Show simple item record

dc.contributor.advisorBulduk Türkmen, Banu
dc.contributor.authorSansar, Hilal
dc.date.accessioned2021-08-04T11:42:11Z
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-06-30
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/25177
dc.description.abstractIt is a well known fact that there are many art styles that are known by the names of nations in the world. Turkey has the competence to create its own language with its cultural diversity. However, today, it is seen that the works produced specifically for Turkish art are limited to traditional products and traditional artistic techniques and works that repeat each other. Apart from this, it is seen that one of the biggest obstacles to the existence of contemporary Turkish art is the lack of historical and cultural knowledge. The present study aimes to be a source for this information. In this framework, the content of the present study includes Turkish mythology and illustration. Mythology are some phenomena that reflect people’s way of thinking, people's beliefs and traditions. Said differently, their whole lives. On the other hand, painting emerges as the imagination of these lifestyles. These two different formations intersect at the point where all life is reflected. For this reason, the present study was carried out in the context of mythology and illustration, which have an important role in the continuity of life. In this context, in the first part, the characteristics of mythology and its role in life are explained, while in the second part, the development of illustration is discussed and information about printing methods is given. In the third part, mythological beliefs, especially Turkish mythology, are emphasized. The way these belief and thought systems shape the iconographic figures and their effect on the illustration in general are mentioned. In the last section, the application studies are included and the illustrations of the myths that have an important place in Turkish mythology have been realized.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectMitolojitr_TR
dc.subjectİkonografitr_TR
dc.subjectSanat Üslubutr_TR
dc.subjectÖzgünlüktr_TR
dc.subjectKadim Bilgitr_TR
dc.subjectTarihtr_TR
dc.subject.lcshN- Güzel sanatlartr_TR
dc.titleMitolojik Hikayelerin Resimleme İle İlişkisi: Türk Mitolojik Hikayelerinin Resimlenmesi ve Taşınabilir Ürünler Üzerine Grafik Baskı Uygulamalarıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetDünya üzerinde milletlerin adıyla anılan pek çok sanat üslubunun varlığı bilinir. Türkiye de barındırdığı kültür çeşitliliği ile kendi dilini oluşturabilecek bir yeterliliğe sahiptir. Ancak günümüzde Türk sanatı özelinde üretilen çalışmaların geleneksel ürünler ve geleneksel sanatsal teknikler ile birbirini tekrar eden çalışmalarla sınırlı olduğu görülür. Bunun dışında güncel bir Türk sanatı varlığının önündeki en büyük engellerden birinin tarihi ve kültürel bilgiden yoksunluk olduğu görülür. Yürütülen çalışmada bahsi geçen bu bilgilere kaynaklık etmek amaçlanmıştır. Bu çerçevede, Türk mitolojisi ve resimleme çalışmanın içeriğini oluşturmaktadır. Mitoloji, insanların inançlarını, geleneklerini, düşünme biçimlerini kısacası tüm yaşamlarını yansıtan bir olgudur. Diğer yandan resimleme, bu yaşayış biçimlerinin imgelenmesi olarak ortaya çıkar. Bu iki farklı oluşum tüm yaşamı yansıtma noktasında kesişir. Bu nedenle çalışma, yaşam sürekliliği içinde önemli role sahip olan mitoloji ve resimleme bağlamında gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda birinci bölümde mitolojinin özellikleri ve yaşayış içindeki rolü anlatılırken ikinci bölümde resimlemenin gelişimi ele alınmış ve baskı yöntemleri hakkında bilgi verilmiştir. Üçüncü bölümde ise özellikle Türk mitolojisi olmak üzere mitolojik inançlar üzerinde durulmuştur. Bu inanç ve düşünce sistemlerinin ikonografik figürleri biçimlendirme şekli ve genel anlamıyla resimleme üzerindeki etkisine değinilmiştir. Son bölümde uygulama çalışmalarına yer verilmiş, Türk mitolojisi içinde önemli bir yere sahip olan mitlerin resimlemeleri gerçekleştirilmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentGrafiktr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2021-08-04T11:42:12Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record