Show simple item record

dc.contributor.advisorAydın, Mehmet Devrimtr_TR
dc.contributor.authorYıldız, Cemaltr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T07:34:03Z
dc.date.available2015-10-15T07:34:03Z
dc.date.issued2014tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/2499
dc.description.abstractOne of the most important concepts about the developing new public management approach after the 1990s is accountability. Accountability in public administration is defined as how to use the power, or how to spend the public funds. Accountability is evaluated together with transparency and participation, and ensured by the way how to compose of accountability methods. It would be possible to mention about accountability if a transparent decision-making process and an effective monitoring of this process are provided.Development planning, plan amendments, land improvements, construction and urban renewal applications as a whole shall be called zoning applications. In order to talk about accountability in zoning applications first of all there should be no issue in transparency of decision making process.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectAccountabilitytr_TR
dc.titleBüyükşehirlerde İmar Uygulamalarında Hesap Verebilirliktr_TR
dc.title.alternativeAccountability in Zoning Applications of the Metropolitan Municipalities
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.callno2014/1083tr_TR
dc.contributor.departmentoldSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimitr_TR
dc.description.ozet1990 lı yıllardan sonra gelişen yeni kamu yönetimi anlayışının en önemli kavramlarından biri hesap verebilirliktir. Kamu yönetiminde hesap verebilirlik, yetkinin nasıl kullandığının, yada kamu parasının nasıl harcadığının hesabının verilmesi olarak tanımlanır. Şeffaflık, katılımcılık, demokratiklik gibi kavramlarla birlikte değerlendirilen hesap verebilirliğin sağlanması, hesabın verilme yönteminin oluşturulması suretiyle sağlanır. Şeffaf bir karar alma süreci ve bu sürecin etkin denetlenmesi sistematik olarak sağlanabilirse hesap verebilir bir sistemden bahsetmek mümkün olacaktır.İmar planlaması, plan değişiklikleri, arazi ve arsa düzenlemesi, yapılaşma ve kentsel dönüşüm uygulamaları bir bütün olarak imar uygulamaları olarak isimlendirilebilir. İmar uygulamalarında hesap verebilir bir sistemden bahsedebilmek için öncelikle imara ilişkin karar alma sürecinin şeffaflığına dair bir sorun olmaması gerekir. Bunun yanında katılımcı, demokratik ve denetlenen bir sistem gerekmektedir.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record