Show simple item record

dc.contributor.advisorIşıksal, Aslı
dc.contributor.authorNiyazberdiyeva, Leyla
dc.date.accessioned2021-07-13T13:17:48Z
dc.date.issued2021-07
dc.date.submitted2021-06-18
dc.identifier.citationNiyazberdıyeva, Leyla.(2021). Bilinçdışı Dünyanın etkisiyle sürreal fotoğraf manipülasyonları. (Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Anasanat Dalı, Ankara.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/25078
dc.description.abstractIn conscious states, one has a more controlling and introverted mechanism, because of the social norms, morals, beliefs and fears that people have. Having these concerns consciously turns us away from freedom and transforms us into a different individuals. Sometimes we willingly hide our immorality, our sexuality and our belief. Sometimes we unwittingly push some things that have happened to us into our subconscious and hide them behind closed doors, which brings traumas and depressions with it. Sigmund Freud is a pioneer with his psychoanalytic work on this subject. Freud aimed to reveal the unconscious and helped people to find what they pushed behind closed doors, in a sense, to see themselves, to become free. These experiences of Freud were a source of inspiration and revolution not only for the medical world but also for the art world. The Surrealism movement founded by André Breton, born between the first and second world wars, embraced Freud's ideas and invited the unconscious world to art. Surrealists act completely under the direction of the unconscious, away from aesthetic and moral concerns, not being under the pressure of the mind. Pure resources that are hidden in the unconscious are of great importance. Surrealist art does not have a specific material limit, because artists do it the way they come from within and with different materials. This material can be oil paint or photographs. Although photography has been used as a material since the birth of surrealism, today surrealist photographs have moved into a different dimension with the development of technology. Describing the fantasy world has now become much easier and more realistic. Today, surreal photo manipulations find their existence in the art world. From my point of view, I wanted to do my thesis research in this direction because I find it very intiresting. In my digital works, I produce works based on the depths of my inner world. Sometimes I produce my works with the anxieties hidden within me, sometimes with reference to a world that does not exist in reality, which is pushed by my dreams. Although every work of mine has a story, it can turn into a closed box for the audience as these stories come from my inner world. Therefore, my intention in this thesis is to show the scientific discovery of the unconscious world with examples, to examine its adaptation in art within its historical process and artists, with the sample works of these artists and to explain how I produce my works.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectDijital sanattr_TR
dc.subjectSürrealizmtr_TR
dc.subjectGörsel sanatlartr_TR
dc.subjectFotoğraf Manipülasyonlarıtr_TR
dc.subjectFotoğraftr_TR
dc.subject.lcshN- Güzel sanatlartr_TR
dc.titleBiliçdışı Dünyanın Etkisiyle Sürreal Fotoğraf Manipülasyonlarıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetİnsan bilinçli haldeyken daha kontrolcü ve içe kapanık bir mekanizmaya sahiptir, bunun nedeni insana dayatılan toplumsal normlar, ahlak, inançlar ve insanın sahip olduğu korkulardır. Bilinçli halde bu endişelere sahip olmamız bizi özgürlükten uzaklaştırarak farklı bir birey haline dönüştürür. Kimi zaman isteyerek kendimizi, ahlaksızlığımızı, cinselliğimizi, inancımızı gizleriz. Kimi zaman ise istemeyerek başımıza gelmiş birtakım şeyleri bilinçaltımıza iterek onları kapalı kapılar ardına gizleriz bu da beraberinde travmaları ve bunalımları getirir. Sigmund Freud bu konuda yaptığı psikanaliz çalışmalarıyla bir öncüdür. Freud bilinçsiz olanı açığa çıkarmayı amaçladı ve kişinin kapalı kapılar ardına ittiği şeyi bulmasına, bir anlamda kişinin kendini görmesine, özgürleşmesine yardım etti. Freud’un bu deneyimleri sadece tıp dünyası için değil sanat dünyası için de bir ilham kaynağı ve devrim niteliğindeydi. İkinci ve birinci dünya savaşı arasında doğan, André Breton’un kurmuş olduğu Sürrealizm ya da Gerçeküstücülük hareketi Freud’un düşüncelerini benimseyerek, bilinçdışı dünyasını sanata davet etmiştir. Sürrealistler estetik ve ahlaki kaygıdan uzak, aklın baskısında kalmayarak tamamen bilinçdışının yönlendirmesiyle hareket ederler. Bilinçdışında saklı kalmış saf kaynaklar büyük önem taşır. Sürrealist sanatın belli bir malzeme sınırı yoktur, çünkü sanatçılar kendi içlerinden geldiği şekilde ve bunu farklı malzemelerle yaparlar. Bu malzeme yağlı boya olabileceği gibi fotoğraf da olabilir. Sürrealizmin ilk doğuşundan beri fotoğraf bir malzeme olarak kullanılmışsa da günümüzde teknolojinin gelişimi ile sürrealist fotoğraflar çok daha farklı bir boyuta taşınmıştır. Hayal dünyasını betimlemek artık çok daha kolay ve gerçekçi hale geldi. Günümüzde sürreal fotoğraf manipülasyonları sanat dünyasında çokça yer bulmaktadır. Kendi açımdan ilgilendiğim bir alan olması nedeniyle de tez araştırmamı bu yönde yapmak istedim. Dijital çalışmalarımda kendi iç dünyamın derinliklerinden yola çıkarak işler üretiyorum. Eserlerimi kimi zaman içimde saklı kalmış kaygılarla, kimi zaman rüyalarımın beni ittiği gerçekte var olmayan bir dünyadan referans alarak üretiyorum. Her işimin bir hikayesi olmasına rağmen bu hikayelerin iç dünyamdan gelmesinden sebeple seyirci için kapalı bir kutu haline dönüşebiliyor. Bu yüzden de bu tezdeki niyetim bilinçdışı dünyanın bilimsel keşfini örneklerle göstermek, bunun sanattaki uyarlamasını tarihsel süreciyle ve sanatçılarıyla, bu sanatçıların örnek eserleriyle incelemek ve kendi eserlerimi nasıl bir mantıkta ürettiğimi açıklamaktır.tr_TR
dc.contributor.departmentResimtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2021-07-13T13:17:48Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record