Show simple item record

dc.contributor.advisorYalçın, Sıddıka Songül
dc.contributor.authorCan Özalp, Esra
dc.date.accessioned2021-09-29T08:27:52Z
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-06-21
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/25383
dc.description.abstractBreastfeeding is the most important component of infant feeding and nutrition. Maternal smoking is suspected to have negative impacts on breastfeeding, such as decreasing the quantity of breast milk, reducing vitamin and fat concentrations in the milk in the late lactation period. Cigarette and water pipe tobacco products are widely used in Jordan. We aimed to estimate the association between use of different tobacco products and the rates of current breastfeeding. Data from Jordan’s Population and Health Surveys 2012 and 2017-18 were examined. Last-born, living children, aged <25 months, from singleton births, ever breastfed, and living with their mother were included. Children of women currently pregnant in the 2nd or 3rd trimester were excluded. Complex sample multivariate logistic regression analysis was used to evaluate the association of the current breastfeeding with maternal smoking status. Overall, 6,726 infants were included in the study. The current breastfeeding rate in infants aged 0-6 months was 87%, compared with 43.9% in infants aged 12-17 months and 19.4% in infants aged 18-24 months. Overall, 4.4% had mothers who smoked cigarettes, 5,4% smoked water pipe, and 1.6% both cigarettes and water pipe. Univariate analysis revealed that women cigarette smokers had a lower odds ratio for current breastfeeding (OR:0.60, 95% CI: 0.39-0.92). Multivariate analysis revealed that maternal cigarette smoking was associated with a lower odds ratio for current breastfeeding compared with mothers who smoked neither water pipe nor cigarettes (AOR:0.51, 95% Cl: 0.30, 0.87).These results indicate that maternal smoking is associated with termination of breastfeeding, suggesting that structured training should be organized for healthcare professionals, expectant mothers and the general public about the association between maternal smoking and cessation of lactation.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTıp Fakültesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectEmzirmetr_TR
dc.subjectNargiletr_TR
dc.subjectSigaratr_TR
dc.subject.lcshPediatritr_TR
dc.titleÜrdün’de Annelerin Tütün Kullanımı İle Emzirmenin Sürdürülmesi İlişkisitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetAnne sütü, bebek beslenmesinin en önemli parçasıdır. Annenin emzirme döneminde tütün kullanımının anne sütünün miktarını, yağ ve vitamin değerlerini azaltması gibi negatif etkileri bulunmaktadır. Sigara ve nargile, Ürdün’de yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada yaşı 25 aydan küçük bebeği olan annelerin sigara ve nargile kullanım durumları ile emzirmenin devamlılığı ile ilişkisinin incelenmesi amaçlandı. Ürdün Nüfus ve Aile Sağlığı Araştırması 2012 ve 2017-18 verileri kullanıldı. Örneklemimiz, annenin son doğan çocuğu, yaşı <25 ay, tekil gebelikten doğan bebekler, emzirilmiş ve annesi ile yaşayan bebekler olarak kısıtlandı. Annesi hamileliğin 2. ve 3. üç ayında olan bebekler çalışmaya dahil edilmedi. Annenin tütün kullanımı ve emzirmenin sürdürülmesi arasındaki ilişkiyi bulabilmek için karmaşık örneklem çoklu lojistik regresyon analizi kullanıldı. Toplamda 6726 bebek çalışmaya dahil edildi. Emzirmeyi sürdürme oranı 0-6 ay arası bebeklerde %87, 12-17 ay arası bebeklerde %43,9 ve 18-24 ay arası bebeklerde %19,4 olarak hesaplandı. Annelerin %4,4’ü sigara, %5,4’ü nargile ve %1,6’sı hem nargile hem de sigara içtiği görüldü. Karmaşık örneklem ikili analizlerde sigara kullanan annelerin emzirmeyi sürdürmesi oranı tütün ürünü kullanmayan annelere göre daha düşüktü (OR=0,60, %95 GA= 0,39-0,92). İleri analizlerde, sigara kullanan annelerde emzirmenin devamlılığı tahmini oranı tütün ürünü kullanmayan annelere göre daha düşük olarak hesaplandı (AOR=0,51, %95 GA=0,30-0,87). Bu sonuçlar annenin sigara kullanımı ile emzirmenin sonlandırılması arasında ilişki olduğunu göstermektedir. Bu nedenle sağlık çalışanları, anneler ve genel kamuoyu için konu hakkında bilgilendirici eğitimler düzenlenmelidir.tr_TR
dc.contributor.departmentÇocuk Sağlığı ve Hastalıklarıtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2021-09-29T08:27:52Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypemedicineThesistr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record