Show simple item record

dc.contributor.advisorAtılgan, Nadire Şule
dc.contributor.authorAltak, Andaç
dc.date.accessioned2021-09-17T08:30:32Z
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-06-24
dc.identifier.citationAltak, A. (2021). Generatif Sanat Yöntemiyle Video Oyunları İçin Karakter Tasarımı. Yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/25351
dc.description.abstractProducing art with algorithms is a controlled environment that is tightly connected with mathematics compared to traditional art. It expresses the transformation of ideas into forms and colors via electronic algorithms. Generative art supporters approach the subject as an economy of skipping ideation process in design. As any other method, generative methods may result in distinctive and surprising outcomes. Purpose of this study is to investigate the feasibility of using generative methods when designing video game characters in video game industry which is a field that is industrially replicated and relies heavily on visual design. In the first part of this study, there are descriptions of generative art and some related topics like algorithms and randomness which can be useful to understand the study better. In the second part, the evolution of generative art is examined with visual examples. Usage and benefits of generative art in industries related to art like video games, architecture are also explained. In the third part, determining the designer's role in generative methods are discussed. A digital image that is produced by algorithms is tested on screen. The plausibility of transforming the designer controlled algorithm’s outcomes into original designs and usability of them in a video game is questioned. The result of this test can be used as a roadmap to design with algorithms.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectGeneratif sanattr_TR
dc.subjectBilgisayar sanatıtr_TR
dc.subjectAlgoritmik sanattr_TR
dc.subjectKarakter tasarımıtr_TR
dc.subjectVideo oyunlarıtr_TR
dc.subjectKonsept tasarımtr_TR
dc.subject.lcshÇizim. Tasarım. İllüstrasyon.tr_TR
dc.titleGeneratif Sanat Yöntemiyle Video Oyunları için Karakter Tasarımıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetAlgoritmalarla sanat üretimi geleneksel sanatın karşısında kodlar evreninde matematiğe sıkı sıkıya bağlı son derece kontrollü bir ortamdır. Fikirlerin şekil ve renklere elektronik algoritmaların aracılığıyla dönüşmesini ifade eder. Generatif Art taraftarları, bu yönteme sanat ve tasarımda fikir üretme aşamalarının atlanmasının ekonomisi olarak yaklaşmaktadır. Her yöntemde olduğu gibi Generatif yöntem de sanat ve tasarım görselleri açısından kendine özgü şaşırtıcı sonuçlara yol açabilir. Bu çalışmada amaç, video oyunları gibi endüstriyel olarak çoğaltılan ve görsel tasarımın ağırlığının önemli ölçüde geliştirilen ürünü değiştirdiği bir alanda, generatif yöntemden yararlanarak oluşturulan deneysel görselleştirmenin video oyun alanı için uygunluğunu araştırmak ve bir oyun karakterinin konseptini oluştururken bilgisayar sistemlerinden ne ölçüde yararlanılabileceği bulgusunu elde etmektir. Çalışma kapsamında, birinci bölümde öncelikle generatif sanatın tanımı yapılmış ve çalışma boyunca her şeyin daha iyi anlaşılabilmesi için rastgelelik kavramı ve algoritmalar gibi konseptler açıklanmıştır. İkinci bölümde generatif sanatın şu ana kadarki ilerleyişi örnekler verilerek incelenmiş, generatif modellerin kullanıldığı ve sanat ile alakası olan film, video oyunları, mimari gibi bazı endüstriyel alanlardaki kullanımları ve faydalı yanları da anlatılmıştır. Bu kapsamda, algoritmalar yardımıyla oluşturulan dijital bir görüntü, ekran üzerinde teste tabi tutulmuştur. Tasarımcı denetimindeki algoritmanın orjinal tasarımlara dönüşebilme ve video oyunlarında kullanım kapasitesi sorgulanmıştır. Sonuçlar algoritma yardımıyla tasarım için bir yol haritası olarak kullanılabilir. Aynı zamanda tasarımcının generatif art yöntemindeki rolünü belirleme üzerinde de durulmuştur.tr_TR
dc.contributor.departmentGrafiktr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2021-09-17T08:30:32Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess