Show simple item record

dc.contributor.advisorKETİZMEN, Muammer
dc.contributor.authorBARUŞ, Beyzanur
dc.contributor.authorBaruş, Beyzanur
dc.date.accessioned2021-07-14T07:59:50Z
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-06-15
dc.identifier.citationBARUŞ, Beyzanur, Neoliberal Dönemde Cezanın Değişen Amacı ve Faile Bakış Açısı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2021.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/25090
dc.description.abstractIn the face of a criminal act, both the way of application and the purpose of the penal sanction imposed on the perpetrator of this act differed according to historical periods. Ultimately, this course followed by the form and purpose of punishment, which is one of the ideological tools of the state, is highly connected with the emergence of the modern state and the socio-economic changes it has undergone. From this point of view, within the scope of the thesis, the comparison of the social structure and the dominant punishment understanding between the Keynesian welfare state and neoliberal state periods in the central capitalist countries will be made, how the socio-economic characteristics of the periods affect the purpose of punishment will be discussed, and finally, the similarity of the change experienced in our country will be discussed.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectNeoliberal devlettr_TR
dc.subjectCezalandırmatr_TR
dc.subjectIslahtr_TR
dc.subjectEtkisizleştirmetr_TR
dc.subject.lcshK- Hukuktr_TR
dc.titleNeoliberal Dönemde Cezalandırmanın Değişen Amacı ve Faile Bakış Açısıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetSuç teşkil eden bir fiil karşısında bu fiilin failine uygulanan ceza yaptırımının hem uygulanma biçimi hem de uygulanma amacı tarihsel dönemlere göre farklılıklar göstermiştir. Nihayetinde devletin ideolojik araçlarından biri olan cezalandırmanın şeklinin ve amacının izlediği bu seyir, modern devletin doğuşu ve geçirdiği sosyoekonomik değişimlerle oldukça bağlantılıdır. Buradan hareketle tez kapsamında, merkez kapitalist ülkelerde Keynesyen refah devleti ve neoliberal devlet dönemleri arasındaki toplumsal yapı ve hakim cezalandırma anlayışının karşılaştırması yapılacak, dönemlerin sosyoekonomik özelliklerinin cezanın amacına nasıl etki ettiği ele alınacak, son olarak yaşanan değişimin ülkemiz bazında ne derece benzerlikler taşıdığı tartışılacaktır.tr_TR
dc.contributor.departmentKamu Hukukutr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2021-07-14T07:59:50Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record