Show simple item record

dc.contributor.advisorKedik, Ayşe Sibel
dc.contributor.authorKaya, Nurcan
dc.date.accessioned2021-09-17T10:51:49Z
dc.date.issued2021-08-23
dc.date.submitted2021-06-28
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/25353
dc.description.abstractMEMORY RELATED APPROACHES IN CONTEMPORARY ART IN THE CONTEXT OF FORGETTING AND REMEMBERING Supervisor: Prof. Ayşe Sibel KEDİK Author: Nurcan KAYA ABSTRACT From past to the present the existence of forgetting and remembering in the memory plays a significant role in the formation of induvidual indentity, it also evolved in to forms of aesthetic arty expressions. In this article entitled as “memory realated approaches in the contemporary art, in the context of forgetting and remembering”, forgetting and remembering concepts are discussed primarly withhin conceptual frame; althaung the trouble of forgetting that arises in every era and becomes more evident especially in the modernism and followaing periods, it is emphasized low individol and collective memory has begun to crucial and the effects of the terms of forgetiing and remembering upen the productions of the artists are scrutinized. İn this context, individual based approaches have been questioned in terms of remembering the past.This report which analyze the reflections of individual and collective memory in art, is supported by personal practices and artists’ sample works. As a result of the studies, instead of the dominant perception of the memory, the reflection’s of the individual and collective memory based on the phonomenon of testimony in today’s art have been studied. Keywords: Forget, remember, memory, art, identity, archive.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rightsAttribution 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/*
dc.subjectUnutmatr_TR
dc.subjectHatırlama
dc.subjectBellek
dc.subjectSanat
dc.subjectKimlik
dc.subjectArşiv
dc.titleUnutma ve Hatırlama Bağlamında Çağdaş Sanatta Bellek İçerikli Yaklaşımlartr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetUNUTMA ve HATIRLAMA BAĞLAMINDA ÇAĞDAŞ SANATTA BELLEK İÇERİKLİ YAKLAŞIMLAR Danışman: Prof. Ayşe Sibel KEDİK Yazar: Nurcan KAYA ÖZ Geçmişten günümüze dek unutma ve hatırlamanın bellekteki varlığının, bireysel kimliğin oluşmasında önemli bir rol oynadığı gibi, aynı zamanda sanatsal ifade biçimlerine de evrildiği görülmektedir. “Unutma ve Hatırlama Bağlamında Çağdaş Sanatta Bellek İçerikli Yaklaşımlar” başlıklı bu raporda öncelikle unutma ve hatırlama kavramsal çerçevede ele alınmış; her dönem ortaya çıkan unutma sorunun özellikle modernizm ve sonrasında daha da belirginleşmesine karşın bireysel ve kolektif belleğin nasıl önemli hale geldiğine değinilmiş ve unutma ile hatırlama kavramlarının sanatçıların üretimlerine etkisi irdelenmiştir. Bu bağlamda bireysel ve kolektif bellekle birlikte arşiv içerikli yaklaşımlar geçmişi hatırlamak açısından sorgulanmıştır. Bireysel ve kolektif belleğin sanattaki yansımalarının araştırıldığı bu rapor, kişisel uygulamalar ve sanatçı örnekleriyle desteklenmiştir. Çalışmaların sonucunda egemen bellek algısı yerine, tanıklık olgusunatr_TR
dc.contributor.departmentHeykeltr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2021-09-17T10:51:49Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess