Show simple item record

dc.contributor.advisorKolukısa Tarhan, Ayça
dc.contributor.authorDeniz Erhan, Duygu
dc.date.accessioned2021-10-13T06:56:23Z
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-09-02
dc.identifier.citationDeniz Erhan, Duygu. A Tool For Selecting Suitable Software Project Effort Estimation Model At Early Phases. MS Thesis. Hacettepe University, 2021.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/25459
dc.description.abstractEffort estimation is one of the important factors affecting the success of software projects. In order to support this, many effort estimation methods have been developed from past to present. The reliability of the effort estimation of a project depends on the choice of the most appropriate method for the project characteristics and the estimation context. Even if a good performing method is used, the estimation results may remain to be inaccurate if an appropriate estimation method is not selected as appropriate to the project context. In this study, we proposed a tool for selecting the most suitable estimation method for a software project by considering the project characteristics and the stakeholder needs. To do this, first, an expert-opinion survey was prepared based on the key features of the commonly used estimation methods that have been frequently referred to in literature. The expert-opinion survey was answered by experts who carried out scientific studies in the field of software effort estimation. Then, a questionnaire was built for eliciting information about project characteristics from an estimator who wants to carry out effort estimation for his/her project. In this phase, firstly, a decision matrix was created in the light of experts’ opinions. With the decision matrix, the estimator can select the most suitable method for his/her estimation by answering the questionnaire. Secondly, another approach was created as a decision mechanism. The decision mechanism has two steps. First, prepared decision tree is run and second, multi-criteria decision analysis (MCDA) methodologies are used among the models that are the result of the first elimination with the estimator’s opinions. A tool was developed for the simpler use of this approach. Accordingly, estimator is provided to select the best-fit method using the tool without needing to know the calculation details of the selection. The tool proposes the most appropriate method by first following the decision tree mechanism and then calculating the method ranks. To investigate the validity of the proposed approach, sample studies were conducted and the questionnaire was answered using the ISBSG dataset. Also, we prepared a multiple-case study for the validation of the approach proposed. At the end of the study, the appropriateness of the proposed approach was discussed.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectEffort Estimationtr_TR
dc.subjectSoftware Efforttr_TR
dc.subjectEstimation Methodtr_TR
dc.subjectMethod Selectiontr_TR
dc.subjectDecision Matrixtr_TR
dc.subjectDecision Treetr_TR
dc.subjectFuzzy TOPSIStr_TR
dc.subjectExpert Opiniontr_TR
dc.subject.lcshBilgisayar mühendisliğitr_TR
dc.titleA Tool For Selecting Suitable Software Project Effort Estimation Model At Early Phasestr_TR
dc.title.alternativeErken Aşamada Yazilim Projesi Efor Kestirimi İçin Uygun Model Seçim Aracitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetEfor tahmini, yazılım projelerinin başarısını etkileyen önemli faktörlerden biridir. Bunu desteklemek için geçmişten günümüze pek çok efor tahmin yöntemi geliştirilmiştir. Bir projenin efor tahmininin güvenilirliği, proje özellikleri ve tahmin bağlamı için en uygun yöntemin seçimine bağlıdır. İyi performans gösteren bir yöntem kullanılsa bile, proje kapsamında uygun bir tahmin yöntemi seçilmezse tahmin sonuçları hatalı kalabilir. Bu çalışmada, proje özelliklerini ve paydaş ihtiyaçlarını dikkate alarak bir yazılım projesi için, en uygun tahmin yöntemini seçmek için bir araç önerildi. Bunun için öncelikle, literatürde sıklıkla atıfta bulunulan ve yaygın olarak kullanılan tahmin yöntemlerinin temel özelliklerine dayalı bir uzman görüşü anketi hazırlandı. Uzman görüşü anketi, yazılım efor tahmini alanında bilimsel çalışmalar yapan uzmanlar tarafından cevaplandı. Ardından, projesi için efor tahmini yapmak isteyen bir tahmin ediciden, proje özellikleri hakkında bilgi almak için bir anket oluşturuldu. Bu aşamada ilk olarak, uzman görüşleri ışığında bir karar matrisi oluşturuldu. Karar matrisi ile tahminci, anketi cevaplayarak tahmini için en uygun yöntemi seçebilmektedir. İkinci olarak, karar mekanizması olarak başka bir yaklaşım oluşturuldu. Karar mekanizmasının iki adımı vardır. İlk adımda, hazırlanan karar ağacı çalıştırılır ve ikinci adımda, tahmin edici görüşleri ile ilk eleme sonucu olan modeller arasında çok kriterli karar analizi (MCDA) metodolojileri kullanılır. Bu yaklaşımın kullanımını basitleştirmek için bir yazılım aracı hazırlanmıştır. Böylelikle tahminleyicinin, seçimin hesaplama detaylarını bilmesine gerek olmadan, aracı kullanarak en uygun yöntemi seçebilmesi sağlanmıştır. Araç kendi işleyişi içinde, önce karar ağacı mekanizmasını takip edip ardından, yöntemlerin sırasını hesaplayarak en uygun yöntemi önermektedir. Önerilen yaklaşımın geçerliliğini sınamak için örnek çalışmalar yapılmış ve anket, ISBSG veri seti kullanılarak cevaplanmıştır. Ayrıca, doğrulama için çoklu-vaka çalışması hazırlanmıştır. Çalışma sonunda, önerilen yaklaşımın uygunluğu tartışılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentBilgisayar Mühendisliğitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2021-10-13T06:56:23Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeworkingPapertr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record