Show simple item record

dc.contributor.advisorGüney, Semra
dc.contributor.advisorMetin Orta, İrem
dc.contributor.authorUçar, Yağmur Başak
dc.date.accessioned2021-07-13T12:44:21Z
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-06-07
dc.identifier.citationAPAtr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/25073
dc.description.abstractIn recent years, many generation studies have been conducted in order to understand the Generation Z that has started or will start their new business life and to interpret their business manners or business preferences. In addition to the features that distinguish Generation Z from other generations, the professional areas they may prefer are among the subjects of interest. In this study, the mediating role of creativity in the relationship between the entrepreneurial tendencies of Generation Z and their emotional intelligence was investigated. The data of the study were collected from 348 university students or newly graduated individuals using a survey method. Participants first evaluated items related to demographic variables, and then items measuring entrepreneurial orientations, emotional intelligence levels and creativity. According to the findings of the study, while the creativity variable positively predicted the entrepreneurial orientations of the Generation Z individuals, the emotional intelligence variable did not have a direct significant effect on the entrepreneurial orientations. However, it has been demonstrated that creativity plays a mediating role in the relationship between emotional intelligence and entrepreneurial orientations. The findings of the the study were discussed in the light of the analysis, and suggestions for future studies were provided.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectZ kuşaktr_TR
dc.subjectGirişimcilik eğilimitr_TR
dc.subjectDuygusal zekâtr_TR
dc.subjectYaratıcılıktr_TR
dc.subject.lcshH- Sosyal bilimlertr_TR
dc.titleZ Kuşağının Girişimcilik Eğilimlerinde Duygusal Zekâ ve Yaratıcılığın Rolütr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetYeni iş hayatına başlamış veya başlayacak olan Z kuşağını anlayabilmek ve özellikle iş yapış şekillerini ya da iş tercihlerini yorumlayabilmek için son yıllarda çok fazla kuşak araştırmaları yapılmaktadır. Z kuşağını diğer kuşaklardan ayıran özelliklerinin yanı sıra tercih edebilecekleri mesleki alanlar da merak edilen konular arasındadır. Bu çalışmada, Z kuşağının duygusal zekâları ile girişimcilik eğilimleri arasındaki ilişkide yaratıcılığın aracı rolü incelenmiştir. Çalışmanın verileri anket yöntemiyle 348 üniversite öğrencisi veya yeni mezun olmuş bireylerden toplanmıştır. Katılımcılar, öncelikle demografik değişkenlere dair maddeleri sonrasında girişimcilik eğilimlerini, duygusal zekâ düzeylerini ve yaratıcılıklarını ölçen maddeleri değerlendirmişlerdir. Araştırmanın bulgularına göre yaratıcılık değişkeni Z kuşağı bireylerinin girişimcilik eğilimlerini pozitif yönde yordarken, duygusal zeka değişkeninin girişimcilik eğilimi üzerinde doğrudan anlamlı bir etkisi bulunmamıştır. Ancak duygusal zekâları ile girişimcilik eğilimleri arasındaki bu ilişkide yaratıcılığın aracı rol oynadığı tespit edilmiştir. Analizler odağında bulgular tartışılmış ve gelecek çalışmalar için önerilerde bulunulmuştur.tr_TR
dc.contributor.departmentİşletmetr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2021-07-13T12:44:21Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record