software and virtual reality software, character design in Adobe Medium software, concept design in Gravity Sketch software were discussed and examined through the designs prepared. In the Third part of the thesis, which explains the animation applications and the exhibition space, the new application forms brought by the Quill software in three-dimensional visual design, modeling and digital painting, the graphic animation features of the software, the conversion of the created images into animation concepts and new digital approaches are discussed. In this part, 10 different animation concepts that can be experienced in virtual reality were designed for the exhibition.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectSanal gerçekliktr_TR
dc.subjectSanal gerçeklik sanatıtr_TR
dc.subjectKonsept tasarımtr_TR
dc.subjectKonsept sanattr_TR
dc.subjectAnimasyontr_TR
dc.subjectİllüstrasyontr_TR
dc.subjectTasarım yazılımlarıtr_TR
dc.subjectQuill VRtr_TR
dc.subjectGravity sketchtr_TR
dc.subjectAdobe mediumtr_TR
dc.subject.lcshÇizim. Tasarım. İllüstrasyon.tr_TR
dc.titleÜç Boyutlu Konsept Tasarım ve Animasyonun Sanal Gerçeklik Uzamındaki Uygulama Yöntemleritr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetİnsanoğlunun teknolojik gelişimi, görsel tasarım çalışmalarında kullandığı yöntem ve tekniklere etki ederek, tasarım araçlarının geçmişi ve bugünü arasında etkileşim temelli bir bağ ortaya çıkarmıştır. Bilgisayarların gelişimi, donanım teknolojileri ve yazılımların tasarımcılara gerçek araçların dijital varyasyonlarını sunmasıyla bu etkileşim, teknolojinin tasarımcıya yeni araçlar sağladığı, tasarımcının ise teknolojik olanı tasarlama edimiyle yönlendirdiği sinerjik bir gelişim alternatifi doğurmuştur. 20.YY’ın son çeyreğinde adından söz ettirmeye başlayan sanal gerçeklik teknolojileri, son yıllarda yaşadığı hızlı gelişim sayesinde, sahip olduğu dijital araçlar, yazılımlar ve sunduğu yeni mekan temelli dijital arayüzlerle, sanatçı ve tasarımcılar için sınırsız bir atölye ortamı ve sonsuz olasılıklı bir sergi alanı haline gelmiştir. ″Üç Boyutlu Konsept Tasarım ve Animasyonun Sanal Gerçeklik Uzamındaki Uygulama Yöntemleri″ başlıklı tezin amacı; sanal gerçeklik teknolojilerinin gelişimiyle ortaya çıkan yeni donanım ve yazılımları araştırmak, yapılan araştırmalar doğrultusunda üç boyutlu grafiklerin, tasarım konseptlerinin ve animasyonların bahsedilen yeni teknolojilerle oluşturulması ve eserlerin izleyici ile buluşturulması konularında alana ne gibi yeni imkanlar getirdiğini ortaya koymaktır. Böylelikle tez çalışması, sanal gerçekliğin hem tasarımcı hem izleyici açısından zaman ve mekan mefhumlarını esneterek ortaya çıkardığı yeni gerçekliğin algı boyutundaki etkilerini akademik bir yaklaşımla ortaya koymayı amaçlamaktadır. Üç bölümden oluşan tezin Birinci Bölümünde; sanal ve gerçek kavramları, teknolojik gelişimin etkileri, hiper gerçek ve donanımlara dair fütüristik olasılıklar, sanal gerçekliğin algı düzeyindeki deneyimlenebilir özellikleriyle incelenmiştir. İkinci Bölümde; sanal gerçeklik tasarım yazılımlarının gelişimi teknolojik evrimin etkileri doğrultusunda ele alınmış, geleneksel masaüstü yazılımlar ile sanal gerçeklik yazılımları arasındaki bağlar, Adobe Medium yazılımında karakter tasarımı ve Gravity Sketch yazılımında konsept tasarım konularıyla tez için hazırlanan tasarımlar üzerinden irdelenmiştir. Tezin animasyon uygulamaları ve sergi uzamını anlatan Üçüncü Bölümünde ise Quill yazılımının üç boyutlu görsel tasarım, modelleme ve dijital boyama konularında getirdiği yeni uygulama biçimleri, yazılımın grafik hareketlendirme özelliklerinin, oluşturulan görselleri animasyon konseptlerine dönüştürme konusunda ortaya çıkardığı yeni dijital yaklaşımlarla ele alınmış ve sergi için sanal gerçeklikte deneyimlenebilir 10 animasyon konsepti tasarlanmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentGrafiktr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2021-10-14T07:37:29Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeproficiencyinarttr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record